Jordebok 1636-37, Helsingborg Len Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Helsingborg år 1589.
Väsby 1684.


VÄSBY SOCKEN, ur Jordebok för HBG Län 1636-1637

kön Kommentar ( [ ]=ev. nummer ) Namn/ort
VÄSBY SOCKEN OCH BY
HOVGÅRDEN
Man Peder Mogenssenn
VÄSBY BY
Man Mogens Nielssenn
Man Mogens Bendtzen
Man Lauritz Clemmetzenn
Man Bendt Nielssenn
Man Joenn Clemmetzenn
BACKEGÅRDEN
Man Sönne Anderssenn
Man Aff ett huus Haagen Persen
VÅTAMOSSE
Man Jenss Pederssenn
HÖGSGÅRDEN
Man Niels Lauritsenn
LÖNSKOG
Man Olluff Anderssenn
PLÖNINGE
Man Anders Perssenn
Man Jenns Pederssenn
Man Börge Thröelssenn
Man Jenns Perssenn
Man Frandtz Sönnessenn
Man Poffuell Nielssenn
Man Hanns Claussenn
Man Nielss Oluffssenn
Man Jenns Bendtzenn i BOCKESTEN
MÅARP
Man [Nr. 1 kommentar] Niels Ollessenn
Man Peder Thröelssen
Man Peder Anderssenn
Väsby "setting" (dvs Län)
TJÖRRÖD
Man Joenn Anderssenn
Man Niels Mogenssenn
Man Jep Laessen
Man Peder Joenssenn
Man Mogenns Nielsenn
Man Suend Mogenssenn
Man Rasmus Pederssenn
Man \"wester?\" Mogens Suendsenn
Man Olluff Joanssenn
HULTABO
Man Helle Jenssenn
Man Thomme Gunderssenn
Bendt Anderssenn
BRÄCKE
Man Suend Suendssenn
ÄSPERÖD
Man Christen Oluffssenn
Man Satzer Hanssenn
ORNAKÄRR
Man Lauris Sönnessenn
Man Lauris Olluffssenn
Man Lauris Pederssenn
Man Joenn Dobler
ORNAKÄRR
Man Registrerad med Viken i Jonstorps socken!. Bendt Gunderssenn
GÖSSARP
Man Niels Anderssenn
Man Peder Suendssenn
Man Johann Laursenn
LÅNGARÖD
Man Suend Nielssenn
Man Johann Nielsenn
Man Jenns Anderssenn
BRANDSTORP
Man + MÖLLA Niels Mogenssenn
INGELSTRÄDE
Man Sonne Nielssenn
Man Peder Jensen
Man Hanns Krabbe
Man Sönne Perssenn
Man Niels Jenssenn
Man Laurids Nielssenn
HULTA
Man Thrued Sönnessenn
DANHULT
Man Suend Suendtzenn
Man Laurids Mogenssenn
HUSTOFTA
Man Mogens Perssenn
Man Suend Jenssenn
Man Mogenns Jepssenn
Man Registrerad ihop med HÖGANÄS Mogens Bendtzenn
BRÄCKE
Man Laurids Nielssenn
Man Thröels Nielssenn
BUSKERÖD
Man Suend Olluffssenn
Man Gunder Nielssenn
Man Niels Lauridssenn
KLAPPE
Man Eshe Bendtzenn
RY
Man Niels Mogenssenn
SVANEBÄCK
Man Thröels Anderssenn
VIKEN
Man Hans Perssenn
Man Jep Perssenn
Man Ryjord, fisknotis, saltat, en lycka Rasmus Erichssenn
Man Har en Mölla Lauritz Poffuelssenn
Man Har en täppa Anders Erichssenn
Man Tue Jenssenn
Man Ebbe Knudssen
Man Sönne Nielssen
Man Rasmus Perssenn
Man Suend Perssenn
Man Giödmar Oelssenn
Man äger en åkerlycka Jep Suendssenn
Man Niels Ebbessenn
Man Mickill Oelssenn
Man Clemmet Perssenn
Man Jens Jyde
Man Anders Bendssenn
Man Sönne Murmester
Man Niels Tygessenn
Man Niels Hanssenn
Man Suend Jepssenn
Man Christen Jeppssenn
Man Rasmus Nielssenn
Man Peder Biig?/Bisig?
Man Niels Laerssenn
Man Poffuel Anderssenn
Man Niels Suendssenn
Man Jep Jenssenn
Man Jenns Nielssenn
Man Peder Clemmedtssenn
Man Clemmet Claussenn
Man Jens Perssenn
Man Suend Rasmussenn
Man Bendt Jenssenn
Man Rasmus Claussenn
Man Jenns Joensen
Man Pouell Larssenn
Kvinna, flicka Möllare Karen Möllers
Man Suend Poffuelssenn
Man Peder Suendssenn
Man Mickill Tuessenn
Man Niels Perssenn
Man Peder Jenssenn
HÖGANÄS
Man har en åkerlycka Anders Jepssenn
Man Jens Aruidssenn
Man Jens Ollssenn
Man Lauridtz Poffuelssenn
Man Niels Jyde
Man Johann Lassen
Man Morten Suendssenn
Man Poffuell Skreder
Man Laurids Johansenn
Man Mogens Hagenssenn
Man Laurids Eshildssenn
Man Hanns Perssen
Man Poffuell Adtzerssenn
Man (Mogens Bendtssen i Hustofta, se Hustofta)
Man Christen Mogenssenn
Man Niels Madtzenn