Jag önskar en god hälg...

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Sånger af en svensk fånge i Simbirsk utgivna av Martin Weibull 1868

Trolig författare: löjtnant Georg Henrik von Borneman.

18) Jag önskar en god hälg...

Jag önskar en god hälg och glada Juledagar,
At hälsa, nöije, lust, at löije, leek och roo,
Må hoos Er alla tre uti Ert huushåld boo,
Och I må denna Juul haa alt hwad Er behagar.

I kiällarn ware öhl; på bordet stånde steker,
Och skinckor utan tahl; at lilla klubban må
Med blåa stöter kring the druckna hufwun gå,
På thet I kommen bog the Swenska Juleleker:
Taa blindbock, nappa steek; dock bort med tämja stutar
Then leek giör halsen ondt; men skiära hafren af,
Som kiärstan binda skall; draa öfwer salta haaf;
För panten kyssar gee, fast blyga Jungfrun prutar,
Och will ey släppa till then späda rosenmunnen.

Men om i Skåne I fing nästa Julen see,
Jag troor I wiste då hwem Er skull kyssar gee;
Och kanske I då på än flera lekar funnen.
Nå uti Skåne då iag önskar nästa häljen
I måtte fijra få; I skullen utän mig
Wäl weta hwilken leek då bäst kan passa sig,
Jag nästån gissar hwad för leek I då Er wälljen.

Then bästa Julefrögd I därtill lären spara,
Men uti morgon bedz, I äten här hoos oss,
Till goda hållen hwad for ringa kost kan fås,
Och seen huur såsom iag en yncklig wärd lär wara

p. p.