Isak von Linde

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Isak von Linde
Död1708-08-10
DödsortRajevka
MakaMargareta Nordsten (1653-1740
BarnKarl Henrik (-1718)
m.fl.

Isak von Linde till Axelvold i Norra Svalövs socken och Möllarp i Kågeröd, major vid Norra Skånska Kavalleriregementet. Stupade 1708-08-10 vid Rajevka


Ur Riddarhusets CD

Isak Lind, adlad von Linde, till Axelvåld i Norra Svalövs socken och Möllarp (Mollerup) i Kågeröds socken, båda i Malmöhus län, vilka egendomar han köpte 1699. Volontär vid änkedrottningens livregemente till häst 1672. Korpral vid änkedrottningens livregemente till häst 1673. Löjtnant vid Lichtons regemente 1676. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1683-11-19 ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1693-12-31. Adlad 1695-03-18 (introducerad 1697 under nr 1327). Major 1708-03-00. Stupade 1708-08-10 vid Rajevka. 'Han visade städse prov på tapperhet. Utmärkte sig särskilt i slaget vid Halmstad 1676-08-17, då han med 24 man föll fyra kompanier av överste Tropps dragoner i flanken, trängde fram till fanorna och borttog en av dem, sedan fänriken blivit nedskjuten, för vilken bedrift han blev direkt befordrad till officer. Likaså i slaget vid Lund 1676-12-04, där han i andra träffningen, sedan regementets överstelöjtnant i första träffningen blivit skjuten, såsom äldste löjtnant tog befäl över sex kompanier, slog med dem Seeländska adelsfanan och återerövrade en del av det redan förlorade svenska artilleriet samt tog flera danska kanoner.' Gift med Margareta Nordsten, född 1653 i Norrköping, död 1740-04-21 på Möllarp.

Sylve Åkessons hemsida, Skånska slott [1]

År 1699 köptes Axelvold av major Isak von Linde, vilken 1702 inköpte även Möllarp. Efter hans död 1708 ägdes de båda godsen av änkan Margareta von Linde, född Nordsten. Hennes make och tre av sönerna hade deltagit i Karl XII:s fälttåg mot Polen och Ryssland, där både maken och en son stupade och de andra två sönerna tillfångatogs. Hon bosatte sig 1712 på Möllarp och överlät skötseln av Axelvold till sonen major Oluf Albrecht von Linde. När hans bror ryttmästare Johan Lorentz von Linde 1722 återvände från fångenskap i Ryssland, blev det han som fick överta gårdens skötsel, eftersom hans bror, Karl Johan von Linde, som annars stått i tur, dött i fångenskapen 1715. Den åldriga fru Margareta fick 1739 uppleva även sin yngste sons bortgång. Hon avled året därpå, 87 år gammal. Den siste kvarlevande av hennes söner, Johan Lorentz von Linde, vilken liksom sina bröder var ogift, stiftade ett fideikommiss av Axelvold och Möllarp till förmån för Otto Adrian Berg, som var son till hans syster Beata Elisabet i hennes äktenskap med fortifikationsofficeren Stefan Valter Berg.

Möllarp köpte de 1702.


Anbytarforum

Jag råkade snubbla över en uppgift om "överstelöjtnantskan Fraser på Dragsholm", Helena Oberia, häromdagen. Det är författaren Johan Christoffer Barfod som nämner henne i ett brev 1791 17/3, citerat i hans välkända bok "Märkvärdigheter rörande skånska adeln" (1925). Barfod nämner majoren Isak Lind, adlad von Linde, och särskilt dennes änka Margareta Nordsten (1653-1740). Om henne skriver han: "Majorskan von Linde började på gamla dagar att supa, vilket också övades av de med henne samtida damerna, änkefriherrinnan amiralskan Anckarstierna på Knutstorp, överstelöjtnantskan Fraser på Dragsholm i annexet Stenestad samt dotter, fru Tollsten på Axelvåld" (Barfod, s 375-)[2]

Källor

Sylve Åkessons hemsida, Skånska slott, http://www.algonet.se/~sylve_a/axelvold.htm / feb 2011

Riddarhusets CD

Fotnoter

<references>