Ingelsträde, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Ingelsträde 1831 (Lantmäteriet).
Ingelsträde 1826 (Lantmäteriet).
Ingelsträde ca 1830 (Kullabygd).
Ingelsträde 1773 (Lantmäteriet).
Ingelsträde 1773 (Lantmäteriet, obs fel datum på filen).

Domboksmål, blandade Ingelsträde

Pag 299 29 febr 1696

Cronolänsman Lars Persson i Ingelsträde framställde för rätten ryttare Petr Örn i Långaröd anklagade honom för att hava slagit Olof Persson i Väsby Hovgård och fördärvat hans hemlighet. [!!] Ryttaren tillstod att vid det han varit i slagsmåmed Olof Pehrs och tagit fatt om hans hemlighet och gjort honom därmed skada. Resolution, Peter Örn pliktar för detta Olof Persson tillfogat Såremål fem Rdr Smt till treskifte. (Kurts avskrifter)

Källor

Kommentarer inom hakar i Kurts avskrifter [ ] är Torbjörns eller Martins.

<references>