Hulta, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby 1684.
Hulta vid tiden för enskiftet 1826.


Domboksmål

1671 sid 102

Jon Christensson i Hulta ville inlösa den 4 part i Hulta där Gudmund Persson bodde och avdödde. Häremot svarade Thyge Knutsson i Hulta på sin hustru Törind Gudmundsdotters vägnar. Paul Pedersson i Hulta på Gudmund Perssons barns vägnar. (Jon Christensson hade instämt Lars Rasmusson i Ingelsträde, Paul Rasmusson ibm, Tören Nils Hellies i Danhult, Sönne Truedssson i Hulta, Anders Andersson i Hulta, Paul Persson Hulta och Alle Gudmundses i Hulta. [1]

1671 sidan 109

Lars Rasmusson i Ingelsträde på sin egen och sin broder Paul Rasmussons vägnar hade stämt Törin Nils Hellies i Danhulta med sin R lauverge. Söne Truetsson, Anders Andersson och hans styvbarn med deras lauverge Joen Christensson Paul Pedersson Ollul Lauritsdotter och hennes barn, samtliga i Hulta, till första ting om det var nämndemansdom den 10 januari 1666 över sal Gudmund Perssons i Hulta. Den 24 januari 1666 var lauris Rasmusson införd i sahl Gudmund Perssons jord och Eng och Skatterätt i Hulta. Gudmund persson dog i 1665. [2]

1671 sidan 347

Jep Persson i Utwellinge giver sin broder Paul Persson i Hulta samt hans hustru Kirstene Ollesdotter fullkomlig jordegendom efter deras fader Per Truedsson (Turesson?) och moder Sissa Gudmundsdotter samt sin söster Sidsa Pedersdotter som bodde och dödde i Hulta. [3]

1680 sidan 274

"Kaldsedel: Helsen med Gud, samptelig gode wenner, Nils Jönsen i Wodemosse på sit formonderskab, Boel larsdotter i Torsholt med sine rette Lauwerge Önd Pedersen i Dösholt, PernPersson i Danholt begge på deria hustrurs wegner Joen Christenaan i Hulte med alle dess Arffuinger som er Allt falden efter Sal Gudmund Pedersen. Så wel alle Paul Peders Arffuinger som Udj Holtegård kiender sig ware berettiget, giffues eder hermed aamptlige kald och warsel. / Aff Holte s 1 ecember 1680 Sönne Truedsen."

- Sven Nilsson i Hulta hade inlöat en skatterättighet i Hulta. Ville ha faste efter uppbud 8/12 1680, 19/1 81,och 13/4 81 då säljaren Söne Troedason i Hulta instämt närmsta bördsman Nils Jönsson i Våtamåsa hade klandrat köpet han gjort med Hellie Andersson i Björkeröd. Hellie Andersson hade sedan transporterat köpet på Sven Nilsson den 12 april l681 [4]

1680 sid 223

Sönne Truetsson i Hulta säljer sin halva skattegård i Hulta som enligt Jordeboken är en fjärdepart i hela Hulta skattegård till Hellie Andersson i Björkeröd att tillträda 2 febr 1681. [5]

1680-talet?

Toren Sahl Nils Helgesson i Danhult hade instämt Karin sahl Anders Anders i Hulta angående gäldsfordran efter Karins förre man Christer Larsson i Hulta. På hennes vägnar var hennes son Joen Christensson i Hulta. Toren uppviste ett skiftesbrev av 26 juni 1675 efter Nils Helgesson. [6]

1691

"Enkan Anna Olsdotter salige Lars Hansson i Långaröd om testamente, instämt Truls Hansson i Väsby, MÅns Jönsson i Gössarp, Nils Gudmundsosn i Ingelsträde, Nils Truetsson i Väsby, Nils Hansson i Tjörröd, Enkan Karin Hansdotter i Hulta, angående Testamente som Anna olsdotters salige man ska gjort." (=Karins bröder är Truls Hansson i Väsby, Nils Hansson i Tjörröd, och Lars Hansson i Långaröd.) [7]

1696 6 maj, Sid 354

Gudmund Nilsson i Hulta beklagar för rätten att arrendator Lars Barck på Krapperup ej ville hålla skifte efter Oluf Nilsson i Ornakärr. Rätten förordnande nåmdeman Olouf Bengtsson i Hesslunda och Såhne Jönsson i Fleninge att förrätta skifte.[8]

1696 (sid 252)

Toren Nils Helhes hade låtit instämma Karin Anders Anders i Hulta om en skuld och Jöns Trulsson i Tranekärr. Jon Christensson i Hulta var karin Anders Anders son. Den 20 jan 1681 var det skifte efter sal Anders Andersson. Jöns Trulsson i Tranekärr var Toren Nils Helges måg. Toren Nils Helges son per Nilsson var död för 18 år sedan. toren visade en kvittens av 19 oct 1676 upp allt vad sonen fått av sin moder men nämndes ej något av denna skuld. Det var orimligt då Per Nilsson dog under krigstiden men gälden var kommen efter krigstiden. [9]

1696-99? (sid 100)

Joen Christensson i Hulta var inte tillfreds med den affär han gjort då han sålt en del av gården till Olof hansson då denne inte betalat. Drängen Jöns Jonsson i Hulta protesterade mt det jordköp som hans fader John Christensson gjort med dess svåger Oluf hansson om halva skattegården. [10]

1696-99? (sid 396)

John Christensson i Hulta. hans hustru hette Ingar Persdotter. Deras dotter var gift med Oluf Hansson i Plöninge. En son helle Jöns Johnsson och en Christen Johnsson och en annan som hette Lars Johnsson var bara 12 år. Stämningen gällde en karl som det påstods att John Christensson dödat och grävt ner i brygghusgolvet under ett skåp för ca tre år sedan. [11]

1698-1699: pag 346

Gudmund Nilsson i Hulta var stämd for han slagit Joen Christenssons son Jöns Joensson. Gudmund Nilsson var måg till Joen Ghristensson och Lars Persson var morbror till Jöns Joensson. Jöns Joensson hade hittat en tvärsäck för 4 år sedan. Då var han på 14 året. Han hade en syster Sissa. [12]

1703 (sid 61)

6/8 inställde sig bönderna Swen Nilsson, Jöns Joensson, Knut Tygesson och Tyge Knutsson som hava bebott det avbrända hemmanet i Wäsby Hulta benämnt Ett helt hemman som i aska lades den 19/2 och begär att de likmätigt brandstödsordningen måtte någon byggnadshjälp bekomma. [13]

1708 15/10

Ett skiftesbrev av 29 aug 1700 efter bonden Sonne Jönsson i Ingelsträde efterlämnat 2ne barn sonen Nils Sonnesson 10 år och dottern Anna 6 år som deras farbror Per Jönsson i Norra Danhult är förmyndare för. [14]

1711 9/2

Rusthållaren Bengt Jönsson i Hulta stämt dess svåger Jöns Jonsson i Hulta för enkelt hor med pigan Hanna Persdotter i Västraby. [15]

1711 6/11

Bonden Per Jönsson i Hulta har inkallat sal Sone Anderssons anhöriga i Ingelsträde näml. Pål Nilsson i Ingelsträde, Gudmund Nilsson ibm, Hans Nilsson i Jonstorp, Lars Jönsson i Hässlebo, Gudmund Sonesson i Görslöf, Anders Sonnesson ibm, Jöns Nilsson därstädes, Gudmund Olsson i Brandstorp, Arvid Persson i Gödstorp att redogöra för kvarlåtenskapen till den fader och moderlöse sonen. per Jönsson i Hulta var sal Sonne Anders syskonbarn, Pål Nilsson i Ingelsträde detsamma. Gudmund Nilsson, Hans Nilsson, Lars Jönsson, Gudmund Sonesson, Anders Sonesson, Gudmund Olsson, Jöns Nilsson äro ävenså Sones syskonbarn men Arved Persson är den omyndiges morbroder. Pål Nilsson har förmynderskap för dess broders barn Jöns Nilsson i Torp, Gudmund Nilsson likaså hans Nilsson sammaledes.

[OBS! Gudmunds mamma var Tåren Gudmundsdotter, dotter till storbonden Gudmund Olsson i Bläsinge, pappan var Söne Gudmundsson 1628 Lilla Görslöv.. Anders sönesson (1623 och boende i Ingelsträde)s fru var Kristina Gudmundsdotter! Nils Gudmundsson på 4:an var också son till Gudmund Olsson][16]


1724

Drängen Jöns Knutsson från Västraby [Välinge] emot rusthållaren Per Jönsson i Ingelsträde angående rusthållarehemmanet nr 1 i Hulta. Kärandens saliga fader Knut Tykesson hade köpt hemmanet och när han dött gifte hans änka om sig med Sone Månsson vilken år 1709 gjort ett gårdabyte med svaranden Per Jönsson.[17]

Källor

 1. Kurt Bengtssons dombokanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 2. Kurt Bengtssons dombokanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 3. Kurt Bengtssons dombokanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 4. Kurt Bengtssons dombokanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 5. Kurt Bengtssons dombokanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 6. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 7. Martin Brandt - Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAAAJ:19 (1691-1691) Bild 410 (AID: v217872.b410, NAD: SE/GHA/90102)
 8. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 9. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 10. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 11. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 12. Kurt Bengtssons dombokanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 13. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 14. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)
 15. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 16. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)
 17. Luggude HR AIA:18