Helsingborgs Läns länsherrar

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Helsingborg län var ett av de danska officiella länen. Länsmannen bodde i Helsingborgs slott. Länet bildades på 1200-talet och hade sin största utbredning under 1400-talets slut och 1500-talets början, då dess yta täckte halva Skåne. Det upphörde 1669 då det uppgick i Malmöhus län.

Länsherrar

 • Jakob (Jep) Muus, 1390–1394
 • Stig Aagesen (Thott), 1395
 • Johannes Due, 1396
 • Anders Jacobsen (Lunge), 1401–1403
 • Peder Torkildsen, 1404
 • Jens Rudbeck, 1411
 • Axel Pedersen (Brahe), 1414
 • Rutbeke, 1423
 • Peder Oxe, omkring 1435–1440
 • Joachim Flemming, 1450
 • Otto Knoopp, 1452
 • Knud Truedsen (Has), 1465
 • Johan Oxe, 1468–1490
 • Bent Torbernsen Bille, 1490–1494
 • Åge Andersen (Thott), 1500–1503
 • Lauritz Skinkel, 1506–1509
 • Tyge Krabbe, 1509–1521
 • Otto Krumpen, 1521–1522
 • Johan Weze, 1522–1523
 • Mogens Falster Bielke, 1523
 • Tyge Krabbe, 1523–1537
 • Peder Skram, 1537–1555
 • Jakob Brockenhuus, 1555-1563
 • Bjørn Kaas, 1563-1565
 • Jørgen Marsvin, 1565-1567
 • Otto Brahe, 1565-1571
 • Oluf Mouridtsen Krognos, 1571-1573
 • Corfitz Viffert, 1573-1576
 • Hans Skovgaard, 1576-1580
 • Arild Urup, 1580-1587
 • Gerd Rantzau, 1587/1588
 • Sten Brahe, 1588-1592
 • Christoffer Valkendorff, 1592-1595
 • Axel Brahe, 1595-1602
 • Eske Bille Jørgensen, 1602-1610
 • Anders Bille, 1610-1629
 • Christen tomesen Sehestedt, 1629
 • Christoffer Ulfeldt, 1629-1649
 • Bjørn Ulfeldt, 1649-1650
 • Ove Gjedde, 1650-1658

Under den Svenska perioden övergick makten till generalguvenörer´och landshövdingar i Malmöhuslän.

Referenser

Noter


Tryckta källor

 • Jexlev, Thelma (1978). "Lensregnskaberne - en oversigt." København.