Glimminge nr 1, Jonstorp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Enskifteskarta över Glimminge från 1818 (Lantmäteriet).
Generalstabskartan 1861 över Jonstorp. (Lantmäteriet).

1623-24[1]

Mogens Suendson uudi Glimminge giffuitt till hosbundhold aff den halffur gord hans fader paa boor, och oploed for honomb


Länsräkenskaper Luggude 1643-1645

Anammat i husbondhold av Olle Christenssen i Glimminge för den gård där som Mogens Suendssen tidigare bodde i och dog i.

d 9: Octobris 1693: Continuerade Tinget[2]

Hendrich Månßon i glemminge hade låtit Citera, Swen Måns- son i Glemminge med hans barn, Karin Månsdotter i Tiö- ret med hennes laga måhlsman Torckell Åkaßon och de- ras barn, Pernilla Månsdotter med hennes laga- måhlsman Pehr Anders: och Sohnen Måns Påhls i Wehlinge Sochn, till Lagbud, af alt dhen skattejord han efter sina Sahl: förälldrar Erfft och sedan kiöpt hafwer emedan dhe äro närmaste bÿrdamän till denna skattejord, som nu första, sampt sedan andra och dher efter tredie gån- gen efter Lag blifwer Vppbiuden. Hendrich Månßon bewijste med Nills Pehrßons j Un- narp och Måns Swenßons i Glimminge attesteran- de uppå Citation, bÿrdmännerna Lagligen wara in- stämbda. Swen Månßons sohn i glemminge Påhl Swenßon ibm:, fram kom för Rätten och böd båda Silfwer och pennin- gar för dhenna skattejord. Rätten bewilliade dhet först Vppbudet.

1697 (sid 260)[3]

Påhl Swensson i Glimminge lät uppläsa det brev till Hendrich Månsson av 26 April 1694 där han förunnat Hendrich Månsson 1/8 del av gården i Glimminge att bruka i sin livstid och om hustrun lever längre skall hon ha husly hos Påhl Swensson

1708-10-20[4]

Påhl Svensson i Glimminge stämt Truls Svensson i N Heljaröd att framvisa skiftesbrev efter sal Åke Torkelsson hur mycket Truls Svensson styvbarn tillhörer. Skiftet hållet 1700 efter sal Åke Torkelsson och hade han 3 döttrar och en son alla omyndiga och som förmyndare farbrodern Nils Torkelsson i Tjörröd som nu är död Pål Svensson och Måns Svensson i Glimminge är närmaste anhöriga. Måns Svensson är rymd till Danmark och skulle utnämnas 2ne män till förmyndare. Truls Svensson utnämnde Jon Krabbe som är i gården hos honom och Påhl Svensson utnämner Nils Rasmusson i Svenningstorp

1723-02-19[5]

Åke Åkesson på sina och sina systrar Marna och Christinas vägnar hade instämt bonden Gunnar Larsson i Glimminge gällande arv efter deras far Åke Torkelsson samt efter deras farmor (Karna Månsdotter). Truls Svensson i Norra Häljaröd var deras styvfar. Pål Svensson i Glimminge var Gunnar Larssons svärfar. Nils Torkelsson, Åke Torkelssons broder, var syskonbarn (kusin) med Pål Svensson i Glimminge.

Källor

  1. Danska länsräkenskaperna
  2. Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAAAJ:21 (1693-1693) Bild 1480 (AID: v217874.b1480, NAD: SE/GHA/90102)
  3. Kurt Bengtssons avskrifter
  4. Kurt bengtssons avskrifter
  5. Luggude häradsrätt AIa:18