Erik Henriksson Salling, el. Sallingius, 1735-1771 (artikel)

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby Kyrka.

Erik Henriksson Salling, son till Henrik Salling, född i Wäsby den 30 juni 1688, dog den 30 juni och begrofs den 6 juli 1771 efter en lefnad af 83 år.

Gift med Helena Holm. Barn: Anna Johanna, född 1728. Karl Fredrik född 1731. Dog och begrofs d. 25 juni 1732. Elsa Maria född 1719. Den 28 juli 1751 samman vigdes Kilman och Anna Johanna Salling.

År 1755 den 1 juli utkom ett kongl. bref som stadgar, att klockare vid landsförsamlingarna böra förstå att åderlåta. Detta, stadgande har ännu gällande kraft.

År 1751 ombyggdes klockaregården af kantor Salling och hade foljande ut seende:

Boningshusct. 45 alnar långt, 10 1/2 aln. bredt, 4 aln. högt mellan fotträd och lejd, af eke och furutimmer i korsverk och lerväggar, under halmtak, inredt till förstuga, sal, 2 gästkamrar, 2 kök, dagligstuga, 2 kamrar och på, östra gaflen en vindskammare. Golf och loft af furubräder på furubjälkar utom i ena köket, hvarest är golf aff tegel, 18 par fönsterlucker 1 1/2 höga och lika breda, 14 dels enkla och dels spegeldörrar, 3 st. glacerade kakelugnar med järndörrar, 3 st järnugnar och 2ne bakugnar. I huset finnes källare med nedgångstrappa från köket och brunn i densamma.

Västra längan. 37 3/4 aln lång, 9 aln bred, 3 1/2 hög, af dels eke och dels furutimmer i korsverk och lerväggar, under halmtak, inredd till spiskammare, hönshus, 2:no logor och 3 logolf

Södra längan, 49 aln lång, 9 1/2 bred och 3 1/2 aln hög, af lika bestånds»delar med förenämda västliga länga, inredd till foderlada, får hus, fähus, hackelsehus, stall, drängkammare, vagnsport, torf- och redskapshus.

Östra längan , 22 aln lång, 10 aln bred, 3 1/4 aln hög, af samma material som förenämbda, inrett till ett mindre gästrum, brygghus, portlider, mangelbod, pigkammare och spiskammare.

En inhägnad och välvårdad trädgård fanns.

I 33 âr, nämligen från 1738, då Väsby församlings första organist tillträdde tjänsten, hade församlingen särskild kantor, Erik Salling, och särskild organist, Hans Olai Boustedt. Efter Erik Sallings död 1771, blefvo tjänsterna förenade. År 1761 bief Viken annex till Väsby. Från den tiden har pastor och kantor bestämd tjänstgöringssskyldighet i Viken, förut var det enligt öfverenskommelse.


Källa

Kapitel ur Holms bok, "Kantorer i Väsby" från år 1907.

<references>