Domkapitlet i Lund, domböcker i äktenskapsmål, AIII:2 (1602-1625)

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Protokoll, äktenskapsmål

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v98487.b1

1602 sidan tre. Ingelsträde, Väsby

Claus Holst hafuer Indstemt Hr. Niels Mortens for at trolofuese hand hafwer giort mel en Nils Pedsen i Ingelstred og Kirstina Sal: Ped Stolpes, og formener saadant at were sked med ORCHINANTZ thi dj hafwer weret saa nere fremd at thz icke kunde skee, og inlagde et widnes Acta Ingelstred den 16 Kinik Ao 1602 han? Niels lagde therinnd W Michel Olsens widnesbyrd thi andet imod.

Sentenz thwedj di witnisbyrd icke mer anden imod ehr skal paa forn:me parter holde sig fra med andes, stil saa lenge ??? og thise widnisbyrd ??? forhörd.


1603

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v98487.b16.s13