Decimant 1651, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Generalstabskartan 1861 över Väsby. (Lantmäteriet).

Decimantboken för Väsby Socken 1651.

Hel/halv gård typ av gård Namn Kommentarer
VÄSBY BY
Hel gård. Kong/Crona Bendt Jennssenn
Hel gård. Kong/Crona Frands Sönnessen
Hel gård. Kong/Crona Niels Pouelsen
Hel gård. Kong/Crona Thue Nielsenn
Hel gård. Kong/Crona Niels Olssenn
Hel gård. Kong/Crona Ynde Arffuidtzenn
Hel gård. Kong/Crona Peder Jacobsenn
Hel gård. Kong/Crona Mogens Schreder
Hel gård. Kong/Crona Mogens Bendtzenn
Hel gård. Kong/Crona Lauridtz Chlemendtzen
Hel gård. Kong/Crona Joen Bendtsenn
Hel gård. Kong/Crona Sönne Anderssenn
Hel gård. Kong/Crona Joen Chlemendtzenn
Hel gård. Kong/Crona Jenns Bendtzenn
halv Kong/Crona Hans Clauesenn
halv Kong/Crona Bendt Jennsen
HOFGÅRDEN
Hel gård. Kong/Crona Niels Poulsen
HULTABO
Hel gård. Kong/Crona Bendt Andersen
Hel gård. Kong/Crona Helle Jennssenn
halv Kong/Crona Thomme Gundesenn
TJÖRRÖD
Hel gård. Kong/Crona Niels Mogensenn Nr. 1 bör det vara
Hel gård. Kong/Crona Peder Joennssenn
Hel gård. Kong/Crona Peder Frandzen
Hel gård. Kong/Crona Joen Benndtzen
Hel gård. Kong/Crona Jens Pedersen
Hel gård. Kong/Crona Peder Mogensen
Hel gård. Kong/Crona Niels Olssenn
halv Kong/crona Niels Pedersen
halv Kong/Crona Ynde Benndtzenn
halv Kong/Crona Anders Hanssen
halv Kong/Crona Rasmus Pedersen
halv Kong/Crona Mogens Nielsen
VÅTAMOSSE
Hel gård. Kong/Crona Jens Pedersen
BRÄCKE
Hel gård. Kong/Crona Gudmand Jenssenn (Bräcke 1)
halv Kong/Crona Throels Nielsen (Bräcke 2)
halv Kong/Crona Niels Lauridzen (Bräcke 3)
halv Adel. Fru Idde Scheels Thiennere. N... N...
HULTA
Hel gård. Kong/Crona Sönne Thruedtzen
DANHULT
Hel gård. Kong/Crona Lauridz Mogensen (Nr. 1 bör det vara)
Hel gård. Kong/Crona Olluff Suendtzenn (Nr. 2)
INGELSTRÄDE
Hel gård. Kong/Crona Mogenns Suendtzenn
Hel gård. Kong/Crona Helle Pedersenn
Hel gård. Kong/Crona Aruid Olssen
Hel gård. Kong/Crona Niels Pederssen
Hel gård. Kong/Crona Rasmus Lauridzenn (Nr, 2)
halv Kong/crona Lauridz Nielsenn
BRANDSTORP
Hel gård. Kong/Crona Niels Mogensen
KLAPPE
Hel gård. Kong/Crona Eshe Benndtzenn
BUSKERÖD
Hel gård. Kong/Crona Suend Olssenn
Hel gård. Kong/Crona Ynde Nielssen
Hel gård. Kong/Crona Ebbe Yndessen
ÄSPERÖD
Hel gård. Kong/Crona Niels Benndtzenn
Hel gård. Kong/Crona Sasser Hannssenn
halv Adel. Fru Idde Scheels Thiennere. Jacob Madtzenn
LÅNGARÖD
Hel gård. Kong/Crona Throels Jennssenn
Hel gård. Kong/Crona Peder Pederssenn
halv Kong/Crona Hans Andersenn
\"Capitels thiennere\" Hanns Jensenn
GÖSSARP (Giörserup)
Hel gård. Kong/Crona Niels Andersen
Hel gård. Kong/Crona Suend Pedersen
halv Adel. Fru Idde Scheels Thiennere. Jenns Lauridtzenn
Hel gård. Adel Iffuer Krabbis Thiennere Jep Pedersenn
ORNAKÄRR
Hel gård. Kong/Crona Laurids Sönnessenn
Hel gård. Kong/Crona Jep Kieldtzenn
Hel gård. Kong/Crona Laurids Pedersen
Hel gård. Kong/Crona Niels Anderssen
Hel gård. Kong/Crona Peder Jensen
Hel gård. Adel, Fridrich Ridtzis Thiennere Olle Olssenn
Hel gård. Adel. Fru Idde Scheels Thiennere. Joenn Olssenn
Hel gård. Adel, Jomfru Margrette Rosenkrandtzis Thiennere Peder Olssenn
Hel gård. Adel, Jomfru Margrette Rosenkrandtzis Thiennere Suend Knabe
Hel gård. Adel, Jomfru Margrette Rosenkrandtzis Thiennere Thurre Jennssenn
BOELL Adel, Jomfru Margrette Rosenkrandtzis Thiennere j Boell
HUSTOFTA
Hel gård. Kong/Crona Jep Mogennssenn
halv Kong/Crona Suend Jennssenn
halv Kong/Crona Mogenns Pedersen
Hel gård. \"Capitels thiennere\" Peder Nielsenn
SVANEBÄCK
Hel gård. Kong/Crona Throels Annderssenn
RY
Hel gård. Kong/Crona Anders Sönnesen
GÖDSTORP (Giöstrup)
halv Johan Lauridzenn
KROKSTORP
Hel gård. Adel. Fru Idde Scheels Thiennere. Gudman Anderssenn
TÅGALYCKE
Hel gård. Adel, Jomfru Margrette Rosenkrandtzis Thiennere Olluff Madtzenn
STEGLINGE
Hel gård. Adel, Jomfru Margrette Rosenkrandtzis Thiennere Joen Mogensen
POTTENBORG
Hel gård. Adel, Iffuer Krabbis Thiennere Benndt Lauridtzenn
KNAPELYCKE
Hel gård. \"Capitels thiennere\" Ebbe Joenssen Ebbe och Mogens en gd
Hel gård. \"Capitels thiennere\" Mogens Pedersen Ebbe och Mogens en gd
Övrig information: Jordägare
Ide Ottesdotter Skeel


(Avskriven av Torbjörn Jerlerup. Källa: [1] Decimantboken 1651, Skånsk Senmedeltid och renässans - 21)