Decimant 1651, Kattarp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Generalstabskartan 1861 över Kattarp. (Lantmäteriet).

Decimantboken för Kattarps Socken 1651.

Namn Typ av gård.
Arffued Thröelssenn Cronens thiennere
Ebbe Nielssenn Cronens thiennere
Olle Esbiornsen Cronens thiennere
Esbiorn Anderssen Cronens thiennere
Ingel Ingelsen Kongens thiennere
Jep Pederssenn Kongens thiennere
Pouel Madtzenn Kongens thiennere
Throels Sönnessenn Kongens thiennere
Esbiorn Ollessenn Kongens thiennere
Pouel Pederssenn Kongens thiennere
Iffuer Knudtzenn Kongens thiennere
Jep Olssenn Kongens thiennere
Anders Gunderssenn Kongens thiennere
Olluff Thygessenn Offue Geeddis thiennere.
Peder Nielsenn Jacob Grubbis thiennere
Suend Pederssen Jacob Grubbis thiennere
Anders Olssenn Jacob Grubbis thiennere
Esbiörn Knudzen Jacob Grubbis thiennere
Jenns Olssenn Jacob Grubbis thiennere
Olle Anderssenn Jacob Grubbis thiennere
Olle Jennssen Jacob Grubbis thiennere
Anders Madtzenn Jacob Grubbis thiennere
Christian Thruedtzenn Margrette Rossenkrandzis thiennere
Hans Nielsen Margrette Rossenkrandzis thiennere
Niels Amderssen Margrette Rossenkrandzis thiennere
Joen Laessen Margrette Rossenkrandzis thiennere
Peder Anderssenn ??
KATTARP
Niels Hendrichsenn Iffuer Krabbis thiennere
Anders Throelsen Capitels thiennere
Joen Throelsen Capitels thiennere
KATTARP BOELL
Hanns Knudtzen Prestens Boell Kattarp.
Hans Schreder Degnens Boell Kattarp.


(Avskriven av Torbjörn Jerlerup. Källa: [1] Decimantboken 1651, Skånsk Senmedeltid och renässans - 21)

Mall:Template1