Decimant 1651, Jonstorp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Decimantboken för Jonstorps Socken 1651.

Generalstabskartan 1861 över Jonstorp. (Lantmäteriet).
Hel/halv + samägarskap typ av gård Namn Kommentarer
Jordägare
Ide Scheel Äger: 10 hela och sex halva gårdar i Jonstorp.
JONSTORPS BY
Hel gård Pouell och Peder Cronens thiennere Pouell Jenssen
Hel gård Pouell och Peder Cronens thiennere Peder Pedersen
Hel, Jenns och Laurids Ide scheels thiennere Jenns Jensen
Hel, Jenns och Laurids Ide scheels thiennere Laurids Pederssenn
Hel Ide scheels thiennere Jenns Lauridtzenn
Hel Ide scheels thiennere Peder Throellsen .
Halv gård, Boell Ide scheels thiennere Peder Johanssen
Halv gård, Boell Ide scheels thiennere Anders Nielssen
Halv gård, Boell Jacob Grubbis thiennere Anders Joenssen
Hel lyktehemman. Kierstene Bendt Sckiffuers Jahan Olsenn Tillhör Kierstene Bendt Sckiffuers i Helsingör. Är lyktehemman.
Halv gård. Prestens thiennere Jenns Willombssenn
Halv gård, FESTE Degnens gård Jenns Pedersenn
GÖRSLÖV
Hel lyktehemman Kierstene Bendt Sckiffuers Peder Nielssenn Tillhör Kierstene Bendt Sckiffuers i Helsingör. Är lyktehemman.
Hel gård. Kongens thiennere Anders Lauridtzenn
Joen. Hel gård. Kongens thiennere Thrued Christensens Joen Joen. En kvinna
Hel gård Bent och Gudman Kongens thiennere Bent Pedersen
Hel gård Bent och Gudman Kongens thiennere Gudman Anderssen
Hel gård Kongens thiennere Laurids Olssenn
Halv gård Kongens thiennere Anders Pederssenn
Halv gård Kongens thiennere Anders Olssenn
Joen. Halv gård. Kongens thiennere Thrued Poeuels Joen (JOEN. Är detta en SON el kvinna???)
Hel, Throels och Mogens Cronens thiennere Throels Pedersen
Hel, Throels och Mogens Cronens thiennere Mogens Sönnessenn
Halv, Niels och bent Cronens thiennere Niels Nielsen
Halv, Niels och bent Cronens thiennere Bent Nielsen
Halv gård Cronens thiennere Throels Anderssen
Halv gård Cronens thiennere Gården Lilla Bläsinge Knuten till \"Hesleboe gaardt\"
Hel, Poul och hermand Ide scheels thiennere Poul Nielssen
Hel, Poul och hermand Ide scheels thiennere Hermand Andersen
Hel Ide scheels thiennere Joen Anderssen
Hel Jacob Grubbis thiennere Suend Laessenn
KYRKOLADAN
Boell Kongens thiennere Peder Lauridzenn Kyrkoladan. Boell.
KULLENBERGSTORP
Boell Kongens thiennere Peder Lauridzenn
Hel Olle och Anders Cronens thiennere Olle Jenssen
Hel Olle och Anders Cronens thiennere Anders Thröelsen
TUNNEBERGA
Hel gård. Anders och Suend Cronens thiennere Anders Grueb
Hel gård. Anders och Suend Cronens thiennere Suend Grueb
Hel gård. Cronens thiennere Suend Pedersen
Halv gård. Ide scheels thiennere Jep Benndtzenn
GLIMMINGE
Hel Cronens thiennere Olle Christenssenn
Hel Cronens thiennere Joen Suendtzen
Hel. Anders, Lauridz och Olle Cronens thiennere Anders Jenssen
Hel. Anders, Lauridz och Olle Cronens thiennere Lauridz Olssen
Hel. Anders, Lauridz och Olle Cronens thiennere Olle Lauridzen
BÖLSÅKRA
Hel Suend Thord och lauridz Cronens thiennere Suend Pedersen
Hel Suend Thord och lauridz Cronens thiennere Thord Pedersen
Hel Suend Thord och lauridz Cronens thiennere Lauridz Pedersen
hel Ide scheels thiennere Giörman Olsen
hel Ide scheels thiennere Olle Giörmansen
Halv Ide scheels thiennere Jens i Hullegaarden i Bölsager
Halv Ide scheels thiennere Eschild Anderssen
Halv, Boell? Jacob Grubbis thiennere Sönne Lauridtzen
Halv, Boell? Jacob Grubbis thiennere Pouel Mogensenn
TRANEKÄRR
Hel Anders och Throels Cronens thiennere Anders Throelsen Felskrivning av Tollsson
Hel Anders och Throels Cronens thiennere Throels Jenssenn
Halv Ide scheels thiennere Wier N
Halv Magrette Roesenkrandtzis thiennere Peder Throelssenn
SÖDÅKRA
Hel Jep och Peder Cronens thiennere Jep Andersen
Hel jep och Peder Cronens thiennere Peder Jenssen
Hel Cronens thiennere: \"Lille\" Peder Jenssen
Hel Ide scheels thiennere Ynnd Sönnessen
SVENNINGSTORP
Hel Ide scheels thiennere Arffuid Pederssenn
STORA BLÄSINGE
Hel Ide scheels thiennere Gudmand Olssen
RÖGLE
Halv Ide scheels thiennere Lauridz Thrylsen
Halv gård Jacob Grubbis thiennere Niels Pederssen
UNNARP
Halv Ide scheels thiennere Anders Sönnessenn
Halv gård Magrette Roesenkrandtzis thiennere Rassmus Olssen


Källa

Källa: [1] Decimantboken 1651, Skånsk Senmedeltid och renässans - 21

Mall:Template1