Decimant 1651, Brunnby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Generalstabskartan 1861 över Brunnby. (Lantmäteriet).

Decimantboken för Brunnby Socken 1651.

Typ av gård Namn Storlek och kommentarer
Bräcke
Kongens Niels Lauridtzenn hel.
Kongens Suend Seidssenn hel
Kongens Jenns Pouelsen hel
Kongens Suend Nielsen hel
Kongens Morten Lang hel
Kongens Jenns Lauridzen hel
Kongens Arid Aridtzen hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Olle Jennssen hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Joen Mattiessen hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Pouel Lauridzenn hel
Mölle Hässle
Kongens Mortenn Knudzenn hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Noe Semmenssenn hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Joenn Benndtzenn hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Anders Jennssenn hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Lauridz Jennssenn hel
Flundrarp
Kongens Peder Andersen hel
Kongens Joen Lauridzen hel
Kongens Suend Lauridzen hel
Kongens Lauridz Nielsenn hel
Stubbarp
Kongens Jenns Pedersen hel. Stubbarp
Kongens Jens Mogensen hel. Stubbarp
Kongens Niels Mogensen hel
Kongens Wier Nielsen hel
Kongens Storre Niels hel
Kongens Peder Lauridzenn hel
Kongens Peder Giselssenn Halv gård
Fjälastorp
Kongens Erich Nielssenn hel
Kongens Jeppa Lauridtzen hel
Cronens Jenns Chlauessenn hel
Adel: Iffuer Krabis thiennere Jenns Anderssenn halv gård
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Pouel Mattiessen hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Peder Jepsen hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Peder Nielsen hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Peder Laessen hel
Skättekärr
Kongens Olle Erichssen hel
Kongens Olle Pederssen hel
Kongens Jenns Pederssenn hel
Kongens Peder Benndtzen hel
Adel: Iffuer Krabis thiennere Peder Joenssenn hel
Smedstorp
Kongens Sönne Anderssenn hel
KULLAGÅRDEN
Kongens Kulde Anders Mogensen hel
Bökabolet
Kongens Peder Jennssen Halv gård.
Rågåkra
Kongens Hanns Pouelsenn Halv gård.
Adel: Iffuer Krabis thiennere Morten Nielssenn hel
Adel: Iffuer Krabis thiennere Niels Berse halv
Adel: Iffuer Krabis thiennere Suend Lauridzen halv
Rågåkra & Smedstorp
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Peder Seyersenn hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Mogens Olssenn hel
halv
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Jenns Nielsen hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Niels Pedersen hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Niels Lund hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Jeppe Anboe hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Olle Thorbensen hel
\"Lengen\"
Cronens Christenn Nielssenn hel
Cronens Mogens Hellessenn hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Bendt Kudsk halv
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Moegens Lund halv
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Anders Jonsen halv
Eleshult
Cronens Ellene Gudmarsdotter hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Gunder Bendtzen hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Niels Jonassen halv gård
\"Beireskuld\"
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Benndt... hel
Vattmöllan (\"Wandmölle Gaarden\") hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Niels hel. Vattmöllan.
\"Gölred\"
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Laurids Anderssenn hel
Björkeröd
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Peder Christensen hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Niels Lauridzen hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Peder Nielsen hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Hans Anderssen hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere (Kvinna) Kirstine Lauridtzes hel
Himmelstorp
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Pouel Bendtzen hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Suend Nielsen hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Maurids i hauffue hel
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Somme i Lille Knebel hel
Willstorp
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Peder Jennssenn hel
KRAPPERUP
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Pouel Bendtsen halv
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Jens Andersen halv
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Mogens Knabe halv
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Jens Lauridzenn halv
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Throels Olssenn halv
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Bendt Olssenn halv
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Anders Olsen halv
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Peder Thruidsen halv
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Jens Nielsen halv
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Erich Bendtsen
MÖLLE (Boell)
Adel: Fru Idde Scheels thiennere Morten Anderssenn halv Boell.
Adel: Fru Idde Scheels thiennere, Boeld Anders Fisher halv Boell.


(Avskriven av Torbjörn Jerlerup. Källa: [1] Decimantboken 1651, Skånsk Senmedeltid och renässans - 21)

Mall:Template1