C:1 Väsby dödsboken 1706-1710

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1706

6/1 begrofs Mans Peders barn i Hogården.

14/1 begrofs Swends barn i Brandstorp.

22/1 begrofs Swend Sönes 2ne barn i Brandstorp.

4/2 begrofs Pauli Pedersson i Moarp.

11/2 begrofs Anders Jepps son i Buskerud.

11/2 begrofs Olof Peders barn i Ornakär.

18/2 begrofs Olof Peders barn i Espered.

24/2 begrofs Carll Nebs barn i Ornakär.

4/3 begrofs Olof Wijcks barn i Buskered.

28/3 begrofs Jöns Måns dräing i Hustoffta.

15/4 begrofs en gårdqwinna hos Nils Olss i Danhult.

22/4 begrofs Gudmund Olss barn i Brandstorp.

16/5 begrofs Anders Äckermans barn i Ornakiär.

8/7 begrofs en gårdqwinna hos Sadzer Nilss på Wijcken.

22/7 begrofs Swend Mans hustru i Tiöred.

29/7 begrofs Nils Olss barn i Danhult.

12/8 begrofs Lars Nilss hustru i Bohlet.

19/8 begrofs Anders Lars hustru i Ornakär.

19/8 begrofs Peder Booms barn i Bräcke.

19/8 begrofs Anders Nils barn i Tiöred.

27/9 begrofs Öhn Ericksson på Wijcken.

2/12 begrofs Jöns Nilss dödfödde barn på Höganäs.

2/12 begrofs en gårdsqwinna hos Nils Andersson på Vijken.

23/12 begrofs Jeppe Pedersson i Långaredh.

23/12 begrofs Peder Paulss hustru i Moarp.

1707

13/1 begrofs Hans Nilsson på Höganäs.

13/1 begrofs Håns Anders hustru på Wijcken.

6/3 begrofs Lars Jönsson hustru i Hogården.

13/3 begrofs Anders Lijtens son i Moarp.

17/3 begrofs Jöns Jönss barn på Wijcken.

22/3 begrofs Nils Jönsson i Giösarp.

24/3 begrofs Truls Hans hustru i Wäsby.

24/3 begrofs Hans Swends barn i Tiöred.

7/4 begrofs hos Swen Pedersson i Danhult en hust med barn från Halland.

6/5 begrofs en gårdsqwinna hos Kiähl i Ornakär.

23/5 begrofs Sl. Jöns Swens barn i Giösarp.

26/5 begrofs Jöns Pederss hustru i Backegården.

3/6 begrofs Jöns Klemetz Einckia på Wicken.

3/6 begrofs een tiggare hos Peder Klemetzon i Wijcken.

3/6 begrofs Gudmunds hustru i Brandstorp.

21/7 begrofs een gårdqwinna hos Nils i Hultabo.

31/7 begrofs Peder Klemetsson på Wijcken.

2/8 begrofs Söne Jönsson i Ingelsträd.

15/9 begrofs een stackare från Hulta.

20/10 begrofs Lars Peders hustru på Wijcken.

25/10 begrofs Lars Jeppss barn i Buskered.

3/11 begrofs Swen Olsson på Wijcken.

10/11 begrofs Peder Booms barn i Bräcke.

10/11 begrofs Ryttaren Söne Rölings son i Wäsby.

15/12 begrofs Jöns Lars moder på Wijcken.

21/12 begrofs Rasmus Jons moder i Wäsby.

1708

12/1 begrofs Jöns Nils barn pa Höganäs.

16/2 begrofs Nils Nilsson i Brandstorp.

12/4 begrofs Anders Klemetssons hustru i Tågalycke.

19/4 begrofs Peer Lars barn i Hustofta.

19/4 begrofs Jöns Jöns barn i Hulta.

19/4 begrofs Pehr Jeppsson i Moarp.

26/4 begrofs een elendig menniska från St. Annicka Jonases i Ingelsträd.

14/5 begrofs een gårdsmän från Ebbe Swenss i Buskeredh.

17/5 begrofs Tycke Knutsson i Hulta.

20/5 begrofs en elendig menniskia från Jöns Pedersson i Backegården .

31/5 begrofs Anders Hans hustrues fader i Ornakär.

31/5 begrofs Rasmus Påuls systerdotter i Ingelsträdh.

7/6 begrofs Anders Sönesson och dess hustru i Ingelsträdh.

7/6 begrofs Anders Jepps son från Buskeredh.

12/6 begrofs Hans Nils dräng i Ryy.

14/6 begrofs Nils Andersson i Hultaboo.

14/6 begrofs Jöns Swens barn i Hultaboo.

14/6 begrofs 2ne stycken odöpade barn från Troes i Buskeredh .

2/7 begrofs Anders Peders barn från Brandstorp.

5/7 begrofs Sisse Erickes från Wijcken, 102 åhr gammal.

12/7 begrofs Nils Nils dotter i Tiöredh.

19/7 begrofs Lusses dotter på Wijcken.

26/7 begrofs Arfwidhs hustru i Giödstorp.

2/8 begrofs Jöns Hilss barn i Sumpehuuset.

24/8 begrofs Nilss Nilss barn 1 Tiöredh.

30/8 begrofs Hans Öndsson på Wijcken, som drunknade den 27.

6/9 begrofs Gudmunds moder i Pottenborg.

20/9 begrofs Olof Hans moder i Wäsby.

11/10 begrofs Jöns Anders barn i Wäsby.

11/10 begrofs Måns Peders barn på Höganäs.

1/11 begrofs Paul Nils hustru i Krogstorp.

1/11 begrofs Peder Swens barn i Wijcken.

8/11 begrofs Arfwid Peders barn i Giödstorp.

8/11 begrofs een gårdsmanss barn hos Anders Månsson på Höganäs.

22/11 begrofs Peder Larssons barn på Wijcken.

22/11 begrofs Måns Pedersson i Espered.

20/12 begrofs Peder Jepps hustru på Höganäs.

1709

3/1 begrofs Willam Staffans hustru på Wijcken - döed på gl. åhred.

3/1 begrofs Lars Sönes moder i Hulta - döed på gl. åhred.

7/3 begrofs Nils Måns hustru pa Wijcken.

4/4 begrofs Gudmund Gunnars barn i Tiöredh.

7/4 begrofs Lars Sönes barn i Hulta, odöpt.

8/4 begrofs een gårdsqwinna hos Anders Månss på Höganäs.

11/4 begrofs een gårdsqwinna hos Anders Månss på Höganäs.

15/4 begrofs Pauli Nilss broder i Ingelsträd.

19/4 begrofs Jacob Hoofs hustrues moder i Wäsby.

17/6 begrofs een gårdsqw. barn hos Kirsti Siöbergs i Tiöredh.

20/6 begrofs Anders Måns barn på Wijcken.

20/6 begrofs Nils Nils barn i Tiöredh.

27/6 begrofs Swen Truls moder i Långaredh.

27/6 begrofs Peder Swens hustru på Höganäs.

17/10 begrofs St. Peder Swendsson på Wijcken.

24/10 begrofs Peder Larssons barn på Wicken, dödföd.

26/10 begrofs een tiggare från Beingt Jönsson i Ingelsträd.

31/10 begrofs Nils Jöns barn på Wicken.

31/10 begrofs Hans Ericks barn på Wicken.

7/11 begrofs Söne Rasmusson på Höganäs.

21/11 begrofs Anders Booms hustru i Bräcke.

21/11 begrofs Beingt Jöns barn i Ingelsträd.

21/11 begrofs Swen Önds barn på Wicken.

28/11 begrofs Gudmunds barn i Ingelsträd.

6/12 begrofs een tiggare fr Säland hos Peder Anders i Wijken.

19/12 begrofs Swen Peders barn i Danhult, hemmadöpat.

19/12 begrofs Scomaeri dotters barn på Wicken.

1710

30/1 begrofs Arfwid Thomesson i Hultabo.

6/3 begrofs Hans Larss hustru på Wijcken.

6/3 begrofs Anders Hans barn på Wijcken.

6/3 begrofs Hans Önds barn på Wijcken.

11/3 begrofs Troed Nilss barn i Buskeredh.

13/3 begrofs Jöns Hans barn i Hustofta.

20/3 begrofs Nils Ericks hustru på Wicken.

25/3 begrofs een fattig gosse från Peder Måns i Espered.

27/3 begrofs Beingts son i Ryy på Wicken.

27/3 begrofs Gudmund Olofs förqwafde barn i Brandstorp.

1/4 begrofs Peder Jöns moder i Hulta.¨

3/4 begrofs Pauls barn i Ingelsträd

3/4 begrofs Peder Swends son i Tiöredh.

3/4 begrofs Pauli Lars barn i Bracke.

8/4 begrofs Måns Andersson på Wijcken.

13/4 begrofs Nils Olufsson i Ornakär.

17/4 begrofs Gudmunds barn i Brandstorp.

17/4 begrofs Gudmunds piga i Brandstorp.

17/4 begrofs Jöns Nilssons barn pl Höganäs,

17/4 begrofs Jon Olufs barn på Höganäs.

24/4 begrofs Nils Önds hustru i Brandstorp.

24/4 begrofs Troed Nils barn i Buskered

24/4 begrofs Söne Hans barn i Hulta.

24/4 begrofs Peder Paulss syster i Moarp.

24/4 begrofs een gårdsqwinna hos Nils Månsson i Buskered.

24/4 begrofs Qwartersästare från Nils Påulss i wådamåse.

24/4 begrofs Hans Larss barn på Wijcken.

1/5 begrofs Lars Jepps son i Buskeredh.

1/5 begrofs Jöns Paulss barn i Bräcke.

1/5 begrofs Håns Peders barn på Höganäs.

8/5 begrofs Schomeri doter på Wijcken.

8/5 begrofs Jöns Pedersson i Backegården.

13/5 begrofs Karnes Nils på Wijcken.

15/5 begrofs Peder Paulss barn i Moarp.

15/5 begrofs Nils Håns barn på Wijcken.

15/5 begrofs Nils Swends barn på Wijcken.

22/5 begrofs Lars Jepps hustru i Långaredh.

22/5 begrofs Jöns Måns barn på Höganäs.

30/5 begrofs Arfwids son i Giödstorp.

30/5 begrofs Jöns Handsson på Wijcken.

30/5 begrofs Jöns Erickss barn på Wijcken.

30/5 begrofs Nils Nilsson i Tiöredh.

30/5 begrofs Swend Sönesson i 8randstorp.

30/5 begrofs Beingt Peders barn i Ingelsträd.

30/5 begrofs Daniell Strööms hustru.

1/6 begrofs Peder Pehrs sonebarn från Ornakär.

5/6 begrofs Anders Larss barn på Wijcken

5/6 begrofs Jöns Ericks dödfödda barn på Wijcken.

10/6 begrofs een dumbe från Lars Pehrss i Ingelsträd.

12/6 begrofs Sadzer Nilss barn på Wijcken.

12/6 begrofs Börje Bergs barn från Ornakär.

19/6 begrofs een gardqwinna från Peder Swendss i Tiöredh.

19/6 begrofs Jeppe Pehrs barn i Plöninge.

24/6 begrofs Olof Drackis dotter från Hustoffta.

26/6 begrofs Swend Jöns barn i Ornakär.

26/6 begrofs Hans Jepps barn från Espered.

26/6 begrofs Anders Anders barn på Wijcken.

26/6 begrofs Nils Ericks barn på Wijcken.

3/7 begrofs et soldater barn från andra sijdan: Fadren Kasten Grin, modren Beingta Andersdotter, samma barn dödde hos Pehr Boom i Bräcke.

3/7 begrofs Rasmus Paulss dräing i Ingelsträd.

3/7 begrofs Juta Beingten från Wijcken.

10/7 begrofs Arfwid Jöns hustru ifrån Ornakär.

10/7 begrofs Nils Jöns Enkia från Giösarp.

15/7 begrofs Swend Jöns barn på Wijcken.

15/7 begrofs Jeppa Hans barn på Wiken.

24/7 begrofs Söne Anders barn i Ingelsträd.

24/7 begrofs Peder Jöns barn från Tiöredh.

31/7 begrofs Söne Anders barn i Ingelsträd.

21/8 begrofs een gårdspige från Söne Andersson i Ingelsträd.

4/9 begrofs Nils Olufs son i Ornakär.

9/10 begrofs Ebbe Swends hustru i Buskered.

16/10 begrofs Rasmus Jonsson i Wäsby.

28/10 begrofs Lars Peders hustru i Ingelsträd.

6/11 begrofs Peder Pedersson från Höganäs.

10/11 begrofs Nils Hansson på Höganäs.

21/11 begrofs Lars Helgesson på Wijcken.

27/11 begrofs Olof Nilss barn i Buskered

4/12 begrofs Söne Måns broder i Danhult

11/12 begrofs Peder Mårtens Enckia på Höganäs.