C:1 Väsby dödsboken 1695-1699

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

UNDER BEARBETNING

1695

6/1 begrofs Paul Trulssons hustru i Bräcke.

6/1 begrofs Peder Jeppessons barn på Höganähs.

18/1 begrofs en gårdq. if Giörsarp, war hoos Nils Jönsson.

27/1 begrofs Nils Bengtssons barn i Lönskoug.

3/2 begrofs een tiggare Peder Larsson Löör benämnd.

17/2 begrofs Nils Tomessons son på Höganähs.

25/3 begrofs Jöns Swensson Smeds barn på Wijken.

31/3 begrofs Gunnar Pedersson i Wäsbyy.

26/5 begrofs Måns Ryttare i Danhult.

26/5 begrofs Åke Torckilssons barn i Wademase.

23/6 begrofs Påul Månsson på Wijken.

30/6 begrofs Påul Trulsson i Bräcke.

21/7 kastade mull på Peder Gundmunds barn i Plöninge.

21/7 begrofs Sone Frantssons barn i Plöninge.

1/9 begrofs Påul Nilssons barn i Klappe.

13/10 begrofs Nils Olufssons barn i Danhult.

27/10 begrofs Peder Öhnesson i Esperud.

3/11 begrofs Nils Gundmundssons barn på Höganähs.

10/11 begrofs Rytt. Måns Siöbergs moder i Hulta.

24/11 begrofs Nils Tomessons hustru på Höganäs.

1/12 begrofs Jöns Larsson på Höganähs.

1696

1/1 begrofs Rytt. Nils Norrmans döfödda barn.

9/2 begrofs Rytt. Lars Bobergs barn i Ornekiär.

14/2 begrofs Sahl . Anders Bengtssons efterlefwerska i Lönskoug.

14/ begrofs Söne Anderssons förqwäfde barn if. Ingelsträd.

16/2 begrofs Pehr Olufsson Backes barn å Wijken.

15/3 begrofs Måns i Hogårdens barn.

20/3 begrofs Rytt. Claus Askmans barn i Togelycke.

5/4 begrofs Gårdsman. Nils Backe if. Giörsarp.

15/4 begrofs Anders Hanssons barn på Höganähs.

26/4 begrofs Oluf Ekerots barn i Plöninge.

1/6 begrofs Nils Bengtssons son i Hultabo.

7/6 begrofs Lars Jeppessons barn i Buskerud.

2/7 begrofs Söne Jönssons barn i Ingelsträd.

31/7 begrofs Anders Anderssons moder å Wijken.

1/8 begrofs Hans Nilssons pijga i Ryy.

1/8 begrofs Jöns Johanssons syster å Wijken.

8/11 begrofs Gundmund Nilssons förqwafde barn i Pottenborg.

15/11 begrofs Oluf Andersson i Bräcke.

15/11 begrofs änkan Birta i Ornekiär.

13/12 begrofs Rytt. Anders Lunds hustru if. Långarud.

1697

1/1 begrofs gl. Krogq. Inger å Wijken.

15/1 begrofs Jöns Clemetsson a Wijken.

16/1 begrofs Sal. Oluf Anders barn i Bräcke.

28/1 begrofs een mans barn if. Helslunda S:n, Jöns Jonson benämnd.

2/2 kastades mull på Påul Bengtsson, Gardm. i Ornekiär.

2/2 kastades mull på Rytt. Carl Näbbs barn i Ornekiär.

2/2 kastades mull på Anders Anderssons dödfödda barn ifr. Ingelsträd.

24/2 begrofs Söne Anderssons himma döpte barn if. Ingelsträd.

7/3 begrofs Hans Nilssons barn i Ryy a Wiken.

14/3 begrofs Peder Pederssons barn i Danhult.

7/4 begrofs gl. Jöns Andersson Skomakare, inhyses i Hogarden.

7/4 begrofs een man, himwist i Barslöf, dödde hoos Tycke i Hult.

14/4 begrofs Mans Paulssons son å Wijken.

18/4 begrofs Peder Gunnarssons Swermoder if. Wäsby

20/4 begrofs Peder Olufsson Backes barn å Wijken.

30/4 begrofs Mils Bierbo å Wijken.

4/5 kastade mulla å Arfwid Pederssons barn i Giöstorp.

6/6 begrofs Nils Eskilssons hustru if. Branstorp.

25/6 begrofs Lars Swenssons barn å Wijken.

25/6 kastade mull å Måns Anderssons barn å Wijken.

23/7 begrofs Lars Nilssons barn å Wijken.

23/7 begrofs Lars Jönssons barn å Wijken.

6/8 kastade mull å Anders Möllnares barn å Wijken.

15/8 begrofs Jons moder i Hulta.

15/8 begrofs Rytt. Peder Drakes barn å Wijken.

29/8 begrofs Peder Clemets syster å Wijken.

5/9 begrofs Anders Pederssons hustru if. Ornekiär.

12/9 begrofs Peder Jeppessons barn å Höganähs.

3/10 kastades mull på Anders Nilssons odöpta barn if. Plöninge.

10/10 begrofs Nils Bierbos änka på Wijken.

15/10 begrofs Lars Pederssons hustru på Höganähs.

29/11 gjordes Lijkpredican öfver H:s Kongl Maj:t wår allernådigste Konung Carl XI kl. 3 effter middagen.

19/2 begrofs gl. Måns Pedersson i Långarud.

19/2 begrofs Jöns Swenssons barn i Giörsarp.

19/2 begrofs Swen Knapp å Wijken.

1698

16/1 begrofs Mans Swenssons Swermoder i Kiörröd.

23/1 begrofs Sal. Peder Öhnes änka Kirsti i Buskerud.

5/2 begrofs en gardq. if. Ornekiär, Hr Enert kastade mull uppå.

6/2 begrofs Jöns Månssons hustru på Höganähs.

6/2 begrofs Jeppe Jönssons barn i Långared.

6/2 begrofs Rasmus Mickelsson å Wijken.

20/2 begrofs een gårdsqv. if. Moarp Mätta, Peder Påulssons Swermoder.

24/2 begrofs Måns Pederssons efterlefwerska i Långared

27/2 begrofs Lars Eskilssons moder i Ingelsträd.

13/3 begrofs Morten Nilsson å Wijken.

25/3 begrofs Morten Nilssons änka å Wijken.

27/3 begrofs Tues hustru i Hultahuus.

1/4 begrofs Påul Nilssons barn i Krogstorp.

17/4 begrofs å Wijken änkan Boel.

17/4 kastade mull på Lars Backes barn

18/4 kastade mull på Rytt Oluf Ekerots barn i Plöninge.

8/5 begrofs Jöns Skomakares änka if. Ornekiär.

8/5 begrofs ånns Paulsson på Wijken.

8/5 kastades mull på Anders Anderssons döfödda barn.

15/5 begrofs Erich Rasmusson å Wijken.

23/10 begrofs Peder Clemets Systerd. å Wijken.

30/10 begrofs Nils Gundinundssons hustru i Ingelsträd.

27/11 begrofs Söne Anderssons barn i Ingelsträd.

4/12 kastades mull på Jöns Larssons barn å Wijken.

4/12 kastades mull å Lars Perss Backes barn å Wijken.

18/12 kastades mull å Jöns Swenssons barn i Giörsarp, woro twi11ingar.

28/12 begrofs Hans Nilssons moder if. Ryy.

28/12 begrofs Tora Skomakars å Wijken.

1699

1/1 begrofs Nils Bengtssons barn i Lönskog.

6/1 begrofs Hans Larssons Syster å Wijken.

29/1 begrofs Nils Bengtssons barn i Lönskog.

2/2 begrofs Anders Ebbesson, en tiggare.

9/2 begrofs Oluf Pederssons himmadöpte barn i Ornekiär.

12/3 begrofs Gundmund Nilssons barn i Hulta.

19/3 begrofs Swen Jönssons barn i Togalycke.

19/3 begrofs Åke Torckils barn i Plöninge.

2/4 begrofs Sasser Nilssons hustru i Knapegården.

23/4 begrofs Sone i Stackarehuset.

16/5 begrofs Nils Gundmunds barn på Höganähs.

21/5 kastades mull på Oluf Drakes barn.

5/11 begrofs 3ne som woro drunknade i een farkost f. Danmark.

29/11 begrofs Rasmus Larssons barn å Wijken.

15/12 kastade mull på Jöns Nilssons barn på Höganäs.

21/12 begrofs Nils Gundmundsson i Ingelsträd.