C:1 Väsby dödsboken 1689-1694

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

UNDER BEARBETNING

1689

1/5 begrofs Rytt. Lars Nykops barn.

31/5 begrofs Sasser Nils hustru i Knapegården Rigel.

2/6 kastades mull på Rytt. Jacob Hoofs döfödda barn

2/8 begrofs Peder Swensson, bodde i Ingelsträd.

2/8 kastades mull på Clemets döfödda barn i Bräcke.

4/8 begrofs Måns Swenssons barn i Kiörröd.

11/9 begrofs Oluf Peders hustru, bodde i Giöstorp.

11/10 begrofs Hans Lars barn i Wijken.

28/10 begrofs en gårdqwinna ifr. Hogården Trona benämd.

6/11 begrofs Anders Mölners hust. på Wijken.

6/11 kastades mull på Swen Olufs döfödda barn ibm.

24/11 begrofs Rytt. Måns Broos Swärmoder ifr Ornakiär.

24/11 begrofs Clemets Nils barn i Ingelsträd.

29/11 begrofs Rytt. Jon Roos barn ifr. Branstorp.

1690

1/1 kastades mull på Nils Nilssons barn i Kiörröd.

16/2 begrofs Rasmus Clausson å Wijken.

23/2 begrofs en gårdq. war hoos Anders Clemetsson i Wäsby, Nilla.

28/2 begrofs en gårdq. war hoos Peder Mårtensson å Höganäs, Boel.

24/4 begrofs een gl. Käring tiggare kom ifr. Brunby Sockn och blef här död.

18/5 begrofs Erick Mats barn å Wijken.

16/6 begrofs itt oäckta barn kom ifr. Oluf Olufsson i Kiörröd.

25/6 begrofs Lars Bengtssons barn i Buskerud.

16/7 begrofs Nils Anders barn å Wijken.

20/7 begrofs Jöns Olufssons barn å Wijken.

20/7 begrofs Paul Månssons barn å Wijken.

16/8 begrofs Ebbe Erickssons barn å Wijken.

24/8 begrofs Peder Olufsson Backes barn å Wijken

27/8 begrofs Joon Roos barn i Branstorp

28/8 begrofs Nils Jönssons barn I Wijken.

5/9 begrofs Anders Jeppessons barn å Wijken

5/9 begrofs Rytt Joen Roos barn i Branstorp

30/9 begrofs Måns Paulssons barn å Wijken.

18/10 begrofs Swen Sonessons barn i Branstorp.

22/10 begrofs Lars Håkansson Böös å Wijken

7/12 begrofs Sönes Enckia ifr. Hulta

28/12 begrofs Peder Gundmundssons 3ne barn af Plöninge.

1691

1/1 begrofs Rytt. Oluf Drakes barn i Plöninge.

4/1 begrofs Lars Hansson i Långarud

11/1 begrofs Jöns Pederssons Swernoder i Backegården

11/1 begrofs Peders barn ifr. Morup

26/1 begrofs ostiniefaren Peder Swenssons moder if Wijken här uppe.

1/2 begrofs Hans Nilssons barn i Ryy.

15/2 begrofs Tue Pederssons barn i Stellinge

15/2 begrofs Helges barn i Norre Danhult

15/3 begrofs Helge i Norre Danhult.

25/3 begrofs Anders Jeppessons barn i Buskerud.

18/4 begrofs Helge Eskils barn å Wijken

14/5 begrofs een tiggare flicka ifr Jonstorp, dödde i Hogården.

15/5 begrofs änkan Gertruds dotter of Högenähs.

21 /5 begrofs een dräng kom öfver ifr. Säland, dödde i Buskerud.

24/5 begrofs Peder Jeppes dotter på Högenähs

7/6 begrofs Swen Mans barn på Högenähs.

7/6 begrofs Jöns Möllnares barn på Högenähs.

24/8 begrofs Anders Olufssons barn i Huustofta.

30/8 begrofs Rytt. Daniel Starcks barn 1 Kiörröd.

8/11 begrofs Arfwid Jöns barn i Ornekiär.

30/11 begrofs änkan Bonde Boels son å Wijken.

13/12 begrofs Sasser Nilssons barn i Knapegården.

20/12 begrofs Oluf Helges dotter i Ingelsträd.

1692

1/1 begrofs Rytt Carl Olufsson Näbbs barn.

17/1 begrofs Gundmunds hustru i Plöninge

17/1 begrofs Jöns Jeppessons hustru å Wijken.

24/1 begrofs Gundmund i Plöninge.

30/1 begrofs Söne Frantz barn i Plöninge.

7/2 kastades mull på Peder Pederssons döfödda barn ifr. Ornakiär.

14/2 begrofs Pehr Arfweds hustru i Espered.

28/2 begrofs Oluf Helgessons barn i Ingelsträd.

6/3 begrofs Nils Nils pijga i Kiörröd.

11/3 begrofs Clemet i Ingelsträd.

11/3 kastades mull på Swen i Hultas döfödda barn.

13/3 föddes Tue Perssons och Inger Ebbesdotters barn som döptes hemma vid namn MÅNS men som dödde strax. - - - = 13/3 kastades mull på Tues barn i Stellinge

14/3 begrofs Swen Knäps hustru å Wijken.

30/3 begrofs Anders Hanssons barn i Hulta.

7/4 begrofs Jöns Swenssons barn å Wijken.

12/4 begrofs Öhn i Hultaboo.

20/4 begrofs Anders Hansson i Hulta.

8/5 begrofs Oluf Mickelsson å Wijken.

15/5 begrofs Rytt. Lars Ungers hust. ifr. Buskerud.

15/5 begrofs Nils Olufs hust. ifr Danhult.

26/5 begrofs een gårdq. som war hoos Truls Hanns i Plöninge som whar ifrån Plöninge.

29/5 begrofs Gunnars hust. i Wäsby.

8/6 begrofs Gardq. Hanna å Höganähs.

3/7 begrofs Nils Nilssons hust. å Wijken.

3/7 begrofs Paul Judas barn å Wijken.

8/7 begrofs Änkan Ingers barn å Wijken.

11/9 begrofs Nils Bengtsson hustru i Hultaboo.

11/10 begrofs Rytt. Christopher Qwast ifr. Langeröd.

18/11 begrofs een pijga himma i Carups S:n dödde här i försambl.

25/11 begrofs Swen Sones barn i Branstorp.

9/12 begrofs Anders Bengtsson i Lönskog i wijka kyrcka.

9/12 begrofs Nils Crämares Swermoder i Wijken.

19/12 begrofs Jöns Pederssons barn i Backegården.

1693

1/1 begrofs Hans Nilssons hustru och barn i Norre Danhult.

10/1 begrofs Rytt Nils Normans barn i Wäsby.

5/2 begrofs Hans Pederssons hustru ifr. Espered.

5/2 begrofs Nils Anderssons barn å Wijken.

19/2 begrofs Peder Olufssons barn på Wijken.

20/2 begrofs Nils Gundmundssons barn på Högenähs.

28/4 kastat mull på Lars Larssons i Branstorp döfödda barn.

6/7 kastades mull a Sasser Nilssons döfödda barn i Knapegården.

1/10 begrofs Änckan Gtinnor I Wijken.

2/10 begrofs Ostiniefahr Peder Swenssons hustru å Wijken.

26/10 begrofs Rytt. Johan Bonde ifr. Långarud.

29/11 kastat mull på skomakarens barn å Wijken.

24/12 kastat mull på Birta Bengts dotters barn, som war öfwerkommen ifr. Seland, och dödde hoos Lars Trulsson Långarud.


1694

1/1 begrofs Nils Swenssons barn i Kiörröd.

14/1 begrofs Nils Olufssons stiufmoder i Ornekiär.

9/2 begrofs Truls Eskilssons barn i Pottenborg.

12/2 begrofs gårdm. Pehr Nilsson if. Branstorp.

12/2 begrofs Sal. Rytt. Johan Bondes barn från Långarud.

25/2 begrofs Jöns Manssons moder i Huustofta.

25/2 begrofs Jöns Erickssons moder på Wijken.

2/3 begrofs Peder Gundmundssons hustru i Plöninge.

14/3 begrofs Paul Bengtssons hustru från Ornekiär

30/3 begrofs Peder Jönssons moder i Esperud.

29/6 begrofs Rytt. Pittor Orms barn af Långarud.

2/7 begrofs Anders Nilssons barn 1 Plöninge.

15/7 begrofs Troed Månssons hustru i Knapelycke.

22/7 begrofs Jacob Hoofs barn i Plöninge.

20/10 begrofs Peder Larssons hustru i Bockesteen.

28/10 begrofs Påul Nilssons barn i Krogstorp.

7/12 begrofs Anders Olufssons hustrus syster i Hustofta.

16/12 begrofs Peder Swenssons hustru på Höganäs,

16/12 begrofs Anders Jeppessons barn i Buskerud.

21/12 begrofs Åke Torckilssons barn i wådemåse.

21/12 begrofs Swen Swenssons barn i Ornekiär.