C:1 Väsby 1715 födelseboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1715

1/1 föddes Jöns Nilsson och Tören Andersdotters barn på Höganäs som döptes den 6 ejusdem vid namn BEINGTA. Henne bar Anna Rasmus Sönes på Höganäs - Testes Paull Swensson i Långared, Per Swensson och Anders Nilsson, Kirtsti Swensdotter på Höganäs.

5/1 föddes Leut. Jonas Eckeboms och Haria Schomaeria barn i Tagelycke som döptes den 9 ejusdem vid namn ANNA-MARIA ELISABETH. Henne bar Jungfru Elisabeth Schomaeria - Testes Strandrijdaren Göran Schomaerius på Wijcken, Tyris Kylman och Pehr Boom i Bräcke, Laena Clausdotter.

5/2 föddes Nils Jönsson och Kirsti Larsdotters barn på Wijcken som döptes den 11 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Boell Hans Nilsson i Ryy - Testes Anders Nilsson, Jeppa Ebbesson och Swen Månsson, Boell Månsdotter och Boell Påullsdotter på Wijcken.

16/2 föddes Sadzer Jönsson och Hanna Swensdotters barn i Espered som döptes den 20 ejusdem vid namn INGER. Henne bar Anna Rasmus Sönes på Höganäs - Testes Påull Swensson i Långaredh, Per Olsson i Esperedh och Tycke Kiäldsson ibidm, Hanna Påulsdotter och Inger And ersdotter.

2/3 föddes Nils Paulsson och Boell Jeppisdotters barn i Krogstorp som döptes den 6 ejusdem vid namn PÅULL. Honom bar Troen Påull Swens i Langared - Testes Måns Jönsson i Giösarp, Anders Nilsson ibidm, Gunnar Påulsson i Ornakär, Kirstina Jeppisdotter.

9/3 föddes Nils Wesman och Anna Sönesdotters barn i Moarp som döptes den 13 ejusdem vid namn KIRSTI. Henne bar Kirsti Jonas Hultberg i Wesby. - Testes Eskild Holm, Lars Pehrsson och Per Gunnarsson i Wäsby, Gertrud O1ufsdotter.

?/4 föddes Nils Påulsson och Hanna Persdotters barn i wådamåsa som döptes den 10 april wid namn LARS. Honom bar Corpor. syster Stina ibidm - Testes Rasmus åaulsson, Påull Nilsson och Boell Helgesdotter.

28/4 föddes Jöns Månsson och Lusse Nilsdotter i Hustoffta som döptes den 2 maj wid namn BOELL. Henne bar Elsa Påull Nils uthi Ingelsträd - Testes Tyris Kylman i Bräcke, Gudman Nilsson i Ingelsträd och Per Boom i Bräcke, Hanna Andersdotter.

28/4 föddes Anders Nilsson och Beingta Månsdotters barn i Giösarp som döptes den 8 maj vid namn BOELL. Henne bar Agnis Lars hustru i Torp - Testes Jöns Nilsson, Anders Nilsson och Hanna Månsson i Giössarp, Tören Persdotter och Kirstina Nilsdotter.

28/4 föddes Lars Jönsson och Boell - - - barn i Hogårdhen som döptes den 1 maj vid namn PAULL. Honom bar Tören Jönsis uthi Tunnaberga - Testes Pauli Swensson Långaredh, Nils Paulsson Krogstorp, Gertrud Olufsdotter.

12/5 föddes Börje Berg och Karna N. barn i Ornakär som döptes den 15 ejusdem vid namn HILS. Honom bar Kirsti Rymans i Väsby - Testes Sten Stiärna, Nils Wessman och Inger Swensdotter.

18/5 föddes Jeppe Persson och Tora Andersdotters barn i Wäsby som döptes den 19 ejusdem vid namn ANDERS. Henne bar Kirstina Jöns Christens i Wäsby - Testes Lars Persson i Wäsby och Boell Påulsdotter och Christnades i pretegårdhen.

19/5 föddes Peter Steen och ------ från Ornakär, som döptes den 22 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Hanna Såne Jöns ------.

28/5 föddes Söne Persson och Boell Hansdotters barn i Espered som döptes den 3 juni vid namn ANNA. Henne bar Troen Pauls i Langaredh - Testes Hans Jeppsson, Sadzer Jönsson och Beingt Andersson i Esperedh, Kirstina Jeppisdotter och Inger Månsdotter.

10/6 föddes Johan Ollongren och Elisabeth Clausdotters barn i Danhult som döptes den 13 ejusdem vid namn MARIA. Henne bar Jonas Eckeboms hustru i Tågelycke Maria. - Testes Call Askman, Knud Halberg, Läna Clauddotter.

11/6 föddes Gudman Olsson och Beingta Andersdotters barn i Plöninge som döptes den 16 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Mainill Jönses i Plöninge - Testes Lars Persson, Nils Sönnesson och Jöns Christensson i Wäsby, Boell och Nilla Paulsdotter ibidem.

24/6 döpades et Oeckta barn från Wäsby. Faderen Per 0lson, Modren Sissa Andersdotter, barnets nampn INGER

9/8 föddes Lars Giödmarsson och - - - - ilsdotters barn på Wijcken som döptes den 12 ejusdem vid namn GUNNUR. Honom bar Karna Lars Nils ibm - Testes Nils Nilsson, Nils Danielsson och Beingt Carlson, Boell Påulsdotter ibm.

24/8 föddes Tyris Kilman och Maria Visselias barn i Bräcke som doptes den 24 aug. wid namn MAJA LISA. Henne bar Inspectorskans hustru Mätta - - pl Nörra gårdh. Testes Per Bom i Bräcke, Anders Olsson i Hustofta, Nils Olsson i Rågackra, Gertrud Olufsdotter och Hanna Andersdotter.

28/8 föddes Swen Stiärna och Beingta Sönesdotters barn uthi Wasby som döptes den 4 sept wid namn ANDERS. Honom bar Kirstina Jöns Christens i Wäsby - Testes Lars Persson, Pauli Gudmannon och Eskil! Holm i Wäsby, Nilla Påulsdotter.

28/8 föddes Jöns Jonsson och Pernilla Jönsdotters barn i Hulta, som döptes den 5 sept vid namn KARNA. Henne bar Boell Per Jöns i Hulta - Testes Swen Swensson, Lars Jonsson i Hulta, Nils Helgesson i Danhult, Boell Jönsdotter och Elsa Gudmansdotter.

28/8 föddes Beingt Andersson och Anna - - ssdotters barn i Espered som döptes den 4 sept wid namn - - - ss. Honom bar Elna Anderses i Giösa - -. Testes Tycke Kiäldsson Hans Jepsson, Per Olsson i Espered, Inger Månsdotter.

9/10 föddes Jonas Hultberg och Kirsti Sönesdotters barn 1 Wäsby som döptes den 17 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Jungfru Anna Magdalena Owenia i prestegårdhen - Testes Nils Wesman, Eskill Holm och Per Arfwldsson i Hogårdhen, Elna Sönesdotter och Nllla Påulsdotter.

13/10 föddes Hans Jepsson och Tyri Jönsdotters barn i Espered som döptes den 16 ejusdem vid namn ELSA. Henne bar Anna Beingts i Espered - Testes Tycke Kläldsson, Per Ollsson och Per Månsson, Inger Mansdotter och Boell Månsdotter i Esperedh.

23/10 dopades Ett Oeckta barn på Wijcken. Fadren Nils Hansson och Modren Boell Mansdotter, Barnets namn BEINGTA

27/10 föddes Per Swensson och Lusse Andersdotters barn på Wijcken som döptes den 30 ejusdem vid namn SWEN. Honom bar Willom Staffans hustru på Wijcken - Testes Beingt Jönsson, Jöns Nilsson, Simon Cronholm, Elna Olofsdotter och Boell Jönsdotter på Wijcken.

13/11 föddes Nils Jonsson och Olu Jönsdotters 2ne barn i Moarp som döptes den 17 ejusdem vid nampn JON och PÅULL. Jon bar Jöns Krogs h. i Giörslöf Kirstina, Jöns Christens bar PÅULL. Testes Swen Stiärna, Jöns Nilsson, Nils Sönesson, Boell Paulsdotter.

13/11 föddes Per Sönesson och Elna Olufsdotters barn i Moarp som döptes den 17 ejusdem vid namn RASMUS. - Honom bar Beingta Swen Stiärnas i Wäsby - Testes Per Olsson, Nils Olsson i Wäsby, Lars Persson ibidm, Nilla Påulsdotter.

26/11 föddes Anders Hansson och Boell - - - - dotters barn i Ornakär, som döptes den 30 ejusdem vid namn HANS. Honom bar Kirst1na Per Pers uthi Ornakär - Testes Nils Andersson, Arfwld Jönsson och Per Jönsson, Hanna Swensdotter i Ornakär.

4/12 föddes Jeppa Ebbesson och Olu Pedersdotters barn på Wijcken som döptes den 12 ejusdem wid namn HANNA. Henne bar Boell Hansls i Ryy - Testes Matthis Persson, Anders Jönsson, Nils Jönsson, Boell Påulsdotter och Boell Månsdotter på Wijcken.

8/12 föddes Erick Jönsson och Gertrud Andersdotters barn på Wijcken som döptes den 11 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Boell Jöns Ericks på Wijcken. Testes Beingt Jönsson, Jöns Nilsson och Nils Jönsson, Boell Paulsdotter på Wijcken.

20/12 föddes Syfne Nilsson och Kirstina Larsdotters barn i Nörra Danhult som döptes den 26 ejusdem vid namn LARS. Honomn bar Mansens syster från Mörarp - Testes Swen Persson, Olof Nilsson och Nils Helgesson i Danhult, Margreta Andersdotter.

30/12 föddes Beingt Carlsson och Pernilla - - - - ssdotters barn på Wijcken som döptes den 6 jan 1716 wid namn - - - GER. Henne bar Karna Lars Nilss ibidem. Testes Jöns Nilsson, Beingt Jönsson, Erick Jönsson, Boell Paulsdotter och Kirstina Olufsdotter.