C:1 Väsby 1714 födelseboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1714

?/? dopades Et 0-eckta barn från Halland och Woxtorp S:n. Fadren Hans Pehrsson, Modren Tyre Påulsdotter och Barnets nampn KIRSTI; hwilket barn war födt föränd dhet kom hijtt till socknen.

1/1 döptes Landsman Tyris Kilman och Maria Visselias barn i Bräcke vid namn MAGNUS. - Honom bar - - -frids h. i Brundby - Testes Leut. Eckebom i Tagelycke, Per Boom i Bräcke, Pauli Nilsson i Ingelsträd, Jungfru Anna Magdalena Owenia i pretegårdhen.

6/1 föddes Arfwid Jönsson och Sissa i Ornakär som döptes den 10 ejusdem vid namn ELSA. Henne bar Tora Larses från Jonstorp - Testes Söne Jönsson, Swen Swensson, Per Olsson i Ornakär, Boell 0lufsdotter och Sissa 0lufsdotter.

6/1 föddes Tycke Kiäldsson och Mätta Olufsdotters barn uthi Espered som döptes den 9 ejusdem vid namn BENGTA. Henne bar Hans Jepps hustru Tyri - - - Espered. - Testes Per Månsson, Beingt Andersson och Per Olsson i Espered, Boell Olufsdotter.

8/1 föddes Nils Swensson och Elna Helgesdotter i Danhult barn, döpt den 10 ejusdem vid namn TYRI. Henne bar Kirstina Anders Hans från Tranekär - Testes Swen Nilsson, dito Swen Nilsson och Olof Persson i Danhult, Boell Helgesdotter .

12/1 föddes Beingt Carlsson och Pernilla Nilsdotters barn på Wijcken som döptes den 17 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Kirstina Nils Jonss på Wicken - Testes Beingt Jönsson, Lars Giödmansson, Boell Påulsdotter och Boell Månsdotter på Wijcken.

28/1 föddes Nils Jönsson och Olu N. barn i Moarp som döp- tes den 31 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Boell Nilsis uthi Bräcke - Testes Swen Stierna, Lars Persson och Per Sonesson uthi Wäsby, Tören Påulsdotter.

1/2 föddes Eskild Holm och Britta Petersdotters barn i Wäsby som döptes den 6 ejusdem vid namn INGER. Henne bar Mainill Jöns Nilss uti Wäsby. Testes Nils Sonesson, Jacob von Mellen, Nils Wesman, Nilla och Boell Paulsdöttrar.

1/2 föddes Sadzer Persson och Boell Nilsdoter i Ornakär, dess barn döptes den 7 ejusdem och kallades ELNA. - Henne bar Boell Anders Hans i Ornakär - Testes Nils Lorantzzon, Olof Persson, Per Persson i Ornakär, Boell Jönsdotter.

2/2 föddes Erick Jönsson och Gertrud Ander sdotters barn på Wijcken som döptes den 7 ejusdem vid namn MÄTTA. Hen- ne bar Inger Olufs på Wijcken. Testes Anders Jönsson, Nils Jönsson, Boell Påulsdotter på Wijcken.

15/2 föddes Per Jönsson och Elna Nilsdotters barn i Tiöredh som döptes den 19 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Boell Troes i Buskered - Testes Jöns Swensson i Hultabo, Per Olsson ibidm och Oluf Olsson Tiöred, Kirsti Swensdotter och Kirsti Andersdotter.

17/2 föddes Matthis Ericksson och Wa1 borg Pedersdotters barn på Wijcken som döptes den 21 ejusdem vid namn ERICK. Honom bar Kirstina Nils Jöns på Wijcken - Testes Nils Danielsson, Matthis Persson och Anders Jönsson, Boell Påulsdotter och Boell Månsdotter.

19/2 föddes Söne Månsson och Elna Månsdotters barn i Danhult som döptes den 24 ejusdem vid namn MÅNS. Honom bar Rigell Nils Ols i Danhult - Testes Nils Swensson i Danhult. Hans Månsson uthi Giösarp, Elsa Gudmansdotter och Boel Helgesdotter.

20/2 föddes Swen Persson och Boell Persdotters barn i Danhult som döptes den 24 ejusdem vid namn PER. Honom bar Elna Rasmus Paulss i Ingelsträd - Testes Söne Månsson i Danhult, Swen Swensson i Hulta och Nils Helgesson uthi Danhult, Kirstina Nilsdotter.

9/3 föddes Måns Ryberg och Hanna N: barn i Esperud som döptes den 13 ejusdem vid namn GUDRUN. Honom bar Mätta Tycke Kiälds i Espered - Testes Hans Jeppsson, Beingt Andersson och Per Månsson i Espered, Inger Månsdotter.

9/3 föddes Rytt. Swen Stiärna och Hanna Sönesdotters barn i Wäsby som döptes den 14 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Margreta Hindricks uthi Wäsby - Testes Jonas Werman Jonas Hultberg i Wäsby, Tören och Boel Påulsdotter.

12/3 föddes Mans Jönsson och Elna Paulsdotters barn i Giösarp somn döptes den 29 ejusdem vid namn PÅULL. Honom bar Boell Nils Påulss i Krogstorp - Testes Anders Nilsson och Hans Månsson i Giösarp, Kirstina Jeppisdotter.

24/3 föddes Per Jönsson och Boell Helgesdotters barn i Hulta som döptes den 29 ejusdem vid namn SÖNE. Honom bar Hanna Nils Pauls uthi wådemåse - Testes Lars Sönesson och Jöns Jönsson i Hulta, Elsa Gudmansdotter.

6/5 döpades et O-eckta barn från Ingelsträd, whilket Elsa Påull Nilss ibdm bar och kallades PÅULL; Moderen säijer sig hafwa himma uthi Halland men ingen widare kundskap.

10/5 föddes Olof Nilsson och Sissa Månsdotters barn i Buskered som döptes den 12 ejusdem vid namn ELSA. Henne bar Elsa Påull Nils i Ingelsträde - Testes Per Månsson i Esperud, Nils Hansson i Danhult och Anders Jeppsson i Buskerud, Mätta Ebbesdotter.

26/5 föddes Per Persson och Kirsti 01ufsdotters barn i Ornakär som döptes den 30 ejusdem vid namn BEINGTA. Henne bar Swen Pers hustru Lusse i Ornakär. - Testes Olof Persson, Jöns Nilsson i Ornakär, Boell Jönsdotter.

27/5 föddes Lars Swensson och Sissa - - - - dotters barn i Ingelsträd som döptes den 30 ejusdem vid nampn - - - - - Henne bar Elsa Påul Nils i Ingelsträd - Testes Lars Jönsson, Beingt Persson i Ingelsträd, Mats Ebbesdotter.

10/6 föddes Beingt Persson och Beingta - - - - dotters barn i Ingelsträd, som döptes den 13 ejusdem vid namn BEINGTA. Henne bar Kirstina Lars Jöns i Inglelsträd. Testes Gudman Nilsson, Lars Swensson, Gudman Nilsson i Ingelsträd, Mätta Ebbesdotter.

24/6 föddes Hans Månsson och Sissa Månsdotters barn i Giösarp som döptes den 27 ejusdem vid narnn ANNA. Henne bar Sissa Olof Nils i Buskered - Testes Olof Nilsson i Buskared, Per Jönsson i Tiöred, Inger Månsdotter och Kirstina Nilsdotter.

28/6 föddes Anders Jönsson och Nilla Hansdotters barn på Wijcken som döptes den 4 juli vid namn SISSA. Henne bar Kirstina Nils Jöns på Wijcken - Testes Matthis Persson, Paull Paulsson, Anders Persson, Boell Månsdotter och Boell Påulsdotter på Wijcken.

29/9 föddes Enevald Krag och ----- barn på Wijcken som döptes den 2 okt vid namn DIDERICK ENEVALD. Honom bar mandsens syster från Helsingborg. - Testes Sargianten Skutz och 8oell sl. Rasmus Böös.

7/10 föddes Beingt Swensson och Arina Andersdotters barn i Brandstorp, som döptes den 10 ejusdem vid namn TROEN. Henne bar Per Tufwessons hustru i Fahrhult. Testes Olof Nilsson och Lars Jepsson i Buskeröd, Mätta Ebbesdotter och Kirstina Beintsdotter .

17/10 wigdes Johan Trulsson och Elsa Jeppisdotter på Wijcken. döpades ett O-eckta barn från Brandstorp. - Modren Läna Strööm och Fadren Rytt. Jonas Hammar och barnets nampn ANNIKA.

22/10 döpades et O-eckta barn från Buskered. Fadren Jöns Jönsson i Hulta; Modren Kirstina och barnets nampn KIRSTINA och Troed Nils h. bar dhet samma.

26/10 föddes Paull Swensson och Troen Jeppisdotters barn i Långarud som döptes den 31 ejusdem vid namn JEPPE. Honom bar Boell Per Måns i Espered - Testes Per Månsson, Måns Jepsson och Olof Jönsson i Långaredh, Kirstina Jeppesdotter och Hanna Påulsdotter.

1/11 föddes Syfne Nilsson och Kirstina Larsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 7 ejusdem vid namn GERTRUD. Henne bar tarses hustru i Tunnaberga - Testes Påull Nilsson, Lars Jönsson och Rasmus Påulsson i Ingelsträd, Elsa Gudmansdotter och Elsa Larsdotter.

10/11 föddes Påull Larsson och Elna Knutsdotters barn i Bräcke som döptes den 14 3jusdem vid namn KNUT. Honom bar Maria Eckeboms hustru i Tågelycke - Testes Per Boom, Claus Askman och Lars Persson i Bräcke, Kirstina Knutsdotter.

10/11 föddes Pauli Nilsson och Elsa Larsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 14 ejusdem vid namn JÖNS. - Honom bar Elna Rasmus Påulss i Ingelsträd - Testes Tyris Kilman, Per Bom i Bräcke, Gudmund Nilsson i Ingelsträd, Else Gudmansdotter och Sissa Andersdotter.

30/11 föddes Matthis Ericksson och Walborg Pedersdotters barn på Wijcken som döptes den 4 dec wid namn HANNA Henne bar Nilla Anderses på Wijcken - Testes Beingt Carlsson, Simon Cronholin, Nils Jönsson, Boell Jönsdotter och Sissa Jönsdotter på Wijcken.

17/12 föddes Gudman Olsson och Kirstina Nilsdotters barn i Brandstorp som döptes den 19 ejusdem vid namn INGER. Henne bar Marna Beingts i Dueskugge - Testes Rasmus Swensson uthi Branstorp, Lars Jeppsson och Oluf Nilsson i Buskered, Mette Ebbesdotter i Buskered.

20/12 föddes Lars Jönsson och Inger - - - barn i Klappa som döptes den 26 ejusdem vid namn PER. Honom bar Grubbes Enckia i Klappa - Testes Nils Helgesson i Danhult, Lars Andersson i Klappa, Boell Olufsdoter.

28/12 föddes Anders Nilsson och Hanna Sönasdotters barn på Höganäs, som döptes den 1 jan 1715 wid namn BENGTA. Henne bar Beingta Nils Jöns på Höganäs - Testes Jöns Nilsson, Rasmus Sönesson, Swen Månsson på Höganäs, Britta Thomasdoter.