C:1 Väsby 1712 födelseboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1712

11/1 föddes Olof Pehrsson och Hanna Nilsdotters barn i Ornakär som döptes den 14 ejusdem vid namn ELNA. Henne bar Lusse Swen Pehrs i Ornakär. - Testes Arfwid Jönsson, Nils Andersson och Per Persson, Karna Persdotter.

2/2 döpades Et oekta barn från Tiöred, Modren Läna Strööm och Fadren Leute: Stall - Honom bar Kirsti Siöbergs från Tiöredh och barnets nampn CARLL.

12/2 föddes Rasmus Larsson och Sissa Nilsdotters barn i Ingelsträd, som döptes den 18 ejusdem vid namn BEINGTA Henne bar Rasmus Påulss hustru - - - - i Ingelsträd. Testes Lars Jönsson i Ingelsträd, Nils Påulsson i wådamåse och Oluf Nilsson i Buskerud, Boell Arfwidsdotter, Ingar Månsdotter.

15/2 föddes Lars Unger och Sara ------ barn som döptes den 18 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Boell Troed Nilss i Buskered - Testes Lars Jepsson i Buskered, Anders Jepsson och Ebbe Swenns ibidem, Metta Ebbesdotter.

4/3 föddes Tycke Kiäldsson och Mätta Olufsdotters barn i Espered som döptes den 7 ejusdem vid namn PER. Honom bar Nils Swenss hustru i Danhult - Testes Hans Jeppsson i Espered, Nils Helgesson i Danhult, Inger Månsdotter och Boel 1 Olufsdotter i Espered.

6/3 döptades Ett oeckta barn från Höganäs, Modren Lusse, Fadren Corporall Blom, henne bar Sissa Thomas på Höganäs och barnets nampn KIRSTINA.

6/3 föddes Olof Nilsson och Sissa Månsdotters barn uhti Buskered som döptes den 9 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Kirstina Gudman Olss i Brandstorp - Testes Lars Jepsson i Buskered, Beingt Swensson i Branstorp, Pehr Månsson i Espered och Elsa Ebbesdotter.

12/3 föddes Jeppe Pehrsson och Tora Andersdotters barn i Wäsby som döptes den 16 ejusdem vid namn OLU. Henne bar Beingta Gudman Olss i Wäsby - Testes Lars Persson, Per Gunnarsson i Wäsby, Kirstina Petersdotter och Beingta Sönssdotter.

14/3 föddes Olof Jönssons och Anna Gunnarsdotters barn i Långared, det ena hemmadöpt den 15 marti wid namn GERTRUD, det andra hemmadöpt den 16 Martu wid namn JEPPA.

20/3 föddes Paull Nilsson och Mainill Jönsdotters barn i Ornakär som döptes den 24 ejusdem vid namn PÅULL. - Honom bar Pigan Boell Jönsdotter i Ornakär - Testes Nils Andersson ibidm och Per Sönesson, Inger Sönesdotter.

21/3 föddes Paull Larsson och Elna Knutsdotters barn i Bräcke som döptes den 25 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Lusse Jöns Måns i Hustoffta - Testes Leute Eckebom i Tågalycke, Pehr Boom i Bräcke, Hanna Petersdotter och Inger Persdotter.

12/4 föddes Beingt Swensson och Arina Andersdotters barn uthi Branstorp som döpters den 17 ejusdem vid namn KIRSTINA. Henne bar Kirsti na Gudman Ols i Brandstorp. Testes Lars Jepss och Olof Nilsson i Buskeredh, Rasmus Swenss. i Brandstorp, Mätta Ebbes och Hanna Olufsdoter.

18/4 föddes Anders Nilsson och Hanna Paulsdotters barn i Giösarp som döptes den 23 ejusdem vid namn MÅNS. Honom bar Sophia Oluf Cronholms i Giösarp - Testes Hans Månsson, Nils Paulsson i Wådamåse, Elna Paulsdotter och Kirstina Nilsdoter.

13/5 föddes Hans Månsson och Sissa Månsdotters barn i Giösarp som döptes den 18 ejusdem vid namn MÅNS och BOELL. Måns bar Hanna Anders Nilss i Giösarp, Boell bar Sissa Oluf Nilss i Buskaredh - Testes Nils Paulsson i Krogstorp, Måns Jönsson i Giösarp, Nils Danielsson, Inger Månsdotter.

14/5 föddes Lars Jönsson i Klappa och Inger Paulsdotters barn som döptes den 18 ejusdem vid namn - - - ULL. Honom bar Elna Nils Swens i Danhult - Testes Lars Andersson i Klappa, Gudman Olsson uthi Branstorp, Inger Månsdotter.

18/6 föddes Jöns Jönsson och Pernilla Jönsdotters barn i Hulta som döptes den 22 ejusdem vid namn BOELL. Henne bar Inger Gudmun Nilss i Ingelsträde - Testes Nils Helgesson och Nils Swensson i Danhult, Boell Olufsdotter och Inger Jönsdotter.

25/6 föddes Swen Persson och Lusse Jeppisdotters barn i Ornakär som döptes den 29 ejusdem vid namn JEPPA. Honom bar Boell Anders Hands i Ornakär - Testes Pehr Pehrsson, Nils Persson och Per Jönsson uthi Ornakär, Boell Jönsdotter och Kirstina Jönsdotter.

10/7 föddes Sadzer Jönsson och Hanna Swensdotters barn i Espered som döptes den 13 ejusdem vid namn BEINGTA, som bars af Birrate Sadzers i Knapegårdhen - Testes Lars Trulsson, Beingt Swensson i Långaredh, Anders Holm i Espered, Inger Månsdotter.

16/7 föddes Beingt Pehrsson och Beingta Trulsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 20 ejusdem vid namn KIRSTINA. Henne bqr Elsa Pauls i Ingelsträd - Testes Nilss Olsson i Danhult, Tycke Kiäldsson, - - - - - Per Larsson i Bäckasteen, Else Gudmand.

29/7 föddes Nils Jönsson och Olu N. barn i Moarp som döp tes den 3 aug wid namn KIRSTINA. Henne bar Mainill Jöns Nilss uthi Wäsby - Testes Paull Gudmandss, Lars Pehrsson och Gudman Olsson i Wäsby, Beingta Sönesdotter.

30/7 begrofs Hans Jeppsson och Tyri Jönsdotters barn i Espered som döptes den 3 aug. wid namn INGER. Bars af Mätta Tyckes i Espered - Testes Per Arfwidsson i Espered, Sadzer Jönsson ibidm och Anders Holm, Inger Månsdotter.

25/8 föddes Anders Nilsson och Hanna Sönesdotters barn på Höganäs som döptes den 28 ejusdem vid namn - - -GER. Henne bar Elna Per Sönes i Moarp - Testes Lars Persson i Wäsby, Hans Nilsson och sonen i Ryy, Beingta Sönesdotter.

26/9 föddes Lars Jepsson och Inger H:s barn i Buskered som döptes den 29 ejusdem vid namn - - - -NA. Henne bar Sissa Oluf Nilss i Buskered - Testes Gudmun Olsson och Rasmus Swensson i Brandstorp, Troed Nilsson i Buskered och Mätta Ebbesdotter.

28/9 föddes Börge Bergh och Karna N. barn i Bräcke som döptes den 5 okt wid namn BEJNGT. Henne bar Leutnanskan i Tågelycke - Testes Per Boom i Bräcke, Anders Balling och Hanna Pehrsdtr.

28/10 föddes Jöns Nilsson och Sissa Larsdotters barn på Wijken som döptes den 2 nov wid namn RASMUS. Honom bar Inger Oluf Nilss på Wijcken - Testes Jöns Swensson, Beingt Carlsson, Olu Persdotter.

29/10 föddes Per Tufwesson och Kirstina Andersdotters barn i Tiöred som döptes den 2 nov vid namn ANNA. Henne bar Inger Tufwes i Stellinge. Testes Troed i Knapelycke, Per Swensson i Tiöred, Sissa Olufsdotter och Sissa Andersdotter.

19/11 föddes Beingt Carlson och Pernilla Nilsdotters barn på Wijcken som döptes den 23 ejusdem vid namn GUNILL. Henne bar Birreta Sadzer Nils i Knapagårdhen - Testes Jöns Swensson, Beingt Jönsson och Villam St - - - -son på Wijcken, Nilla Hansdotter och Inger Nilsdotter.

27/11 föddes Rasmus Sönesson och Anna Swendsdotters barn på Höganäs som döptes den 30 ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Hanna Sadzer Jöns i Espered. - Testes Strandrijdaren Schomaerus, Jöns Swensson i Hultabo, Anna Tomasdotter.

23/12 föddes Lars Jönsson och Boell - - - - dotters barn i Hogården som döptes den 28 ejusdem vid namn TROEN. - Henne bar Kirstina Gudman Olss i Brandstorp - Testes Per Arfwidsson, Mans Persson ochJonas Hullberg, Troen Jeppisdotter.

24/12 föddes Påuli Skultz och ----- barn från Klappa som döptes den 28 ejusdem vid namn ELSA KRISTINA MARGARETA Henne bar Hr. Leutn. Edenströms hustru - Testes Rytt. Valgren, Börge Berg, Ingmar - - - -, Hanna Larsdotter.

27/12 döpades Et o-ekta barn från Pottenborg, Modren Gertrud, Fadren Rytt. Call Askman, Een hustru från Brundby Sockn och Häckenfäll bar barnet och barnets nampn KIRSTINA.