C:1 Väsby 1711 födelseboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1711

13/1 föddes Jöns Swensson och Hanna Öndsdotters barn i Hultabo som döptes den 15 ejusdem vid anmn ANNA. - Henne bar Nils Swens hustru i Tiöred. - Testes Jöns Nilsson på Höganäs, Lars Trulsson Långared och Paull Swendsson ibidm, Hanna Swensdotter och Sissa Andersdotter.

19/1 föddes Rasmus Jonsson och Gertrud Jeppisdotters barn i Wäsby som döptes den 22 ejusdem vid namn RASMUS. Honom bar Jöns Anderss hustru - - - Testes Pehr Larsson, Pehr Persson i Wäsby, - - - - Rasmus Swensson i Brandstorp, ----- Petersdotter, Inger Jonsdotter.

14/2 föddes Peder Swensson och Boell Olufsdotters barn på Höganäs som döptes den 17 ejusdem vid namn SWEN. Honom bar Pehr Tufwess hustru i Tlöred. - Testes Hans och Pehr Olsson i Tiöred, Sissa Andersdotter och Sissa Olufsdotter.

22/2 föddes Anders Nilsson och Hanna Paulsdotters barn i Giösarp som döptes den 26 ejusdem vid namn LARS. - Honom bar Beingta Anders Nilss i Giösarp. - Testes Nils Paullsson i wådamose, Måns Swensson i Giösarp, Oluf Cronholm, Boell Swensdotter och Kirsti Nilsdotter.

1/3 föddes Söne Hansson och Elna Månsdotters barn i Norra Danhult som döptes den 5 ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Swen Pehrs hust. i Danhult - Testes Nilss Paulsson i Wådemåse, Nils Swensson i Danhult, Kirsti Arfwidsdotter och Anna Hansdotter.

7/3 föddes Anders Nilsson och Elna Larsdotters barn i Tiö- redh som döptes den 12 ejusdem vid namn INGER. Henne bar Pehr Booms hustru uthi Bräcke - Testes Jöns Swensson i Hultabo, Oluf Olsson ibidem, Sissa Andersdotter och Sissa Olufsdotter.

14/3 föddes Troed Nilsson och Boell Larsdotters barn ifrån Buskered som döptes den 18 ejusdem vid namn NILS och KIRSTIWA. - Karna Troesson i Knapelycke bar Nils. - Måns Nils hustru i Snoredh och Fahrhult Socken bahr Kirstine - Testes Pehr Jönsson i Tiöredh, Oluf Nilsson uthi Buskered, Gudman Olsson i Brandstorp, Anna Andersdotter och Metta Ebbesdotter.

20/3 föddes Gudman Nilsson och Inger Jönsdotters barn från Ingelsträd som döptes den 24 ejusdem vid namn BOELL. Henne bar Nils Paulss hustru Hanna i Vådemose - Testes Jöns Jönsson i Hulta, Nils Swensson i Danhult, Boell Andersdotter och Pernilla Larsdotter.

19/4 föddes Påull Nilsson och Elsa Larsdotters barn i Ingelsträd som döpters den 23 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Ingar Måns Jepss i Långared - Testes Lars Jönsson, Rasmus Larsson, Beingt - - - - , Beingta Pehrsdotter och Boell Andersdotter.

20/4 föddes L - - - Nilssons och Elna Pedersdotters barn på Wicken som döptes den 23 ejusdem vid namn - - - - Henne bar Birrate Anders Bööss. Testes N1ls i Swinabäck, Nils Nilsson och Rasmus Bööses, Signe Hansdotter och Signa Sadzersdotter.

2/5 föddes Jöns Swensson och Tören Andersdotters barn på Höganäs som döptes den 7 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Mainill Jönsis i Wäsby - Testes Påull Swensson i Långared, Jöns Swensson i Hultabo, Hanna Swendsdotter och Tyra Arfwidsdotter.

13/5 föddes Jöns Nilsson och Inger Nilsdotters barn i Giösarp som döptes den 17 ejusdem vid namn BOELL. Henne bar Beingta Anders Nilss i Giösarp. - Testes Nils Paulsson i Wådemose, Oluf Cronholm, Mans Jönsson, Sissa Nilsdotter och Tören Pehrsdotter.

24/5 föddes Pehr Jönsson och Karna H:s barn i Ornakär som döptes den 28 ejusdem vid namn ELNA. Henne bar Swen Pehrs hustru i Ornekär - Testes Arfwid Jönsson, Pehr Pehrss och Olof Pehrss, Kirsti Petersdtr i Ornekär.

5/6 föddes Nils Swendsson och Elna Helgesdotters barn i Danhult som döptes den 9 ejusdem vid namn LARS. Henne bar Sissa Söne Anderss i Ingelsträd - Testes Nils Paulsson i Vådamåse, Swen Pehrsson i Danhult, Gudmund Nilsson i Ingelsträd, Boell Andersdotter och Elna Larsdotter.

14/6 föddes Pehr Larsson och Signa Jeppisdotters barn i Wäsby som döptes den 18 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Inger Manses i Långared - Testes Pehr Månsson i Wäsby, Lars Trulsson i Långared, Inger Andersdotter och Beingta Jonsdotter på Höganäs.

19/7 föddes Olof Cronholm och Sophia N:s barn i Giösarp som döptes den 23 ejusdem vid namn ELISABETH. Henne bar Jöns Nilss hustru i Giösarp - Testes Måns Jönsson och Hans Månsson i Giösarp, Anders Nilsson ibidm, Tören Pehrsdotter och Kirsti Be ingtsdotter ibdm.

20/7 föddes Gudmund Olsson och Klrstina Nilsdotters barn i Brandstorp som döptes den 23 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Måns Pehrs h. i Jonstorp - Testes Rasmus Swensson och Bengt Swensson i Brandstorp, Mätta Ebbesdotter.

17/10 föddes Nils Jönsson och Kirsti Larsdotters barn på Wijken som döptes den 22 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Inger Oluf Nilss i våde - - Testes Anders Jöns son, Beingt Jönsson och Jöns Nilsson, Pernilla Nilsdot ter och Nilla Hansdoter.

28/10 föddes Hindrick Swan och Magreta N.s barn i Långared döpt d. 1 nov. till OLUF. Honom bar Elina Lars Trulls i Langared. - Testes Jacob von Mellen, Paull Swensson, Oluf Cronholm, Inger Andersdotter och Inger Månsdotter

8/11 föddes Jöns Månsson och Lusse Nilsdotters barn i Huustoffta som döptes den 12 ejusdem vid namn SWEN. Ho- nom bar Sissa Pehrs i Bräcke - Testes Anders Olufsson i Hustoffta, Paull Larsson i Bräcke, Gudman Nilsson i Ingelsträde, Ingar Pehrsdotter.

6/12 föddes Nils Paulsson och Hanna Pehrsdotters barn i Wådamose som döptes den 10 ejusdem vid namn PEHR. Honom bar Elsa Påulss i Ingelsträd - Testes Nils Olsson, Nils Swensson och Nils Helgesson i Danhult, Elsa Gudmunds- dotter och Pernilla Larsdotter.