C:1 Väsby 1710 födelseboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1710

5/1 föddes Peder Larssons och Ane Malins barn i Hustoffta som döptes den 9 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Sissa Peder Booms i Bräcke - Testes Peder Månsson i Wäsby, Gudmund Olsson i Brandstorp, Rasmus Larsson i Ingelsträde, Boell Swendsdotterr och Beingta Pedersdotter.

12/1 föddes Mans Pedersson och Elna Paulsdotters barn i Hogården som döptes den 16 ejusdem vid namn SWEND. Honom bar Kirstene Beingt Jöns i Döinge. - Testes Lars Jönsson och Peder Nilsson i Hogardhen, Tufwe Pedersson i Stellinge, Inger Månsson och Sissa Olufsdotter.

26/1 föddes Söne Månsson och Elna Mansdotters barn i Nörra Danhult som döptes den 2 febr. wid namn KIRSTENA. Henne bar Beingta Anders Nilss i Giösarp - Testes Jöns Jönsson i Hulta, Swend Pedersson i Danhult och Hans Månsson i Giösarp.

26/1 föddes Peder Paulsson och Anna Beingtsdotters barn i Moarp som döptes den 2 febr. wid namn HANNA. Henne bar Elna Peder Sönes i Moarp - Testes Lars Pedersson, Paul Gudmundsson och Gudmund Olsson i Plöninge, Anna Clausdotter och Beingta Sönesdotter.

9/2 föddes Gudmund Olsson och Kirstene Nilsdotter barn i Brandstorp som döptes den 13 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Else Paulss i Ingelsträd - Testes Swend Sönesson och Rasmus Swendsson i Brandstorp, Gudmund Nils son i Ingelsträd, Arina Andersdotter i Buskered.

22/2 föddes Rasmus Larsson och Boell Nilsdotter barn på Wijcken som döptes den 27 ejusdem vid namn BIRRATE. Henne bar Margreta Jöns Nilss på Domstena. - Testes Lars Nilssson, Swend Nilsson, Sadzer Nilsson, Signa Handsdotter.

17/4 föddes Börge Berg och Karna N. barn i Ornakär som döptes den 7 ejusdem vid namn OLUFF. Honom bar Lusse Swend Pederss i Ornakär - Testes Nils Lorandsson och Oluf Nilsson i Ornakär, Beingta Pedersdotter.

2/5 föddes Jeppe Pedersson och Tora Andersdotters barn i Plöninge som döptes den 8 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Turess hustru uthi Unarp - Testes Lars Pedersson, Jöns Nilsson, Peder Gunnarsson, Beingta Sönesdotter.

2/5 föddes Sören Tobiasson och Karna Eri andsdotter, faderen een Soldat från andra sidan under Heidemans Compag. och barnet döptes den 8 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Boell Lars Swends på Wijken - Testes Ebbe Ericksson och Anders Jepsson på Wijcken, Pernilla Nilsdotter.

2/5 föddes Peder Jönsson och Elna Nilsdotters barn i Tiörred som döptes den 8 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar en hustru från Tunneberga - Testes 01uf Olsson, Anders Nilsson, Peder Swendsson uthi Tiöred, Sissa Olufsdotter

4/5 föddes Bengt Perssons och Bengta Olufsdotters barn i Ingel sträd, som döptes den 8 ejusdem vid namn SÖNE. Honom bar Boell Peder Jöns i Hulta - Testes Lars Jonsson, Sone Andersson, Rasmus Larsson, Elna Larsdotter och Boell Swendsdotter.

18/5 föddes Gudmund Nilsson och Beingta Pedersdotters barn i Pottenborg som döptes den 22 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Birrate Sadzer Nilss i Knapagarden - Testes Pehr Tufwesson, Nils Danielsson, Ingar Månsdotter.

25/5 föddes Jacob Sendell een Soldat från andra sijdan och under Printz von Hetzen Regemente; Modren Inger M. barnets döptes den 30 ejusdem vid namn BIRRATA. - - -

27/5 föddes - Lars Ericksson een soldat från andra sijdan och Printz von Hertzens Regimente och Major Eli Compag. Modren Elna Larsdotter, barnet döptes den 1 juni vid namn DORRETEA. Henne bar Luss Jöns ----- Hustofta.

26/6 föddes Söne Andersson och Sissa Pehrsdotters i Ingelsträd 2ne barn, som döptes den 29 ejusdem. ANDERS bar Elisabeth Owenia och PEHR bar Anna Läna Owenia i Rysgårdhen - Testes Oluf Pehrsson i Espered, Lars Jonsson uthi Ingel sträd, Beingta Pedersdotter och Hanna Helgesdotter.

12/7 föddes Frants Sönesson och Britta Thomasdotters barn på Höganäs som döptes den 17 ejusdem vid namn SÖNE. Honom bar Sl. Nils Anders hustru i Hultaboo Beingta. Testes Gudmund Olsson i Plönninge, Lars Pehrsson ibid, Pehr Swensson i Tiöred, Anna Thomasdotter och Hanna Sönesdotter.

3/8 föddes Gudmund Olsson och Beingta Andersdotters barn i Plöninge som döptes den 7 ejusdem vid namn SISSA. - - - bar Jöns Christens hustru uthi Moarp - Testes Lars Sönesson, Jöns Nilsson, Pehr Sonesson, Beingta Sl. Nils Anders i Hulta, Anna Hansdotter.

3/8 föddes Rasmus Larsson och Sissa Nilsdotters barn i Ingelsträdh som döptes den 7 ejusdem vid namn OLUF. Honom bar Kirstena Swend Larss i Ingelsträd - Testes Rasmus Påulsson, Beingt Jönsson, Per Nilsson i Ingelsträd, Elna Larsdotter.

-/8 föddes Jöns Påulsson och Agnijss N. i Bräckes barn som döptes den 14 ejusdem vid namn OLUF. Honom bar Lusse Jöns Mans 1 Hustofta - Testes Leut. Ekebom i Tågelycke, Peder Boom i Bräcke och Jöns Swendsson i Hustoffta, Kirsti Sonesdotter.

13/9 föddes Oluf Nilsson och Sissa Månsdotters barn i Buskered som döptes den 18 ejusdem vid namn MÅNS. Honom bar Rasmus Lars - - - Sissa i Ingelsträd - Testes Lars Jeppsson i Buskered, Peder Månsson, Elna Lars dotter, Inger Månsdotter.

21/9 föddes Lars Jönsson och Boell Olufsdotters barn i Hogården som döptes den 25 ejusdem vid namn INGER. Henne bar Agnijss Jöns Pulss - - - - Testes Lars Andersson i Klappa, Pehr Nilsson i Hogården, - - - mund Olsson i Brandstorp, Boell Jeppisd

-/9 föddes - - - - Oen 25 september Christnades et Oeckta barn från Tågelycka, hwars Fader war een granatör från andra sijdan wid nampn Christian. Modren Anna Åckesdotter och barnets nampn PEHR. Ingewn wijdare kunskap dherom bekommit.

-/9 föddes - - - - Den 25 September Christnades et oeckta barn från Tiöred, des faders nampn blev eij tilsagt vid dopet, Modren Läna Danielsdotter, honom bar Sara Noren- bergs och blev kallat CARLL FRIDRIC.

6/10 föddes Jeppa Pedersson på Höganäs och Margreta Jönsdotters barn som döptes den 9 ejusdem vid namn GUNILL. Henne bar Beingta Gudman Olss i Plöninge - Testes Lars Pehrsson i Plöninge, Jöns Swendsson i Hultabo, Frants Sönesson, Kirsti Ebbesdotter.

26/10 föddes Peder Sönesson och Elna Olufsdotters barn i Moarp, som döptes den 1 nov. wid namn SÖNE. Honom bar Jöns Christens hustru i Moarp. - Testes Jöns Nilsson Gudmund Olsson i Plöninge, ibidm Lars Pehrsson, Kirstena Sönesdotter, Nilla Paulsdotter.

27/10 föddes Beingt Jönsson och Inger Olufsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 1 nov vid namn OLUF. Honom bar Hanna Nils Paulss i Wådamåse - Testes Rasmus Pauls son, Paull Nilsson i Ingelsträd, Swend - - - - i Danhult, Elna Larsdotter.

22/11 föddes Lars Andersson och Hanna 01ufsdotters barn i Klappa som döptes den 27 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Boell Lars Jö - - - - . Testes Eskilld i Tors hult, Nils Pä....., Pehr Larsson i Klappa, Kir - - - mundsdotter i Brandstorp.

25/11 föddes Swend Pedersson och Boell Pedersdotters barn i Danhult som döptes den 30 ejusdem vid namn GUDMUND. Honom bar Hanna Nils Paulss i Wadamase - Testes Lars Andersson i Klappa, Nils Pedersson i Jonstorp, Peder Jönsson i hulta, Boell Helgesdotter.

-/12 föddes - - - - Den 10 December döpades et oeckta barn från Ornakär, hvars Fader blev tilsagt Nils Paulsson i Krogstorp och Modren Beingta Pedersdotter i Ornakär och barnets nampn ELSA. Testes Arfwid Jönsson och Peder Jönsson i Ornakär. Susceptrix Sven Peders hust.

13/12 föddes Anders Handsson och Boell Andersdotters barn i Ornakär som döptes den 18 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Troen Nils Anders uthi Ornakär - Testes Arfwid Jönsson, Swend Swendsson, Kirsti Peter sdotter.

22/12 föddes Tycke Kiählsson och Mätta Olufsdotters barn i Espered som döptes den 26 ejusdem vid namn LARS. Honom bar 01u Arfwid Pehrss i Giödstorp - Testes Jöns Sadzersson, Anders Holm, Hans Jeppsson, Boell Olufsdotter.