C:1 Väsby 1709 födelseboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1709

X/1 föddes Poull Nilsson och Elsa Larsdotters barn i Ingels- träd som döptes den 6 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Gudmunds h. 1 Brandstorp Kirstena - Testes Gudmund Nilsson, Beingt Jönsson och Rasmus Larsson i Ingelsträd Boell Swensdotter och Elna Larsdotter.

3/1 föddes Rytt. Oluf Wijck och Karna Eskilsdotters barn i Buskerud som döptes den 8 ejusdem vid namn KIRSTENE. Henne bar Lars Jeppss hust. i Buskerud. Testes Rytt. Beingt Möller, Söne Rolig, Christian Lundgreen, Arina Andersdotter och Mätta Ebbesdotter.

12/1 föddes Oluf Flygare och ----- dotters barn från - - - - som döptes den - - - - wid namn MARIA. Henne bar Troes h. i Buskered Boell - Testes Lars Unger, To- ra Larsdotter och Mätta Ebbesdotter i Buskered.

25/1 föddes Kiähll Jeppsson och Sidza Pedersdotters barn i Ornakär som döptes den 25 ejusdem vid namn BEINGTA. Henne bar Anders Hans hustru i Ornakär - Testes Arfwid Pedersson, Börge Berg och Sa - - - Pedersson i Ornakär, Beingta Pedersdotter.

27/1 föddes Påuli Nilsson och Mainnil Jönsdotters barn i Ornakär som döptes den 31 ejusdem vid namn OLUF. Honom bar Nils Anders hustru iOrnekär Troen - Testes Arfwid Pedersson i Ornakär, Hans Jeppsson i Espered, Sissa Jönsdotter.

11/2 föddes Rytt. Johan Erman och Kirstene N. barn i Långered som döptes den 14 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Qwartermäst. hustru i Bing - Testes Christian Lundgreen, Beingt Möller och Paull Swendsson i Långared, Inger Andersdotter och Hanna Swensdotter.

16/2 föddes Christian Lundgren och Lusse Pedersdotters barn i Espered som döptes den 21 ejusdem vid nampn GERTRUD. Henne bar Jon Olss hust. på Höganäs Beingta - Testes Beingt Möller, Paull Swendsson, Lars Trulsson i Långared, Hanna Swendsdotter och Anna Gunnarsdotter.

2/3 föddes Lars Unger och Sara Jönsdotters barn i Buskerud som döptes den 7 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Jacob Hoofs h - - - - Testes Rasmus Swendsson i Brandstorp, - - - wijk i Buskered, Britta P - - - -, Britta Pedersdotter.

17/3 föddes Jöns Jonsson och Pernilla Jönsdotters barn i Hulta som döptes den 21 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Beings hustru i Döinge - Testes Swen Nilsson och Söne Månsson i Hulta, Nils Olufsson i Danhult, Sissa Helgesdotter och Inger Jönsdotter.

18/3 föddes Anders Nilsson och Elna Larsdotters barn i Tiöredh som himmadöptes den 20 ejusdem vid namn INGER.

18/3 föddes Beingt Jönsson och Inger Olufsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 20 ejusdem vid namn BEINGTA Henne bar Rasmus Paulss hustru Ingelsträd - - Testes Gudmund Nilsson, Paull Nilsson - - - - Larsson, Inger Önsdotter och Elna Larsdotter uthi Ingelsträd.

19/3 föddes Lars Jönsson och Boell Olufsdotters barn i Hoo- gården som döptes den 24 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Lars Anders hustru - - - . Paull Nilsson i Ingelsträd Jö - - - - Hultaboo, Anders Nilsson i Giösa - - Larsdotter och Troden Gudmun -----

23/3 föddes Jöns Nilsson och Tören Andersdotters barn på Hö ganäs som döptes den 28 ejusdem vid namn KIRSTENA. Henne bar Jöns Swends hustru Hanna uthi Hultaboo - Tes tes Lars Sönesson, Rasmus Sönesson och Paull Jönsson, Elsa Pedersdotter och Inger Andersdotter på Höganäs.

1/4 föddes Jeppe Pedersson och Margreta N. barn på Höganäs som döptes den 4 ejusdem vid namn GUNNILL. Henne bar Jon Olufs hustru på Höganäs Beingta - Testes Rasmus Sönesson och Peder Pedersson på Högenäs, Elsa Pedersdotter och Anna Thomasdotter.

19/4 föddes Arfwid Jönsson och Elsa Pedersdotters barn i Ornakär som döptes den 23 ejusdem wid nampn KIRSTENE. Henne bar Anders Hans h: Boell i Ornekär - Testes Swen Sendsson, Kiähll Jepsson i Ornakär, Peder Månsson i Espered, Kirsti Petersdotter och Beingta Pedersdotter.

19/5 föddes Anders Månsson och Laritza Larsdotters barn på Wijcken som döptes den 23 ejusdem vid nampn LARS. Honom bar Sadzer Nilss h: Boell på Wijcken - Testes Nils Månsson, Hans Larsson och Jeppe Månsson, Nilla Hansdotter och Inger Sadzersdotter.

22/5 föddes Gudmund Nilsson och Inger Jönsdotters barn som döptes den 27 ejusdem vid namn SWEN. Honom bar Elsa Paulss i Ingelsträd - Testes Söne Andersson, Rasmus Larsson och Jöns Nilsson, Boell Swensdotter.

16/6 föddes Påull Larsson och Elna Knutsdotters barn i Bräcke som döptes den 20 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Sidza Peders i Bräcke - Testes Jöns Påulsson i Bräcke, Claus Askman i Tågelycke, Elisabeth Clausdotter.

29/6 föddes Swen Pedersson och Lusse Jeppisdotters barn i Ornakär som döptes den 4 juli vid namn BEINGTA. Henne bar Elsa Arfwidss i Ornakär - Testes Peder Pedersson Nils Lorandsson och Kiähl Jepsson, Beingta Pedersdotter och Kirsti Petersdotter.

29/6 föddes Jöns Hansson och Lusse Nilsdotters barn i Hustofta som döptes den 4 juli vid namn NILS. Honom bar Lars Anderss hustru Anna i Klappa - Testes Anders Olufsson och Jöns Swensson i Hustofta, Hans Nilsson i Jonstorp, Britta Petersdotter.

7/7 föddes Anders Nilsson och Beingta Månsdotters barn i Giösarp som döptes den 11 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Ingar Jönses i Giösarp. - Testes Måns Jönsson, Hans Månsson och Anders Nilsson i Giösarp, Kirsti Nilsdotter.

23/8 föddes Anders Holm och Kirstena Larsdotters barn i Espered som döptes den 29 ejusdem vid nampn CATHARINA. Henne bar Elsa Arfwidsdotter i Ornakär - Testes Peder Månsson, Olof Pedersson, Jöns Sadzersson i Espered, Sissa Månsdotter.

23/8 föddes Hans Jeppsson och Tyri Jönsdotters barn i Espered som döptes den 29 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Rigell Peder Måns i Långared - Testes Sadzer Jönsson, Nils Andersson och Oluf Pedersson, Tyra Arfwidsdotter och Sissa Månsdotter i Espered.

16/9 föddes Troed Nilsson och Boell Larsdotters barn i Buskered som döptes den 21 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Inger lars jeppas i Buskered - Testes Lars Unger, Anders Jeppsson i Buskered, Per Jönsson i Tiöred, Tora Larsdotter och Mätta Ebbesdotter.

22/9 föddes Nils Swendsson och Kirsti Larsdotters barn på Wijcken som döptes den 26 ejusdem vid namn HANS. Honom bar Elna Gunnarss i Brohuset - Testes Swen Nilsson, Lars Nilsson, Nils Månsson, Signa Sadzersdotter.

23/9 föddes Nils Ericksson och Inger Jeppisdotters barn på Wijcken som döptes den 26 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Anna Jöns Ericks på Wijcken - Testes Anders Larsson, Swend Öndsson, Anders Jeppsson, Signa Hansdotter, Pernilla Andersdotter.

5/10 föddes Jöns Nilsson och Kirstena Larsdotters barn på Wijcken som döptes den 10 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Birreta Anders Lars på Wijcken - Testes Jeppe Jönsson, Anders Larsson, Rasmus Larsson, Sissa Jönsdotter och Signa Sadzersdotter.

26/10 föddes Clemed Andersson och Kirstena Andersdotters barn i Wäsby som döptes den 31 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Beingta Gudmund Olss i Plöninge - Testes Paull Gudmundsson, Lars Persson och Anders Nilsson, Elna Pedersdotter och Hanna Swendsdotter.

26/10 föddes Swend Sönesson och Kirstene Adzersdotters barn i Brandstorp som döptes den 28 ejusdem vid namn SÖNE. Honom bar Anna Anders Jeppis i Buskered - Testes Lars Unger, Troed Nilsson i Buskered, Rasmus Swendsson i Brandstorp, Mätte Ebbesdotter och

9/11 föddes Lars Jeppsson och Inger Nilsdotters barn i Långared som döptes den 14 ejusdem wid nampn PEHR. Honom bar Gertrud Rasmus Jöns i - - - . Testes Paull Swendsson, Knuth Swendsson, Olof - - - - , Pernilla Larsdotter och Hanna Swä - - - -.

10/11 föddes Håns Pederssons och Boel Beingtsdotters barn på Höganäs som döptes den 14 ejusdem vid namn SÖNE. Honom bar Beingta Gudmund Olss i Wäsby. - Testes Swen Månsson, Lars Sönesson, Jöns Nilsson, Boell Jeppisdotter.

10/11 föddes Swend Öndsson och Elna Ericksdotters barn på Wijcken som döptes den 14 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Birrate Anders Larsson på Wijcken. - Testes Beingt Jönsson, Jeppe Ebbesson, Lars Öndsson, Signa Swendsdotter och Sissa Påulsdotter.

20/11 föddes Beingt Jönsson och Kirstena Jönsdotters barn på Wijcken, döpt den 28 ejusdem vid namn ELNA. Henne bar Inger Swen Jöns på Wijcken - Testes Anders Jöns, Anders Larsson, Rasmus Larss, Signa Sadzersd., Kirstena Jönsd.

29/11 föddes Jeppe Hansson och Anna Jönsdotters barn på Wijken som döptes den 5 dec. wid nampn MÅNS. Honom bar Swen Jöns h. Inger på Wijcken - Testes Peder Tufwesson, Pernilla Jeppisdotter och Sissa Jönsdotter.

7/12 föddes Nils Paulsson och Hanna Pedersdotters barn i Wådamåsa som döptes den 12 ejusdem vid namn TORA. Henne bar Hanna Anders Nilss i Giösarp - Testes Poull Nilsson, Swen Larsson, Rasmus Paulsson, Elna Larsdotter och Boell Sönesdotter i Ingelsträd.