C:1 Väsby 1707 födelseboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1707

14/1 föddes Nils Hansson och Sigrid Swendsdottors barn på Wijcken som döptes den 20 ejusdem vid namn KIRSTI. - Henne bar Lars Swends hustru på Wijcken Boell - Testes Anders Månsson, Hans Larsson, Jöns Larsson på Wijcken, Olu Pedersdotter och Elna Månsdotter på Wijcken.

22/1 föddes Swend Nilsson och Boell Olufsdotters barn på Wijcken som döptes den 27 ejusdem vid namn KIRSTENA. Henne har Jöns Ericks hustru på Wijcken Anna - Testes Anders Andersson, Hans Öndsson och Nils Ericksson på Wijcken, Signa ..... Pedersdotter ibidm.

24/1 föddes Lars Jeppsson och Inger Nilsdotters barn i Långared som döptes den 27 ejusdem vid namn JEPPE. Honom bar Hans Jepss hustru - - - - red Tyri. - Testes Lars Trulsson, Jeppe Pedersson - - - - Jönsson i Långared, Maria Pe - - - och Inger Andersdotter i L - - - - .

28/1 föddes Rasmus Sonesson och Anna Swendsdotters barn på Höganäs som döptes den 2 febr wid nampn JON. Honom bar Jöns Swends hustru i Hultabo Hanna - Testes Jöns Nilsson, Lars Sonesson och Peder Pedersson på Höganäs, Elsa Pedersdotter och Elna Swendsdotter ibidm.

28/1 föddes Peder Larssons barn och......N: i Klappehuuss som döptes den 3 febr. wid nampn ANDERS. Honom bar Lars Anders hustru i Klappa Hanna. - Testes Hans Larsson, Anders Månsson, Hans Ön - - - på Wijcken, Olu Pedersdotter ibidm.

29/1 föddes Rasmus Jonsson och Gertrud Jeppisdotters barn i Wäsby som döptes den 3 febr. wid dnampn SISSA. Henne bar Jöns Pederss h ----- Backegården Kirstena. Testes Peder Nilsson i Hogardhen, Peder Månsson, Nils Norman i Wäsby, Britta Pedersdotter i Wäsby.

6/2 föddes Lars Jeppsson och Inger N: barn i Buskered som döptes den 10 ejusdem vid namn KIRSTENA. Henne bar Nils Måns hustru - - - i Buskered - Testes Oluf Swends- son, Ebbe Swendsson och --- Unger i Buskered, Arina Andersdotter och Metta Ebbesdotter ibidm.

19/2 föddes Paull Nilsson och Elsa Larsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 24 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Söne Anderss hustru Sissa i Ingelsträd. - Testes Oluf Nilsson i Buskered, Rasmus Påulsson och Måns Jönsson i Ingelsträd, Inger Öndsdotter och Boell Swendsdot ibm.

11/3 föddes Hans Larsson och Kirstena Nilsdotters barn på Wijken som döptes den 17 ejusdem vid nampn HANNA. Henne bar Rasmus Lars hustru Boell - Testes Ebbe Ericsson, Peder Larsson i Klappe, Hans Öndsson, Kirstena Jönsdotter och Boell Jönsdotter på Wijcken.

12/3 föddes Swen Sönesson och Kirsti Olufsdotters barn i Brandstorp som döptes den 17 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Oluf Swends-------. Testes Troed Nilsson och ----- f Rasmus Swendsson - - - - - Ebbesdotter och ------ red.

13/3 föddes Beingt Jönsson och Kirstena Jönsdotters barn på Wijcken som döptes den 17 ejusdem vid namn - -INGT. Honom bar Nilss Jönss hustru i Nygårdh - Testes Nils Månss, Erick Jönss, Rasmus Larss på Wijcken, Inger Jönsdotter och Sissa Ebbesdotter ibidm.

15/3 föddes Arfwid Pedersson och Kirstene Andersdotters barn i Giödstorp som döptes den 22 ejusdem vid namn SWEN. Honom bar Söne Anderss hustru i Ingelsträd Sis- sa. - Testes Nils Trulsson i Swinabäck, Måns Jepsson i Långared och Anders Holm i Espered, Inger Månsdotter ibidem och Kirstene Helgesdotter i Danhult.

20/3 föddes Gudmund Olsson och Sidza Larsdotters barn i Brandstorp som döptes den 24 ejusdem vid nampn LARS. Honom bar Lars Anders hustru Anna i Klappa - Testes Rasmus Swendsson i Brandstorp, Nils Trulsson i Swinebäck och Peder Olsson i Ingelsträd, Sissa Nilsdotter i Buskered och Inger Önsdotter i Ingelstred.

24/3 blef föed eet oäckta barn hos Jöns Månsson på Högenäs Faderen der till är een man i Helsingöer wid namn Lars. Moederen Inger Jönsdotter, barnett bleff döpd i Wäsby kyrkia d. 31 Martij, och kallatt JÖNS. Hanna Jöns Swends i Hultabo bahr honom. - Testes Påh1 Joensson på Höganes, Joen Olsson, Lars Sonesson, Rasmus Sönesson, Peder Pedersson och Lars Sönesson på Höganäs, Britta Thommesdotter i Hultaboo och Elsa Pedersdotter på Höganäs .

29/3 föddes Strandr Rijdarens Olof Schiönberg och Catharina Marias barn på Wijcken som döptes den 7 april wid nampn ISAC. Honom bar Strandrijdarens Norebergs hustru - - på Wijcken. Testes Jeppe Jönsson, Signa Handsdotter och Boell Paulsdotter på Wijcken.

27/4 föddes Nils Jönsson och Kirstene Larsdotters barn på Wijcken som döptes den 5 maj wid nampn BIRRATE. Henne Hans Nilss Hustru i Rye - - - d. Testes Måns Nilsson, Nils Pedersson på Domsteen, Nils Pedersson ibidm, Pernilla Nilsdotter och Olu Pedersdotter på Wijcken.

27/4 föddes Jöns Månsson och Lusse Nilsdotters barn i Huustoffta som döptes den 29 ejusdem vid namn BOELL. Henne bar Gudmunds hustru i Branstorp Sissa. - Testes Lars Andersson i Klappa, Peder Jeppsson på Höganäs och Anders Olsson i Hustofta, Beingta Mansdotter i Giösarp och Sissa Swendsdotter i Hustoffta.

12/5 föddes Swend Perssons och Luce Jeppesdotters dotter uthi Ornekär som döptes den 19 ejusdem vid namn SWENDBORG. - Else Arfwets i Ornekär bahr henne - Testes Anders Hansson, Per Persson, Anders Jepsson i Jonstorp, Kirstene Andersdotter, Bengta - - - - - dotter.

19/5 föddes Jöns Jönsson och Boell Nilsdotters barn på Wijcken som döptes den 21 ejusdem vid namn KIRSTENA. Henne bar Sadzers hustru Boell på Wijcken - Testes Erick Jönsson, Oluf Nilsson och Anders Larsson, Signe Swendsdotter och Pernilla Nilsdotter.

2/6 föddes Jöns Johansson och Gertrud Andersdotters barn på Wijcken som döptes den 8 ejusdem vid namn MARGRETA. Henne bar Nils Jöns hustru på Wijcken - Testes Nils Andersson, Peder Anders och Nils Pedersson pa Wijcken, Boell Nilsdotter och Signa Swendsdotter.

1/8 föddes Swend Peders och Boell Pedersdotters barn i St. Danhult som döptes den 4 ejusdem vid namn ELNA. Henne bar Nils hustru i Wademåse Hanna - Testes Jöns Jönsson och Swen Nilsson i Hulta, Pauli Nilsson i Ingelsträd, Kirstene Helgesdotter och Sissa Tyckesdotter.

5/8 föddes Peder Sönesson och Elna Oluffsdotters barn i Moarp som döptes den 9 ejusdem vid namn OLUFF. Honom bar Jöns Nils hustru i Wäsby Mainill. - Testes Lars Pedersson, Klemed Andersson och Jeppe Pedersson i Wäsby, Anna Clausdotter, Boell Olufsdotter.

2/10 föddes Hils Pauls son och Hanna Pedersdotters barn i Wademåse som döptes den 6 ejusdem vid namn BOELL. Henne bar Rasmus Paulss hustru i Ingelsträd Elna. Testes Gudmund Nilsson, Beingt Jönsson i Ingelsträd och Swen Pedersson i Danhult, Kirsti Nilsdotter och Inger Önesdotter.

14/10 föddes Mans Jeppsson och Inger Jönsdotters barn i Långared som döptes den 20 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Peder Larss hustru 1 Wäsby Signa. - Testes Lars Trulsson, Oluff Jönsson och Lars Jep - - - - , Anna Gunnar sdotter och Hanna Swensdotter.

28/10 föddes Rytt. Börge Bergss och Karna N. i Ornakär som döptes den 1 nov vid namn INGER. Henne bar Nilss Anderss hustru i Ornakär Troen. - Testes Arfwid Jönsson, Anders Hansson, - - - Pedersson, Kirsti Nilsdotter i Ingelsträde.

12/11 föddes Lars Andersson och Hanna Olufsdotters barn i Klappa som döptes den 17 ejusdem vid namn MÅNS. Honom bar Eskils h. i Torsholt - - - - N: - Testes Lars Jöns son i Klappa, Jöns Månsson i Hustoffta och Pauli Nilsson i Ingelsträd, - - - Öndsdotter och Elna Larsdotter

19/11 föddes Söne Andersson och Sissa Pedersdotters barn i Ingelsträd som döptes den 24 ejusdem vid namn GUDMUND. Honom bar Gudmund Nilss hustru i . Testes Nils Olufsson i wldemåse, Gudmund Ras - - - och Beingt Jönsson i Ingelsträd, Elna Larsdotter och Boel Swensdotter.

23/11 föddes Jöns Jonsson och Pernilla Jönsdotters barn i Hulta som döptes den 30 ejusdem vid namn ELNA. Henne bar Nils Swends hustru Elna - Testes Swend Nilsson i Danhult, Peder Joensson i Möllegården, Elsa Jönsdotter och Kirsti Nilsdotter i Danhult.

25/11 föddes Peder Larsson och Sissa Nilsdotters barn i Bräcke som döptes den 1 dec. wid nampn INGER. Henne bar Troes hustru i Knapalycke Karna - Testes Swen Jönsson i Tågalycke, Nils Pedersson och - - - Månsson i Hustofta, Elisabeth Clausdotter och Sissa Andersdotter.

3/12 föddes Jeppe Pedersson och Tora Andersdotters barn i Wäsby som döptes den 8 ejusdem vid namn RIGELL. Henne bar Turess hustru i Giörslöf N: - - - Testes Lars Pedersson, Klemed Andersson och Peder Gunnarsson, Anna Clausdotter i Wäsby.

24/12 föddes Jöns Andersson och Kirsti Petersdotters barn i Wäsby som döptes den 28 ejusdem vid namn ANDERS. Henne bar Rasmus Jons hustru i Wäsby Gertrud. Testes Peder Larsson, Nils Norman och Peder Gunnarsson i Wäsby Anna Gunnarsdotter och Inger Petersdotter.

29/12 föddes Jöns Nilsson och Toren Andersdotters barn på Höganäs som döptes den 1 jan 1708 vid nampn NILS. Honom bar Rasmus Sones hustru på Höganäs Anna. - Testes Rasmus Sönesson och Lars Sönesson, Peder Pedersson på Höganäs, Elsa Jepisdotter och Elsa Petersdotter ibidm.