C:1 Väsby 1706 födelseboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1706

3/1 föddes Larss Jönss och Inger Paulsdotters barn i - - - - - som döptes den 7 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Söne Anderss hustru i Ingel - - - - nom Sissa - Testes Lars Andersson i Klappa, Helge Nilsson i Danhult och Gudmund Olsson i Brandstorp, Kirstene Helgesdotter.

12/1 föddes Lars Andersson i Klappe - - - Olasdotters dotter som döptes den 17 ejusdem vid namn BOELL. Törone 0luf Andersson i Tönneberga bahr henne.- Testes Gudman i Ingelsträde, Påfwell ibm, Gudman i Branstorp, Gertrud Persdotter i Klappe, Tora Olsdotter.

24/1 föddes Jep Bodelsson och Anna Hansdotters barn på Wijcken som döptes den 28 ejusdem vid nampn JOHAN. Honom bar Hans Nilss hustru i Ryy Boell - Testes Göran Jönsson, Hans Ericksson, Nils Månsson then yngre, Anna Paulsdotter.

2/2 föddes Oluff Perssons och Hanna Nielsdotters barn i Ornekär som döptes den 4 ejusdem vid namn PEDER. Troen Niels Anders i Ornekär bahr honom. Swend Persson, Arfwid Persson, Pahl Nielsson ibm, Kirstine - - - Elna Påhlsdotter.

6/2 föddes Arfwid Jönsson och Elsa Pedersdotters barn i Ornakär som döptes den 11 ejusdem vid namn BEINGTA. Henne bar Nils Anderss hustru Troen i Ornekär - Testes Swend Pedersson, Anders Handsson och Kiäll Jepsson i Ornekär, Nils Anderss piga Kirstine i Ornekär och Peder Pederss dotter Beingta ibidem.

19/3 föddes Clemed Andersson och Kirstena Nilsdotters barn i Wäsby som döptes den 23 ejusdem vid nampn SISSA. - Henne bar Jon Olss hustru Beingta på Höganäs - Testes Lars Pedersson, Paull Gudmundsson i Plöninge, Nils Andersson i Tågalycke, Nils Nilss piga i Tiöred Sissa.

29/3 föddes Gudman Olsson och Zidze Larsdotters son i Branstorp som döptes den 1 april vid namn LARS. Else Påhls i Ingelsträde bahr honom - Testes Hans Nielsson och Mans Persson i Joenstorp, Anders Sonesson i Lilla GörsLöff, Rasmus i Brandstorp, Inger Persdotter, Ellne Larsdotter.

2/4 föddes Per Jönssons i Norra Danhult och Boell Heljesdotters dotter som döptes den 8 ejusdem vid namn HANNA Gertrud Rasmusses i Wäsby bahr henne. - Testes - Påhl Nielsson i Ingelsträde, Sone Andersson, Sonne Jönsson.

26/5 föddes Anders Nielsson och Eine Larsdotters twå barn i Tiöred som döptes den 3 juni vid namn NIELS och KIRSTENE. Honom bar Bengta Nielssi Hultabo. Henne bahr Zidtze Hanses på Wiken - Testes Ole Olsson, Per Swendsson, Per Jönsson, Niels Nielsson, Zidtze Olesdotter, Zitze Andersdotter.

29/5 föddes Rasmus Böses och Boell Nielsdotters dotter på Wijcken som döptes den 3 juni wid nampn HANNA. Kirstena Niels Jöns bahr henne - Testes Ole Bierbo, Jöns Bierbo, Rasmus Sonesson på Högenäs, Lars Sonesson i - - - - - , Birrethe Anders Böses, Pernilla Jönsdotter.

25/6 föddes Hans Jepsson i Esperöed och Tyra Jönsdotters barn som döptes den 1 juli vid namn ELLNE. Else Bengt Anders i Westerby bahr henne - Testes Arfwid i Ornekär - - - - - Månsdotter i Espered.

19/7 föddes Peder Swendssons och Hanna Nilsdotters barn i Tiöredh som döptes den 22 ejusdem v1d namn BOELL. Henne bar Anders Nilss hustru Hanna i Glösarp - Testes Nilss och Måns Swendsson i Tiöred, 01uf Olsson ibidm, Sissa Clemetsdotter och Oluf Olssons pige Anne.

24/7 föddes Peder Booms och Sissa Nielsdotters barn i Bräcke som döptes den 29 ejusdem vid namn BOELL. Henne bar Peder Larss hustru i Hustofta Anna Malin - Testes Troed Månsson i Knapelycke och Nils Pedersson Boom, Inger Öndsdotter i Ingelstred och Inger Nilsdotter på Wijcken

20/8 föddes Nils Nilsson och Elses barn å Wijcken som döptes den 26 ejusdem vid namn PEHR och KARNA. Sönen bar Inger Jönsdotter, dottren bar Beingta Larsdotter på Wijcken. - Testes Erick Jönsson, Nils Pedersson, Nils Ericksson, Boell Nilsdotter och Signe Hansdotter.

25/9 föddes Gudmun Nilsson och Beingta Pedersdotter barn i Pottenborg som döptes den 29 ejusdem vid namn BOELL. Henne bar Månses hustru i Hogården Elna - Testes Troed i Knapelycke, Nils Oanielsson, Sadzers pijga i Knapa- gården, Pernilla och Britta Thomasdöttrer och Dorretea Döör i Prästegården.

25/9 föddes Jöns Jepsson och Tora Olufsdotters barn på Wijcken som döptes den 29 ejusdem vid namn KIRSTENA. Henne bar ----- på Domsten. Testes Ebbe Ericksson, Beingt Jönsson, Anders Jepsson, Sissa Larsdotter och Inger Nilsdotter på Wijken.

26/9 föddes Mils Swendsson och Kirsti Larsdotters barn på Wijcken som döptes den 29 ejusdem vid LARS. Honom bar Rasmus Larss hustru på Wijcken Boell - Testes Lars Swendsson, Lars Nilsson, Nils Månsson på Wijcken, Elna Swendsdotter och Pernilla Nilsdotter ibidm.

4/10 föddes Gudmun Nilsson och Inger Jönsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 9 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Rasmus Paulss hustru i Ingelsträd vid nampn Elna. Testes Lars Eskildsson och Söne Andersson i Ingelsträd, Nils Påulsson i wådemåse, Kirsti Arfwidsdotter i Wådemåse, Inger Önsdotter i Ingelsträd.

13/10 föddes Christian Lundgren och Lusse Pedersdotter barn i Långared som döptes den 20 ejusdem vid namn CHRISTIAN. Honom bar Lars Trulss hustru i Langared Elna - Testes Jöns Sadzersson och Oluf Pedersson i Espered, Jeppe Jönsson ibidem, Inger Andersdotter i Långared och Ana Gunnarsdotter i Wäsby.

29/10 föddes Giödmar Larsson och Boell Bengtsdotters barn på Höganäs som döptes den 2 nov vid namn BEINGT. Honom bar Jönses hustru i Hultaboo Hanna - Testes Rasmus Sönessen och Lars Sönessen på Höganäs, Peder Pedersson ibidem, Boell Swendsdotter och Elsa Pedersdotter ibidm.

8/11 föddes Lars Unger och Sara Jöns - - - - i Buskered som döptes den 11 ejusdem vid namn INGER. Henne bar Troes hustru Boell i Buskered - Testes Rasmus Swendsson i Brandstorp, Pe - - - Broo och Jöns Andersson i Väsby, Britta Petersdotter 1 Wäsby och An - - - Lijtens dotter i Moarp Beingta.

20/11 föddes Oluff Wijcks och Karna Eskilsdotters barn i Ingelsträde som döptes den 25 ejusdem vid namn BEINGTA. Henne bar Söne Jöns hustru Beinta i Ingelsträd - Testes Lars Jepsson och 0luf Nilsson i Buskered: Kristian Lundgren i Långared, Metta Ebbesdotter, Swend Lars dotter i Ingelsträd Boell.

27/11 föddes Lars Nilsson och tina Pedersdoters barn på Vijcken som döptes den 2 dec. v1d namn INGER. Henne bar Jöns Jöns hustru - - - - . Testes Sadzer Nilsson, Nils Må --- Wijcken, Nils Trulsson i Swinabäck - - - och Pernilla Nilsdoter på W - - -

--/-- föddes Rasmus Swenssons och Elina Öndsdotters barn i Brandstorp son döptes den 16 dec. wid namn BOELL. - Henne bar Olof Swends hustru i Brandstorp Tyri - Testes Rasmus Jonsson i Wäsby, Lars Unger och Lars Jeppsson i Buskered, Metta Ebbesdotter och Arina Andersdotter ibidem.