C:1 Väsby 1705 födelseboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1705

2/1 föddes Gudman Olsons och Bengta Andersdotters i Plöninge theras son som döptes den 6 ejusdem vid namn ANDERS. Kirstene Niels Niels i Tiöred bahr honom - Testes Måns Persson på Högenäs, Jöns Nielsson i Plöninge, Niels Andersson i Hulteboo, Per Sonesson i Moarp, Brite Thomesdotter, Sidtze Andersdotter.

4/1 föddes Anders Holms och Kirstene Larsdotters i Esperöed theras dotter som döptes den 8 ejusdem vid namn ANNA. Kirstina Arfwedss. i Göstorp bar henne. Testes Ole Persson i Esperöd, Jöns Sassersson ibidem, - - - - Joensson ibm, dr. Per Månsson ibdm, Zitza Månsdotter.

8/1 föddes Nils Ericksson och Inger Jeppisdotters barn på Wijcken som döptes den 15 ejusdem vid hamn KIRSTI. Henne bar Rasmus Larss hustru Boel - Testes Ebbe Eriksson, Rasmus Larsson, Jöns Ericksson och Jöns Swensson. Qwinfadr. Birrate Nilsdotter och Signe Sadzersdotter.

19/1 föddes Påhl Nielssons och Else Larsdotters barn i Ingelsträde som döptes den 25 ejusdem vid namn NIELS. Kirstene Hans Niels i - - - - bahr henne - Testes Gudman Nielsson, Rasmus Larsson, Lars - - - - i Ingelsträde, Niels - - - - , Zitze Larsdotter.

31/1 föddes Per Swendzons Ostindiefarer på Wijken och Anna Staffansdotters barn som döptes den 2 febr. vid namn AGNES. Zitze Hans Larses på - - - - . Testes Rasmus Böös, Anders Böös - - - - retke Nielsdotter, Han - - -

5/2 blef föed eet oäcta barn hos Peter Broe i Wäsby. Faderen der till är drengien Niels Nielsson i Gössarp, Moederen Kirstine Petersdotter Broe, barnet bleff sedan döpt i Wäsby Prästegård för des opasliehelt och kallett ANNICKE. Sine Per Larssons i Bockasteen bahr henne. Testes Jöns persson i Backegården, Rasmus Jonsson i Wäsby, dr. Per Jönsson och Måns Månsson Inger Niels - - - - , Pigh. Brite Broe.

8/2 föddes Ryttaren Lars Unger och Sara Joensdotters barn i Bu - - - theras son döptes den 12 ejusdem vid namn ARF - Anna Anders Jepssons i Buskeröd bahr honom. -Testes Ryttaren Mickell Christian, Swän Sonesson i Branstorp, dr. Lars Joensson i Ingelsträde, Pijgka Bengte hos Anicke Kregers, Britta Petersdotter i B - -

11/2 föddes Lars Jeppesson och - - - lsdotters barn i Långa- ... - - som döptes den 17 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Swen Truls hustru i Långared - Testes Lars Jepsson i Långaredh, Lars Trulsson piga ibid Beingta, Kirsti Petersdotter ibidm.

14/2 föddes Jeppe Perssons och Tora Andersdotters barn i Plöninge som döptes den 19 ejusdem vid namn KARNE. Henne bar Lars Peders hustru i Plöninge nom. Kirsti Testes Paull Gudmundsson, Jöns Nilsson i Plöninge, Elna hos Jeppe Pedersson ibidm.

26/2 föddes Jöns Nielsson och Tören Andersdotters på Höganes theres sohn döptes den 5 mars vid namn JOEN. Hanna Jönses i Hulteboo bahr honom. - Testes Niels Andersson i Hulteboe, Mans Persson på Höganes, Clemedt i Wäsby, Gudman ibm, Brita Thomasdotter.

7/3 föddes Swend Sonesson och Kirstene Atzersdottes barn i Branstorp som döptes den 12 ejusdem vid namn ATZER. Ane Anders Jens i Buskeröed bahr honom. - Testes Niels Månsson i Buskeröed, Ebbe Swendsson och Niels Önsson, Kirstina Larsdotter, Metta Ebbesdotter.

8/3 föddes Per Larssons och Kirstine Nielsdotters på Wijken theras son döptes den 12 ejusdem vid namn NIELS. Zidtze Hans Lars på - - - - - -

22/3 föddes Swend Jönssons och Hanna Gudmansdotters barn i Tagelycke som döptes den 26 ejusdem vid namn AGNES. Kirstene Ole Gudmans i Jonstorp bar henne - Testes Per Boom i Bräcke, Trued Jöransson i Görslöf, Niels Jönsson i Döinge, Ellne Jönsdotter.

April

1/4 föddes Jöns Jonsson och Elna Paulsdotters barn i Hulta som döptes den 3 ejusdem vid namn NILS. Anders Nilss hustru i Giösarp Hanna bahr honom. Testes Rasmus Paulsson och Lars Eskildsson i Ingelsträde, Nils Paulsson i Wadamåse, Sidza Larsdotter i Ingelsträd.

4/4 föddes Lars Jonsson och Boell Jöns - - - på Wijcken som döptes den 9 ejusdem vid namn - - - . Honom bar Strandrijdarens Olufs Schiönbergs hustru Catarina Maria Testes Göran Jönsson, Nils Månsson och Hans Ericksson, Qwinfadd. Kirstene Jönsdotter och Birrate Nilsdotter.

6/4 föddes Oluff Peders barn och Beingta Pedersdotter i Buskerud som döptes den 9 ejusdem vid namn LARS. Helge Nilss hustr. i Danhult bar honom - Testes Peder Jonsson i Esperedh, Anders Holm ibidm, Jöns Sadzersson i bi dm, Jöns Sadzersson ibidm, Mans Peders dotter i Espered Sissa.

6/4 föddes ----- ullsson och - - - - barn i Moarp, som döptes den 9 ejusdem vid namn - - - . Elne Peders Sö- nes hustru i Moarp bar barnet - Testes Nils Pålsson i Krogstorp, Lars Pedersson i Plöninge, Jöns Nilsson ibm Anna Klausdotter och Elna Påulsdotter.

14/4 föddes Peder Ebbesson och Elsa N: - - - - by som döptes den 23 ejusdem vid namn BOELL. - Henne bar Hans Nilss hustru i Ryy Boell - Testes Jöns Larsson i Wijcken, Anders Nilsson och Jöns Nilsson ibidm - Qwinfadr. Birrete Nilsdotter och Signa Hansdotter på Wijcken.

19/4 föddes Hans Jeppsson och Inger Jönsdotters barn i Långared som döptes den 23 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Arfwids hustru i - - - Kirsti - Testes Lars Trulsson, Lars Jeppsson och Swend Trulsson i Langared, Kirstene Petersdotter och Sissa Pedersdotter ibidem.

26/4 föddes Nils Månsson och Karna Rasmusdotters barn på Wijeken som döptes den 30 ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Oluf Schiönbergs hustru Catharina Maria. Testes Jöns Larsson, hans Ericksson och Matthis Ericksson på Wijcken. Qwinf Oluf Pedersdotter och Inger Nielsdotter ibm.

29/4 föddes Beingt Jönsson och Kirstena Jönsdotters barn på Wijcken som döptes den 7 maj wid namn JÖNS. Honom bar Rasmus Larss hustru Boell - Testes Ebbe Ericksson, Jöns Nilsson, Hans Nilsson - Qwinfadr. Signa Larsdotter och Signa Sadzersdotter på Wijcken.

2/5 Anders Hanssons och Boell Andersdotters barn i Ornekär som döptes den 7 ejusdem vid namn ZIDTZE. Inger Påh1 Baljes bahr henne - Testes Lars Jönsson och Per Nilsson i Hogården, Niels Andersson i öroogården, Arfwed i Ornekär, - - - - - Nielsdotter.

19/6 föddes Klockaren Hindrick Sallingh och Margreta 8eingtsdotters barn som döptes den 25 ejusdem vid namn GUSTAV. Länsman Lars Peders hustru Sissa bar honom. - Testes Lars Rasmusson, Lars Jönsson, Per Nilsson i Hogården, Sissa Mänsdotter, Elna Paulsdotter.

20/6 föddes Swend Perssons och Boell Persdotters barn i Danhult som döptes den 24 ejusdem vid namn PEDER. Boell Per Jönssons i Norra Danhult bahr honom - Testes Swend i Hulta, Niels i Vademåse, Rasmus Pahlsson i Ingelsträde, Zitze Tijgesdotter, Kirstene Nielsdotter.

25/6 föddes Sadzer Nilsson och Boell Olufsdotters barn på Wicken som döptes den 2 juli vid namn MÄTTA. Boell Nilsdotter på Wijcken, som är Jöns Jöns hustru bar henne - Testes Swend Olsson, Lars Nilsson, Hans Öndsson, Signa Hansdotter, Signa Swendsdotter på Wijcken.

Juli

19/7 föddes Anders Andersson och Olu Clementzdotter barn på Wijcken som döptes den 23 ejusdem vid namn ANDERS. Peder Olufs hustru Hanna på Wijken bar honom - Testes Erick Jönsson, Nils Ericksson, Ebbe Ericksson, Olu Pedersdotter och Boell Nilsdotter.

22/8 föddes Jöns Nilsson och Sissa Larsdotters barn på Wijcken som döptes den 27 ejusdem vid namn NILS. - Oluf Nilss hustru Inger bar honom. - Testes Peder Larsson, Swend Öndsson, Nils Pehrsson, Margreta Nilsdotter, Hanna Månsdotter.

29/8 föddes Hans Öridsson och Sissa Nilsdotters barn på Wicken som döptes den 3 sept vid namn NILS. - Nils Truls hustru Lussi i Swinebäck har honom - Testes Lars Nilsson, Oluf Jönsson, Jöns Jönsson, Signa Hansdotter och Boell Nilsdotter.

?/? föddes Jon Olsson och Beingta Nilsdotters barn i Långared som döptes den 3 sept. wid namn OLUF. ------

6/9 föddes Jöns Larsson och Hanna Månsdotters barn på Wijeken soin döptes den 10 ejusdem vid namn LARS. - Oluf Nilss hustru Inger bar honom - Testes Peder Andersson, Jeppa Månsson, 01u Pedersdotter och Boel 1 Nilsdotter.

10/9 föddes Nils Beingtsson och Sissa Swensdotters barn i Lönskog som döptes den 17 ejusdem vid namn BEINGT. Honom bar Jöns Swens hustru i Giösarp. - Testes Jöns Nil sson och hans Mansson i Giösarp, Jöns Pedersson i Wäsby, Beingta Månsdotter.

13/9 föddes Jöns Ericksson och Anna Påulsdotter på Wijcken som döptes den 17 ejusdem vid namn KIRSTI. Rasmus Lars hustru Boel! bar henne - Testes Nils Ericksson, Nils Pehrsson, Mans Larsson, Sigrid Månsdotter och Signa Sadzersdotter.

30/9 föddes Hans Ericksson på Wijken och Lussi Nielsdotters barn som döptes den 8 oct vid namdn ZITZE. Kirstena Niels Jöns bahr henne ... - Testes Lars Swendsson, Jöran Jönsson, Anders Böös.

3/10 föddes Jöns Nilsson och Inger Nilsdotters barn i Giösarp som döptes den 6 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Jöns Nilss hustru i Plöninge nomine Mainill - Testes Hans Månsson i Giösarp och Nils Paulsson i Krogstorp, Anders Nilsson i Giösarp, Elna Paulsdotter i Krogstorp och Beingta Månsdotter i Giösarp.

6/10 föddes Påhl Gudmanssons i Plöninge och Inger Swensdotters dotter som döptes den 8 ejusdem vid namn INGER. Zitze Ole Olsons i Tiöred bahr henne - Testes Klemitt Andersson, Lars Persson, Gudman Olson, Elne Jönsdotter.