C:1 Väsby 1704 födelseboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1704

-/- föddes Niels Swendsons och Ellne Heljesdotters son i Söndre Danhult som blev hemmadöpt den 5 jan. af Rigell Jönses i Danhult och dödde samma natt. Rigell Niels Olsons i Danhult bahr honom. - Testes Niels i Wådemåse, Giudman i Ingelsträde, Boell Persdotter, Kirstine Heljesdotter i Danhult. (födelsedatum 31/12 1703?)

23/1 föddes Jeppe Persson i Plöninge och Thora Andersdotters barn som döptes den 25 ejusdem vid namn OLU. Henne bar Troen Niels Anders i Ornekär - Testes Paffwel Gudhmansson, Jöns Nielsson, Jöns Andersson, Hanna Persdotter, Ellne Jönsdotter.

1/2 föddes Jöns Larsson och Hanna - - - sdotter på Wijken theras son döptes den 7 ejusdem wid namn - - - . Ho- nom bahr Boell Hanses i Ryy - Testes Per Larsson i Bockesten, Hans Böker på Wicken, Per Backe, Ellne Larsdotter och Hanna Larsdotter.

13/2 föddes Jep Månsson och Anna Jensdotter på Wijken theras dotter döptes den 21 ejusdem vid namn SIDTZE. - - -

17/2 föddes Per Jönssons och Ellne Nielsdotters barn i Tiöred som döptes den 21 ejusdem vid namn TROEN. Anna Påhl Jöns i Giörslöf bar henne - Testes Per Swendson i Tiöred, Niels Nielsson, Niels Andersson i Hultaboe, Zidtze - - - dotter, Anna Andersdotter.

20/2 föddes Niels Pahlssons och Boell Nielsdotters i wådemåse theres son som döptes den 25 ejusdem vid namn PÅHL. Hanna Anders Nielssons i Giössarp bahr honom. Testes Påhl i Ingelsträde, Rasmus Påhlsson och Rasmus Larsson ibdm, Jöns Toresson i Hulte, Zidze Larsdotter, Bengta Månsdotter.

23/2 föddes Gudman Nielsons och Inger Jönsdotter i Ingelsträde deras son döptes den 28 ejusdem vid namn ANDERS. Kirstine Hans Nilssons i Jonstorp bahr honom - Testes Nils i Wådemose, åahl i Ingelsträde, Rasmus Larsson, Swen Larsson, Sidze Hansdotter.

2/3 föddes Arfwed Jönsson i Ornekär och Else Persdotters barn som döptes den 6 ejusdem vid namn PERNILLE. Troen Niels Anders i Ornekär bahr henne - Testes Lars Jönsson i Hogården, Swend Persson i Ornekär, Rasmus Larsson i Ingelsträde, Bengta Pärsdotter.

9/3 föddes Jöran Jönssons och Ellne Swendsdotters på Wijken theras barn döptes den 13 ejusdem vid namn ANNA. Hana Måns Anders i Klappe bahr henne - Testes Niels Månsson den yngre, Lars Swensson, Niels Ericksson, Kirstene Persdotter, Inger Nielsdotter.

12/3 föddes Anders Persson och Elne Tuesdotters barn i Sumpehuset som döptes den 18 ejusdem vid namn BENGTE. Elina Rasmus Påhls i Ingelsträde bahr henne - Testes Swend Larsson i Ingelsträde, Rasmus Larsson ibm, Boell Polsdotter.

14/3 föddes Ryttarens Oluff Wijks ifrån Ingelsträde och Karna Eskilsdotters dotter som föddes den 18 ejusdem vid namn KARNA. Anna Rasmus Larssons i Ingelsträde bahr henne - Testes Swend Larsson i Ingelsträde, Bengt Möller, 0luf Nielsson, Elina Larsdotter, Tijra Nilsdotter.

19/3 föddes Gudman Nielsson och Bengta Nielsdotters barn i Pottenborg som döptes den 25 ejusdem vid namn NILS. Birrethe Sassers i Knabegården bahr - Testes Troed i Knabelöcke, Per Staffensson i Bockesteen, pijgh. Luce hos Måns i Hogården, Boell Olasdotter i Hustoffta.

26/3 föddes Trued Månsson och Karna Ebbesdotters i Knapelycke dotter som döptes den 3 april vid namn JOHANNA. Inger Tues i Steilinge bahr henne - Testes Lars Rasmusson i Hogården, Sasser i Knapelycke, Dorthe Dör, Sassers pighe Kirstene.

April

3/4 föddes Ryttaren Gudmans Gunneson och Hanna Sönnesdotters i Tiöred theres son döptes den 10 ejusdem vid namn ______ Elne Per Jöns 1 Tiöred bahr honom. - Testes. Niels Nielsson i Tiöred, Måns Swendsson, Nils Swendsson ibdm, Niels Andersson i Hultaboe, Ellne Bengtsdotter, Zitze Andersdotter.

10/4 föddes Jöns Nielson i Plöninge och - - - dotters barn som döptes den 18 ejusdem vid namn SISSE. Inger Jöns Niels i Gössarp bahr henne. - Testes Per Sonesson i Moarp, Gudman i Plöninge, Lars Person och - - -Andersson ibm, Birette Persdotter, Eline hos Jöns i Backegården.

14/4 bleff föed ett barn uthi Buskered hos Niels Önsson, des Moder är Niels Önsons dotter Tören, tiänt uti Mårumme Sockn i Säländ. Faderen som uthi barnsnöed är udtlagt och sedan vid dopett varitt een soldatt ifrån Fredericksberg benemd Hans Jönsson. Barnett bleff sedan döpt d. 18 Aprill i Wäsby Kyrkia och kallatt INGER. Ane Nykops i Buskeröd bahr henne. - Testes Swend Swensson i Branstorp, Ola Swendsson ibdm, Ole Nielsson ibdm, Tyre Nielsdotter, Arine Andersdotter.

18/4 föddes Rasmus Joenssons och Gertrud Jeppesdotters barn i Wäsby som döptes den --- vid namn PÅHL. Boell Per Jönssons i Nörra Danhult bahr honom - Testes Jöns Backe, Niels Nohrman, Per Persson, Brita Pedersdotter, Signe Per Staffens.

4/6 föddes M - Christen Ryttare - döptes den 16 ejusdem vid namn - - . Annike Kömpes bahr henne - Testes Lars Persson i Ingelsträde, Rasmus Larsson, Swend Larsson, Zidze.

10/6 föddes Niels Månsson den yngre och Sigrid Swensdotters son på Wijcken som döptes den 17 ejusdem vid namn MÅNS. Boell Rasmus Lars på Wijken bahr henne - Testes Jöns Nielsson, Jepe Jönsson, Lars Swendsson, Jöran Jönsson, Birthe Nielsdotter, Sissa Pehrsdotter, Elna Persdotter.

16/6 föddes Joen Thomesson och Anna - - - dotters i Höganäs theras son som döptes den 19 ejusdem vid namn THOMAS. Rigel Niels Swends i Tiöred bar honom - Testes Jöns Swendsson i Hultaboo, Nils - - - - på Höganäs, Niels Andersson i Hultabo, Birta Thomisdotter, Boel Måns Pers på Högenäs.

26/6 föddes Byfougden Erick Jönsson och Mätta Olufsdotters barn på Wijken som döptes den 2 juli widh namn OLUFF. Honom bar Oluf Nilss hustru Ingerr på Wijken. - Manff. Anders Nilsson, Peder Klemetsson och Sadzer Nilsson - Qwinfadder Birrata Nilsdotter, Margreta Nilsdotter.

Juli

25/7 föddes Giödmar Larssons och Boell Bengtsdotters på Högenäs theras son döptes den 31 ejusdem vid namn BENGT. Boell Rasmus Böses på Wijken bar. Testes Måns Persson, Jöns Nielsson, Jöns Möller, Ellne Swendsdotter, Brita Thomasdotter.

31/7 föddes Per Andersson och Inger Joensdotters barn på Wijken som döptes den 7 aug vid namn ZITZE. Boell Sasser Niels bahr henne - Testes Niels Andersson, Jöns- - - - , Per Larsson, 0le Nielsson - - - - 0lu Persdotter, Sine S - - - - .

7/8 föddes Per Sonesson och Elina Olasdotters barn i Moarp som döptes den 12 ejusdem vid namn BENGTA. -----

18/8 föddes Hans Ericksson och Lusse Nilsdotters barn på Wijcken som döptes den 21 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Rasmus Larss hustru Boell - Manfadr Anders Larsson, Nils Jönsson och Nils Andersson. - Qwinfadr. Margreta Nilsdotter och Birrate Nilsdotter.

20/8 föddes Jöns Swensson i Hultaboo och - - - dotters barn som döptes den 28 ejusdem vid namn BENGT. Bengte Niels Anders bahr honom - Testes Niels Nielsson i Tiöred, Anders Nielsen ibidem, Per Jönsson ibm, Anna Joen Thomas, Brite Thomasdotter.

Oktober

22/10 föddes Hans Larsson och Kirsti Nilsdotters barn på Wijcken som döptes den 28 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Sadzer Nilss hustru Boell - Manfadr. Anders Jeppsson, Lars Nilsson och Nils Nilsson. Qwin fa dr. Kirsti Pedersdotter och Boell Nilsdotter.

31/10 föddes Jöns Swendsson och Karna Olufsdotters barn på Wijcken som döptes den 6 nov wid namn HANNA. Henne bar Inger Jönsdotter, Oluf Nilss hustru - Manfadr. Erik Jönsson, Göran Jönsson och Hans Larsson, Anders Larsson Qwinfadd. Inger Nilsdotter och Signa Hansdotter.

20/11 föddes Jöns Månsson på Högenäs och Ellne Larsdotters dotter vid namn INGER. Henne bar Peder Lars hustru i Wäsby Signa.

24/11 föddes ----- vid namn - - - , döptes den 29 ejus- dem vid namn - - -. Henne bar Inger Jeppasdotter - Testes Nils Eriksson, Anders Larsson och Jöns Nilsson, Qwinf. Boell Nilsdotter, Birrata Nilsdotter.

24/12 föddes Hans Jeppesson och Tyri Jönsdotters barn i Esperudh, som döptes den 28 ejusdem vid namn PEDER. Honom bar Arfwid Pederss hustru i Giödstorp Kirsti. - Testes Jöns Sadzersson och Oluf Pedersson i Esperudh, Lars Jeppasson Langarudh. Qwinfadr. Mans Pedersdotter i Esperudh, Sissa och Peter Öens dotter i Langerudh.