C:1 Väsby 1701 födelseboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1701

22/1 föddes Jöns Mansson och Lucia Nilsdotters barn i Huus- tofta som döptes den 27 ejusdem vid namn ELSA. Henne bar Paul Nils hust. i Ingelsträd Elsa, p. ibm Boel Nilsdotter, Ländsm. Lars Peders dotter ibm Sissa. - Mansf. Gundmund Nilsson i Ingelsträd, Rytt. Nils Norin ibm, Anders Nilsson i Bräcke, Peder Bom ibm, Anders Olufsson i Hustofta.

23/1 föddes Arfwid Pedersson och Kirsti Andersdotters barn i Giöstorp som döptes den 27de ejusdem wid namn BOEL. Henne bar Jöns Jönssons hustru i G - - - löf Jonstorp S:n Inger. Qwinff. Nils Ericks p. i Swinabäck Kirsti- na, Mans Peders dotter i Esperöd Sissa. Mansf. Lars Trulsson i Langared, Mans Jeppasson ibm, Oluf Andersson i Tomeberg Jonstorp S:n, Nils - - i Swanebäck, Jöns Sasserson i Esperud, Oluf Pedersson ibm.

28/1 föddes Jöns Johansson och Gertrud Andersdotters barn å Wijken som döptes den 3 febr widh namn BIRRETA. Henne bar Rasmus Larssons hust. å Wijken Boel Nilsdotter. Mansf. Lars Nilsson å Wijken, Nils Pedersson ibm, Nils Andersson ibm, Jöns Nils son- - - Jöns och Jeppe ibm.

3/2 föddes Swen Sönesson och Karna Olufsdotters barn i Branstorp som döptes den 9 ejusdem vid namn BENGTA. Henne bar Paul Nilssons hustru i Klappe Sissa - Qwinf. Ebbe Swens dotter i Buskerud Boel, Jöns Swenss syster i Huustofta Sissa, Mansf. Rassmus Swensson i Branstorp, Lars Larsson ibm, Ländsm. Lars Peders drängar i Ingelsträd Mans och Rasmus, Anders Jeppsson och Nils Öhnesson i Buskerud.

5/2 föddes Jeppe Jönssons och Anna Olufsdotters barn i Langaröd som döptes den 10 ejusdem vid namn RIGEL. Henne bar Lars Truls hustru i Langared Elina. Qwinff. Lars - - - pijga Bengta, Jeppes dotter ibm Elina. Mansf. Swen Trulsson, Peder Månsson, Måns Jeppesson i Langared, Lars Rasmusson i Hogården.

28/2 föddes Jöns Nilsson och Tören Andersdotters barn å Höganähs som döptes den 3 marti wid namn TYRI. Henne bar Swen Mans hustru i Höganäs Elina - Qwinf. Lars i Hogårdens p. Rigel. Mansf. Nils Andersson i Hultabo - - - Clemet Andersson i Plöninge, Anders Jönsson i Höganähs .

21/3 föddes Mans Swänsson och Anna Olufsdotters barn i Tiöredh som döptes den 25 ejusdem vid namn - - - . Henne bar Nils Torckelss hustru i Tiöredh Elna Nilsdotter - Qwinf. Oluf Olss piga Troen ibm, Jönsis hustru Hanna i Hultaboo. Mansf. Anders Månsson på Höganäs, Måns Pe- dersson ibm.

April

2/4 föddes Rytt. Lars Ungers och Sara Jönsdotters barn i Buskerud, som döptes den 7 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Rytt. Måns - - - hustru i Buskerud Kirsti Mansfaddrar Nils - - - i Buskerud.

18/4 föddes Peder Swensson och Kirsti Nilsdotters barn i Kiörröd som döptes den 22 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Oluf Olufs hust. i Kiörröd Sissa - Qwinf. Jöns _ _ . . syster i Hustofta Sissa. Mansf. Nils Torckilsson i Kiörröd, Nils Nilsson ibm, Anders Nilsson i Giörsarp, d. Peder Sonesson i Moarp.

28/4 föddes Rytt Lars Nykops och Anna Nilsdotters barn i Buskerud som döptes den 1 maj wid namn INGER. Henne bar Nils Ande - - - Hultabo Be - - - Qwinfolckf. Nils . _ _ - i Buskerud Boel - - Mansf. Anders - - - rud, Rytt Christen Larss - - - -

21/5 föddes Jacob Hooffs och Anna Paulssdotters barn i Plöninge, som döptes den 26 ejusdem vid namn MALINA. Henne bar Hanna Anderss Lijthens hustru i Moarp. Qwinff. Trulss Hans piga Hanna i Plöninge. Mansf:dr Paul Dundmundsson och Klemet Andersson i Plöninge Ibidem, Jöns Mansson och Gudmun Oluffsson.

23/5 föddes Anders Anderssons och Elina Tuesdotters barn i Sumpehuset och döptes den 26 ejusdem vid namn SONE. Honom bar - - - - - Kirsti. Qwlnf. Hans Jöns - - - i Bräcke Bengta, Carl Peders dotter i Ingelsträd Sissa. Mansf. Swen och Rasmus Larsson i Ingelsträd. Rasmus - - - - i Branstorp.

2/6 föddes Erich Mattsons och Tora Larsdotters barn pl Wijken som döptes den 7de ejusdem vid namn NILS. Honom bar Mans Nils hust. å Wijken Bengta. - Qwinf. St. Pehr Swens hust. Boel, Anders Böös hust. Birta. - Mansf. Öhn Erichsson a Wijken, Nils Pedersson ibm, Nils Erichs dr i Svinebäck Hans.

7/6 föddes Rytt. Larss Boberg och Boell Jönsdotters barn i Ornakär som döptes den 10 ejusdem vid namn - - - Honom bar Peder Pederss hustru i Ornakär Hanna. Qwinfadd. Jönsis dotter i Möllegården Elsa. Manfadd. Peder Jönsson i Norra Danhult Nils Olsson i Ornakär.

Juli

10/7 föddes Gundmund Olufssons och Bengta Andersdotters barn i Plöninge, som döptes den 17 ejusdem vid namn KIRSTI. Henne bar Nils Anders hustru i Hultabo Bengta - Qwinff. Peder Jeppes h. i Giössarp Kirstina - Mansfad. Jöns Nilsson i Plöninge, Lars Pedersson ibm, Clemet Andersson ibm, Peder Månsson å Höganähs.

12/7 föddes Ländsm. Peder Larssons och Anna Malina Jonasdotters barn i Wademåse som döptes den 21 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar H:r Befall:n Nils Bromans hust. å Pihlhult Anna Broman. Qwinf. Peder Tulskrifwares dotter i Helsingborg Maria, Landsman Lars Peders dotter Sissa, 01uf - - - dotter i Ingelsträd Inger. Mansf. Tulskrifwaren i Helsingborg Peder Andersson, Nils Nilsson - - - Bengt Palm å Pilshult, Nils Trulsson i Swinebäck, Lars Rasmusson i Hogården, Paul Nilsson i Ingelsträd, Swen Larsson i Fahrhult.

26/8 föddes Jöns Larsson Bökers och Hanna Hansdotters barn å Wijken som döptes den 1 sept widh namn BIRTA. Henne bar Peder Månss hust. Sissa i Jonstorp - Qwinsf. - - - Mansf. Peder Larsson i Bockasteen.

27/8 föddes Anders Milsson och Elina Larsdotters barn i Kiörröd, som döptes den --- wid namn HANNA. Henne bar Jöns Måns hust. i Huustofta Lucia - Qwinf. Oluf Olufssons p. i. Kiörröd. - - - - Pauls Nilssons piga i Ingelsträde Sissa. Mansf. Oluf Olufsson i Kiörröd, Nils Torkilsson ibid, Nils Nilsson ibm, Swen Nilsson i Hulta, Måns Swensson Kiörröd.

30/8 föddes Oluf Hans och Inger Jönsdotters barn i Plöninge som döptes den 8 sept vid namn PEDER. Honom bar Clemet Änderss hust. i Plöninge Kirsti - Qwinf. Ped. Måns p. i Wäsby Tyri. Manf. Peder Gunnersson i Wäsby, Lars Pedersson i Plöninge, Paul Gundmundsson ibm.

2/9 föddes Jöns Jönsson och Boel Nilsdotter barn å Wijken som döptes den 8 ejusdem vid namn BENGT. Honom bar Sasser Nilssons hust. å Wijken Boel - Qwinf. Nils Jöns döttrar Inger och Birreta. Mansf. Swen Olufsson å Wijken, Nils Trulsson i Swinebek d. ibm Hans Ohnesson, Nils Jöns son Peder å Wijken.

23/9 föddes Kjäl Jeppessons och Sissa Pedersdotters barn i Ornekiär som döptes den 1 okt wid namn JEPPE. Honom bar Rasmus Jöns hustru i Wäsby Gertrud. Qwinf. Peder Pedersdotter i Ornekier - - - , Jöns Sones dotter ibm Elsa. Mansf. Jöns Pedersson i Backegård, Nils Andersson i Ornekiär, Peder Jönsson i Nore - - - , Peder Peders son i Ornekiär - - - .

Oktober

1/10 föddes Hans Ericksson och Lussi Nilsdotters barn på Wijken, som döptes den 6 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Lars Swens hustru på Wijken Boel - Qwinf. Anders Böös stiufd. Kirsti. Mansf. Giöran Jonsson på Wijken, Rasmus Böös, Unge Anders Böös på Wijken.

3/10 föddes Rytt. Carl Olufsson Nabb och Boel Paulsdotters barn i Ornekiär, som döptes den 6te ejusdem vid namn PAUL. Honom bar Nils Anderss hustru i Ornekiär Troen. Qwinsf. Jöns Swenss. syster i Huustofta Kierstina, Lars Bobergs hustru Boel, Rytt. Lorens Nils hust. Gunnur. Mansf. Jöns Swensson Talling i Ornekiär.

6/10 föddes Påul Nilsson och Elsa Larsdotters barn i Ingelsräd som döptes den 13 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Ländsm. Peder Larssons hust. i wådemåse Anna. Qwinff. Ländsm - - - i Ingelsträd - - - -

13/10 föddes Bengt - - dersson - - - Kirsti Jönsdotters barn på Wijken som döptes den 27de ejusdem wid namn KARNA. Henne bar Anders ----- Inger. Qwinff. - - - dotter å Wijken - - - p. Regel Månsdotter - - - Mansens broder Paul - - - Swen Jonsson.

19/10 föddes Giöran Jonsson och Elina Swensdotters barn å Wijken, som döptes den 27 de ejusdem vid namn SWEN. Honom bar Nils Truls hustru i Swineback Lusse. - Qwinf. Nils Ericks piga Kirsti, b. Anders Boms stiufdotter Karin å Wijka - Mansf. Nils Monsson å Wijken, Jöns Nilsson ibm, Hans Ericksson ibm.

26/10 föddes Peder Swensson Ostindiefar och Anna Staffansdotters barn å Wijken som döptes den 1 nov wid namn BOEL. .......

28/10 föddes Anders Nilssons och Johanna Paulsdotters barn i Giössarp som döptes den 1 nov. wid namn SARA. Henne bar Rasmus Paulss hustru i Ingelsträd Elina. Qwinf. - - - Lars Peders dotter i Ingelsträde Sissa, Oluf Holgers dotter ibm Inger. Mansf. Peder Swensson i - - - Rasmus Swensson i - - - - Holgers son ibm - - - -

23/11 föddes Rasmus Larsson och Anna Nansdotters barn i Ingelsträde som döptes den 1 dec widh namn OLUFF. Honom bar Lars Pederss hustru i Ingelsträde Sissa - Qwinffadr Sissa Månsdotter i Esperudh och Elna Larsdotter. - Manfadr. Sone Andersson och Söne Jönsson, Swen Larsson, Rasmus Botilsson i Ingelsträde.

2/12 föddes Hans Pedersson - - - Boell Bentsdotters barn i - - - ganäs som döptes den 8 ejusdem vid namn PERNILLA. Henne bar Söne Rasmus hustru på Höganäs Tora. Qwinfad. Rigell Månsdotter och Anna Gunnarsdotter. Manfad. Nils Torckelsson i Tiöredh, Jöns Månsson på Höganäs, Jöns Nilsson i b i d e m.

6/12 föddes Paul Jeppesson och Johanna Swensdotters barn i Huustofta som döptes den 15 ejusdem vid namn MÅNS. Honom bar Arfwid Peders hustru i Giöstorp Kirstina - Qwinsf. Sissa Swensdotter i Huustofta och Ola H - - dotter ibm Boel. Mansf. Lars Jepp - - - i Buskerud, Rasinus Swensson i - - - Branstorp Swen ibm.

9/12 föddes Thomas Twilling och Sissa Nilsdotters barn i Hultabo som döptes den 15 ejusdem vid namn NILS. Ho- nom bar Nils Anders hustru i Hultabo Beingta. Past. Pigor Olu och Ingebor - Mansf. Sasser Nilsson i Knapelycke Swen Truls son i Langared Bengt, Måns Pedersson på Högenähs.

30/12 föddes 3:d Rytt. Peder Åckesson och Karna Swänssons barn i Plöninge, som döptes den 5 jan 1702 wid namn SWEN. Honom bar Månsses hustru i Hogården Elna. Qwinfad. L. Månses dotter i Hogårdhen Kirsti och Peder Nilss piga Inger ibm. Mansfad. Peder Månsson i Wäsby, Peder Nilsson i Hogården.