C:1 Väsby 1698 födelseboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1698

9/1 föddes Jöns Swenssons och Kirstina Andersdotters barn i Ornekiär som döptes den 16 ejusdem vid namn GERTRUDH. Henne bar Kiähl Jeppessons hust. i Ornekiär Sissa - Qwinff. Anders Larssons hust. i Ornekiär Sissa, Peder Peders dotter ibm Elsa. Mansfadd. Nils Andersson i Ornekiär, Nils Olufsson ibm, Peder Pederssons son Swen.

14/1 föddes Nils Torckilssons och Elina Nilsdotters barn i Kiörröd som döptes den 23 ejusdem vid namn BOEL. Henne bar Bengt Anderssons hust. i Hoghult, Wällinge S:n, Troen - Qwinf. Oluf Olufs p. i Kiörröd, Torkel Åkes Pijga Hanna Paulsdotter - Mansf. Nils Nilsson i Kiörröd, Oluf Olufsson ibm, Troed Nilsson i Lilla Snöred, Fahrhult Sockn, Bengt Jönsson i Kiörröd.

19/2 föddes Peder Swenssons och Kierstina Nilsdotters barn i Kiörröd som döptes den 24 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Rasmus Påuls hust. i Ingelsträd Elina. Qwinf. fadd. Oluf Olufs h. i Kiörröd Troen, Jöns Swens syster ____ Mansfadd. Swen Larsson i i Ingelsträd, Pehr Hansson i Norre Danhult, ____ Nilsson i Kiörröd.

10/3 föddes Jeppe Jönsson och Anna Olufsdotters barn i Långaredh som döptes den 13 ejusdem vid namn KIRSTINA. Henne bar Måns Jeppiss hustru i Långaredh Ingerdh - Qwinff. Birrata Pedersdotter, Elna Jeppissdotter i Långaredh. Mansf. Lars Trulsson i Langaredh, Jöns Andersson ibidem Swend Trulsson ibid, Lars Jeppesson ibid.

April

2/4 föddes Hans Larsson och Sissa Olufsdotters barn på Wijken, som döptes den 10 ejusdem vid namn OLUF. Honom bar Rasmus Larss hust. i Wijken Boel Nilsdotter. Qwinfolcksf. Anders Böös hust. Birta, Swen Olufs hust Inger, Oluf Nils hust. ibm Inger. Mansfaddrar öhn Erichsson i Wijken, Swen Nilsson Boker ibm, Sasser Nilsson ibm, Lars Pedersson ibm, Erick Jönsson ibm, Swen 01ufsson ibm.

8/4 föddes Clemet Andersson och Kerstins Nilsdotters barn i Plöninge, som döptes den 15 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Paul Jönssons hust. i Bal --- Inger Måns- dotter. Qwinff. Anders Hans dotter i Plöninge Bengta, Anders Clemets dotter ibm Kirstina. Mansf. Swen Trulsson i Långaröd, Jöns Möller på Höganäs, Per Paulsson i Moarp, Nils Hansson i ____ bo, Jacob Hoof i Plöninge ____ Månsson i Wäsbyy.

26/4 föddes Jöns Larssons och Hanna Hansdotters barn å Wijken som döptes den 1 maj vid namn HANS. Honom bar Peder Larss hust. i Bockesteen Signa - Qwinf. Jonas besökares piga i Helsingborg Hanna. Mansf. Hans Larsson boker å Wijken, Jöns Swensson ibm, d. Hans Öhnesson, Bengt Bonde i Stubbarp, Brunnby S:n.

17/5 föddes Rytt. Cdrl Olufssons Näbbs och Boel Paulsdotters barn 1 Ornekfär, som döptes den 22 ejusdem vfd namn ANNA. Henne bar Rytt. Lorents Nilssons hust. i Ornakiär Gunnor. Qwinsf. Anders Peders dotter i Ornekiär Tora. Jons Swens syster i Huustofta Sissa. - Mansf. Jöns Swensson i Huustofta, Arfwid Jonsson i Ornekiär.

2/6 föddes Gudmund Nilssons och Inger Jonsdotters barn i Hulta, som döptes den 5 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Swen Nils hustru i Hulta Troen. Qwinff. Swens piga Kirstina - - - dotter. Länsm. Lars Peders dotter i Ingesträd Elsa - Mansfaddrar Oluf Hansson i Plöninge, Jöns Månsson i Huustofta. dräng Nils Gudmundsson i Ingelsträd Paul.

5/6 föddes Peder Swensson ost indiefahrs och Anna Staffansdotters barn å Wijken som döptes den 13 ejusdem vid namn SWEN. Honom bar Oluf Nilss hustru Inger Jönsdotter på Wijken. Qwinffad. Peder Klemedssons hustru på Wijken Hanna, Lars Swens hustru på Wijken Boell, Rasmus Jöns piga i Ryy Ingerd - Manfadd. Wilhelm Staffansson på Wijken, Anders Pedersson ibidem, dito Anders Nilsson - - - -

10/6 föddes Jöns Nilssons och Tören Andersdotters barn på Högenähs som döptes den 13 ejusdem vid namn BOEL. Henne bar Nils Anders hust. i Hultabo Bengta - Qwinf. Jon Tomis dotter Sissa. Mansfaddrar Jon Tomisson på Höganähs, Swen Månsson ibm, Swen Trulsson i Långarud, Jöns Månsson möllnare på Höganäs.

Juli

7/7 föddes Lars Nilsson och - - - - na Pedersdotters barn på Wijken som döptes samma dag wid namn JÖNS. - - -

14/7 föddes Erick Mattssons och Tora Larsdotters barn på Wijken, som döptes den 17de ejusdem vid namn LARS. Honom bar Nils Pederssons hust. Sissa i Wijken. Qwinf. Oluf Nils hustru å Wijken Inger. Store Peder - - - - hust. ibm Boel. - Mansf. Anders Nilsson å Wijken, Hans Larsson ibm, Pehr Olufsson ibm, d. Hans Öhnsson, dr Anders Larsson Böös.

19/7 föddes Jöns Johansson och Gertrud Andersdotters barn på Wijken som döptes den 24 ejusdem vid namn GERTRUD. Henne bar Rasmus Lars hustru Boell på Wijken - Qwinf. fadr. Lars Jöns hustru Lusse och Peder Anders hustru Inger på Wijken. Mansfad:r Nils Månsson dhen äldre, Lars Nilsson, Nils Andersson och Peder Larsson på Wijken.

10/8 föddes Lars Jeppesson och Kirstina Ebbesdotters barn i Buskerud som döptes den 12 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Troeds hustru i - - - - Karna. Qwinff. Rytt. Lars Ungers - - - - Mansf. Tue Pedersson i ...... dersson i Hustofta, Nils Månsson - - - - Jöns Jeppesson å Wijken, Nils - - - -

12/8 föddes Nils Månsson och Sigrid Swensdotters barn å Wijken som döptes den 14 ejusdem vid namn KIRSTINA. Henne bar St. Peder Swäns hust. Boel å Wijken - Qwinf. Anders Måns hust. ibm Larissa, piga Elina. Mansf. Anders Jeppsson i Wijken, Lars Nilsson ibm d. Nils Jönsson, Hans Jönsson.

27/8 föddes Arfwed Jönsson och Anna Larsdotters barn i Orna- kärr som döptes den 4 sept vid namn JÖNS. Denne bar - Lars - - - hust - - Ingelsträde Qwinff. p. Sissa Larsdotter i Ingelsträd, dito Lars Peders Dotter Elsa. Mansf. Swen Larsson i Ingelsträd, Söne Jönsson ibm, Rasmus Larsson ibm, Swen Sonesson i Branstorp.

5/9 föddes Arfwed Pedersson och Kirsti Ändersdotters barn i Gistorp som döptes den 11 ejusdem wid namn PEDER. Honom bar Trompetarens - - - - Dufwebohlet Allerum Svehn Stina. Qwinff. Jöns Sassers p. i Huustofta Anna, Mansf. Jöns Sassersson i Esperud, 01uf Pederson ibm, Måns Pedersson i - Esperud, Nils Trulsson i Swinebäck, Paul - - - - i Klappa.

5/9 föddes Rytt. Peder Larsson Boms och Sissa Nilsdotters barn i Bräcke som döptes den 11 ejusdem vid namn PERNILLE. Henne bar Rytt. Lars Nykops hust. i Bräcke Anna. Qwinff. Ländsm. Lars Peders dotter i Ingelsträd Elsa, Jöns Swens Syster i Huustofta Sissa. Mansf. Anders Nilsson Böös på Wijken, 01uf Andersson i Huustofta, Jöns Månsson, Rytt. Claus Askman i Togelycke.

6/9 föddes Anders Nilsson och Elina Larsdotters barn i Bräcke som döptes den 11 ejusdem vid namn OLUF. Honom bar Swen Nilss hust. i Hulta Troen - Qwinff Ländsmans Lars Peders Pijga Sissa. Mansf. Rytt. Marten Kalf i Danhult, Swen olufsson ibm, Peder Pedersson, Söne Andersson ibidem, Rytt Lars Nykop i Bräcke.

Oktober

22/10 föddes Peder Larsson och Signe Jeppesdotters barn i Bockesteen som döptes den 26 ejusdem vid namn ELINA. Henne bar Lars Jöns hust. i - - - gården Inger. Qwinff. Peder Måns Pijga i Wäsby Anna, Rytt. Petter Broos dott. Kirstina. Mansf. Peder Månsson i Wäsby, Rasmus Jochumsson ibm, Rytt. Nils - - - , Jöns Pe- dersson i Backegården, Rytt. Petter Broo.

23/10 föddes Rytt. Anders Åkeraans och Boel Ericksdotters barn i Bräcke som döptes den 30 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Peder Boens hust. i Bräcke Sissa Nilsdotter. Qwinff. Anders Blem - - - dotter i Togalycke Kirstina. - - - syster i Huustoffta. Mansfadd. Jöns Månsson i Huustofta, Anders Nilsson i Bräcke, Rytt. Claus Askman i Togalycke. Rytt Lars Nykop, Anders Olufsson i Huustofta.

30/10 föddes Rytt. Anders Jeppsson och Sissa Ebbesdotters i Wijken barn som döptes den 5 nov vid namn ELINA. Henne bar Ebbe Erikssons hust. Elsa i Wijken - Qwinff. Swen - - - hust. Pernilla, Oluf Nilss hust. Inger ibm. Lars Nilss hust. Elina. Mansf. Öhn Ericsson i Wijken, Nils Månsson ibm, Nils Nilsson ibm, Nils Trulsson, Jöns Jeppesson ibm, Rasmus Jonsson i Ryy, Lars Jeppesson i Buskeröd.

2/11 föddes Sone Jönsson och Bengta Olufsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 9 ejusdem vid namn NILS. Ho- nom bar Lars Eskils hust. i Ingelsträd Sissa - Qwinff Rasmus syster i Ingelsträd Sissa, Ländsman Peders dotter Elsa. Mansf. Rytt. Jonas Kiempe, Sone Andersson, Rytt. Nils Norin i Ingelsträd, Rasmus Swensson ibm, Lars Peders dräng Måns ibm.

16/11 föddes Sone Anderssons och Sissa Pedersdotters barn i Ingelsträd som döptes den 20 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Helge Nilssons hust. i Danhult Bengta. - Qwinff. Ländsm. Lars Peders dotter i Ingelsträd Elsa, Nils Gundmunds piga Bengta. - Mansf. Sone Jönsson i Ingelsträd, Rasmus och Swen Larsson ibm, Rytt. Jonas Kiempe, Nils Nilson i K1örröd, Lars Trulsson i Långared.

20/11 föddes Nils Ericksson och Inger Jeppesdotters barn a Wijken som döptes den 27 ejusdem vid namn PERNILLA. Henne bar Ebbe Erickssons hust. I Wijken Elsa - Qwinf. Anders Anderssons hust. Olu, Jöns Jeppes hust. Tora Ibm. - Mansfadd. Anders Jeppsson å Wijken, Nils Pedersson ibm, Anders Larsson Boos ibm d. - - Jönsson ibm.

20/11 föddes Rasmus Jockumssons och Agneta Christensdotters barn i Wäsby som döptes den 27 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Qwartermästaren Manhaftig Johan Smiths hustru Elsa i Katterup Byy och S:n - Qwinff. Rytt. Nils Normans hustru Inger i Wäsby. Mansf. Jöns Hansson i Laröd, Allerum Sockn, Lars Pryts ibm, Peder - - - son i Wäsby, Rytt Petter Bom

4/12 föddes Swen Jönsson och Hanna Gundmundsdotters barn i Togalycke som döptes den 9 ejusdem vid namn AGNIS. Henne bar Peder Boms hust. i Bräcke Sissa - Qwinf.f. Anders Clemets dotter i Togalycke Kirstina. Mansf. Rytt. Claus Askman i Togalycke, Rytt. Anders Åkerman i - - - - , Anders Nilsson ibm, Hans Jönsson i Ingelsträd, Olu Pedersson i Ornekiär, Nils Olsson och dito Nils Olufs tienste - - - Oluf Gundmundsson - - - -

9/12 föddes Jöns Swensson och Boel Månsdotters barn i Giörsarp som döptes den 18 ejusdem vid namn RASMUS. Honom bar Oluf Olufs hust. i Kiörröd Sissa - Qwinff. Anders Äkermanshust. Boel Ericksdotter, Nils Rasmus piga i Giörsarp Hanna Paulsdotter. Mansf. Nils Bengtsson i Giörsarp, Jöns Nilsson ibm, Jöns Månsson i Huustofta, Jöns Pedersson i Backegården.

23/12 föddes Nils Bengtsson och Sissa Swensdotters barn i Lönskoug, som döptes den 28 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Arfwid Jöns hust. i Ornekär Anna - Qwinf. - - - - Jönsdotter i Giörsarp dotter Elina. Mansf. Peder Månsson i Wäsby, Lars Rasmusson i Hogården, Nils Jönsson i Giörsarp.

30/12 föddes Bengt Pedersson och Kirstina Nilsdotters barn i Buskerud, som döptes den 6 jan 1699 wid namn ELINA. Henne bar Nils Måns hust. i Buskerud Boel. - Qwinff Lars Jeppes dotter ibm Boel, Rytt. Lars Ungess dott. Maria. Mansf. Lars Jeppeson i Buskerud, Rytt. Lars Unge, Nils Ofuesson ibm, Swen Sonesson ibm, Rasmus Swensson i Branstorp.