C:1 Väsby 1696 födelseboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1696

4/1 föddes Rytt. Mårten Kalfs och Tören Jönsdotters barn i Danhult, som döptes den 12 ejusdem vid namn CHRISTOPHER. Honom bar Rytt. Jonas Kämpes hustru Annicka. Qwinff. Prästens p. - - - Larsdotter, Ländsman Lars Peders dotter i Ingelsträde Elsa. Mansfadd. Ländsman Lars Pedersson i Ingelsträd, Rytt. Petter - - - Peder, Peder Pedersson i Danhult, Pehr Jönsson i Norre Dan- hult, Nils Gundmundsson i Ingelsträd.

6/1 föddes Anders Månsson och Bengta Jönsdotters barn på Höganähs som döptes den 12 ejusdem vid namn KIRSTINA. Henne bar Rytt. Thomas - --- hust. Sissa Nilsdotter. Qwinff. Nils - - - dotter i Hultabo Bengta, - - - dotter på Höganäs - Mansf. Jöns Swensson i Hultabo, Bengt Nilsson ibm, Söne Rasmusson på Höganähs, Jöns Mansson ibm, Peder Jeppssen.

22/1 föddes Peder Olufssons Backes och Hanna Mattissdotters barn på Wijken som döptes den 26 ejusdem vid namn BOEL Henne bar Peder Clemets hustru Johanna å Wijken - Qwinf Olof Nilssons hust. ibm. Mansfad. Lars Pedersson Backe ibm, Sasser Nilsson ibm, Anders Andersson ibm, Jöns Ericksson, Anders Andersson ibm.

9/2 föddes Peder Anderssons och Inger Jonsdotters barn paå Wijken som döptes den 16 ejusdem vid namn HANNA. Henne bar 0luf Nilss hust. på Wijken Inger. ------ begrofs Rytt. Lars Bobergs barn i Ornekiär.

13/2 föddes Swen Larsson och Kirsti Nilsdotters barn i Ingelsträd, som döptes den 23 ejusdem vid namn RASMUS. Honom bar Pehr Swenssons hust. i Kiörröd Hanna - Qwinf. Swen Larssons syster i Ingelsträd Sissa. Mansf. Arfwid Jönsson i Ornekär, Rasmus Larsson i Ingelsträd.

16/2 föddes Rytt. Peder Boms och Sissa Nilsdotters barn i Bräcke som döptes den 21 ejusdem vid namn KIRSTIMA. Henne bar Oluf Anders hust. i Bräcke Elina. Qwinff. Länds. Lars Peders dotter i Ingelsträd Elsa, Troeds Stiufdotter i Knapelycke Tyri. - Mansf. Jöns Månsson i Huustofta, Anders Olufsson ibm, Anders Bom i Bräcke, Rytt. Petter Jäddeman, Anders Böös på Wijken.

15/3 föddes Tue Pedersson och Inger Ebbesdotters tvilling- barn i Stel 1 inge som döptes den 22 ejusdem vid namn HANNA och BENGTA. Barnet Bengta bar Rytt. Anders Lijtens hustru i Moarp Hanna; barnet Hanna bar Troed Hans hustru i Knapelycke Karna - Qwinf. Anders Clemetsdotter i Wäsby Kirstina, pig. Agnis hoos Troed. Manf. Anders Clemetsson, Pehr Månsson i Wäsby, Oluf Pedersson i Hogården, Måns Pedersson ibm, Sasser Nilsson i Knapegår- den, Oluf Andersson i Huustofta, Anders Olufsson ibm, Lars Jeppsson i Buskerudh.

24/3 föddes Rytt. Danjel Starcks och Ingeborg Pedersdotters barn i Kiörröd, som döptes den 29 ejusdem vid namn JOENS. Honom bar Rytt. Oluf Norenbergs hustru Sara Askman. Qwinff. Klockarens hustru - - Henrick Anders pijga Maija, Torekils Åkessons i Kiörröd piga Hanna. Mansf. Torekil Åkesson i Kiörröd, Bengt Jonsson ibm, Oluf Andersson och Paul Jespersson i Hustofta, Rytt. Claus Askman i Togalycke.

APRIL

4/4 föddes Lars Pedersson och Bengta Jönsdotters barn i Boklet som döptes den 9 ejusdem vid namn PEDER. Honom bar Nils Bengtssons - - - i Lönskogh Sissa. Qwinff - - - Pedersdotter i Esperud S - - - Jöns Pederss, Pehr i Backe - - - Hanna Nilsdotter. Mansf. Jöns Pedersson i - - - gården, Mans Larsson i - - - den, Mans i Hogården, Peder Pedersson.

5/4 föddes Klockarens Henrick Anderssons och Margreta Bengtsdotters barn, som döptes den lOde ejusdem vid namn HANS. Honom bar arrendatorens - - - hust. på Krapperup Margareta - Qwinf. Pastorens Stiufd. Sara Schmit, Länsm. Lars Peders dotter Elsa i Ingelsträd. Mansf. Länsm. Lars Pedersson i Ingelsträd, Lars Eskilsson ibm, Nils Gudmundsson ibm, Rytt. Pitter Goddman, Dito Ingel Pedersson, Jöns Månsson i Hustofta.

7/4 föddes Jeppe Jönsson och Anna Olufsdotters barn i Långarud som döptes den 13 ejusdem vid namn TROEN. Henne bar Swen Truls hust. i Långarud Karna - Qwinff. Lars Truls hust ibm Elina, Mans Jeppes hust. ibm Inger - Mansf. Nils Bengtsson i Lönskog, 0luf Olufsson i Kiörröd, Hans Nilsson i Ryy, Sasser Nilsson i Knapelycke, Pehr Månsson i Långarud.

8/4 föddes Åke Torckilssons och Inger Jeppesdotters barn i Wademase som döptes den 15 ejusdem vid namn HANS. Honom bar Ländsm. Lars Pederssons hust. i Ingelsträd Sissa - Qw1 nf. Torckils pijga i Klörröd Hanna, Nils Jöns dotter 1 Giörsarp Ana - Mansf. Rytt Jonas Kämpe, Rytt. Ingel Pedersson, Sone Andersson i Ingelsträd, Sone Joensson ibm.

11/4 föddes Giödmar Larsson och Boel Bengtsdotters barn i Bräcke, som döptes den 15 ejusdem vid namn BENGTA. Henne bar Swen Larssons hustru i Ingelsträd Kirstina - Qwinf. Anders Boms piga i Bräcke Eln - - . Mansf. Oluf Andersson i Bräcke, Troed Månsson 1 Knapelycke, Rasmus Jonsson i Ryy.

15/4 föddes Rytt. Claus Ask»ans och Catharina Mansdotters barn i Togalycke, som döptes den 19 ejusdem vid namn HELENA. Henne bar Rytt. Pitter Broos hust. Inger. Qwinsf. Rytt. Oluf Norenbergs hust. Sara Askman, Giödmaears pijga Tyri. - Mansf. Troed Månsson i Knapelycke Anders Bom i Bräcke, Rytt. Da --- Starck, Rytt. Lars Boberg, Oluf Andersson i Bräcke.

28/4 föddes Jöns Larsson och Elsa Jeppesdotters barn på Höganäs som döptes den 1 maj vid namn JÖNS. Honomn bar Peder Jeppes hustru på Höganäs Gunnill - Qwinfolkf. Nils Beingts d. i Hultabo Belngta, Swen Trulss pijga i Långarudh Birta. Manfrr Swen Trulsson i Långarudh, Troed Månsson i Knapalycke, såne Rasmusson på Höganäs.

28/4 föddes Nils Gundmundsson och Karna Jeppesdotter barn på Högenäs som döptes den 3 maj wid namn KIRSTINA. Henne bar Pehr Jeppes hust Gunnil på Högenähs - - -

15/5 föddes Oluf Hanssons och Sissa Jonsdotters barn i Hul- ta som döptes den 17 ejusdem vid namn KIRSTI. Henne bar Gundmund Nilss hust. i Hulta Inger. ------

29/5 föddes Lars Jeppessons och Kirstina Ebbesdotters barn i Buskerud som döptes den 3 juni wid namn SISSA. Henne bar Troed Mans hust. - - - lycke Karna - Qwinff. - - - pijga i Huustofta Anna, - - - Mans pijga i Buskerud - - - . Mansf. Nils Månsson i - - , Nils Ohnesson ibm, Rytt. Lars - - - - i Stellinge, Nils Pede - - - - - - by Allrum S:n Anders Jepp - - - -

2/6 föddes Lars Pederssons Backes och Elina Olufsdotters barn på Wijken som döptes den 7 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Sasser - - - Boel. Qwinnsf. - - - - hustru Mätta. ------ Hans Nilsson i Ryy - - - på Wijken, Peder - - - - Nils Andersson ibm - - - - dersson ibm.

18/6 föddes Håns Larsson och Kirsti Pedersdotters barn i Hysgården som döptes den 14 ejusdem vid namn BEMGTA. Henne bar Nils Norm - - - hustru Ingerd Pedersdotter. Qwinff - - - Peders i Hogården, Kirstine - - - Lars piga i Stellinge Elina - - - Mansf. Söne Fransson i Plöninge, Rytt. Anders Andersson Lijten, - - - Peder Månsson i Wäsby, Måns Pehrsson i Hogården.

18/6 föddes Söne Jönsson och Bengta Olufsdotters barn i In- gelsträd, som döptes den 24 ejusdem vid namn OLUF. Honom bar Rytt. Jonas Kämpes - - - - Annicka - Qwinf. Rasmus Lars pijga och syster Sissa, Ländsm. Lars Peders dotter Elsa. - Mansfadd. Söne Andersson i Ingelsträd Lars Eskilsson ibm, Rytt. Petter Gäddnian, Rytt. Inge Pedersson, Swen Larsson ibm.

JULI

10/7 föddes Rasmus Jonsson och Gertrud Jeppesdotters barn i Ryy som döptes den 19 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Strandrijd. hust. Bengta - - - Qwinff Nils Prierbons d. - - - - Wijken, Nils Jönssd. Boel - - - - Mansf. Oluff Pedersson i Giöstorp, Nils Trulsson i Swineback - - - Nilsson i Ryy

18/8 föddes Mans Jeppessons och Inger Jönsdotters barn i Långarudh som döptes den 22 ejusdem vd namn JEPPA. Honom bar Sidsa Larsis i Ingelsträde - Qwinfolckfadd. Else Larsdotter Birt - - Pedersdotter i Långarudh. Mansfadd. Lars Trulsson i Långarudh, Swen Trulsson ibidem, Jeppa Jönsson ibd, Måns Jönsson i Ingelsträde.

30/8 föddes Mils Andersson och Inger Sonesdotters barn på Wijken som döptes den 23 ejusdem vid namn ANDERS. - -

10/9 föddes Gudmund Nilsson och Beingta N: barn i Pottenborg, som döptes den 13 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Corporalens hustru i wådemåse Elisabeth - Qwinfadr Sadzer Nilssons piga i Stellinge Elina, Corporalens dotter Malina - Manfadr. Sadzer Nilsson i Knapagården Tufwe Pedersson Stellinge, Troed Månsson i Knapalycke.

22/9 föddes Påul Gundmundssons och Inger Swendsdotters barn i Plöninge som döptes den 27 ejusdem vid namn KIRSTENA Henne bar Peder Pauls hust. i Moarp Elsa. Qwinf Peder Lars Stiufdotter i Bockesten Kirstina, Nils Bengts dotter i Hultabo Bengta. - Mansf. Oluf Olufsson i Tiörröd, Söne Frantsson i Plöninge, Anders Jacobsson ibm, Rytt. Oluf Ekeroot, Peder Månsson i Wäsbyy.

OKTOBER

20/10 föddes Ryttaren Anders Jönssons Lundberg och Inger Pedersdotters barn i Långarud som döptes den 25 ejusdem vid namn JOHAN. Honom bar Jeppe Jönssons hust. i Langarud Anna Olufsdotter. Qwinf. Lars Truls ___ Rigel, Jöns Anderssons piga Anna. Mansf. Lars Trulsson i Långarud, Måns Jeppesson ibm, Rytt. Oluf ___ i Buskerud.

21/10 föddes Lars Swensson coh Boel Jönsdotters barn på Wijken som döptes den 25 ejusdem vid namn KIRSTI. ____

25/10 föddes Ostindiefarers Peder Swenssons och Anna Staffansdotters barn på Wijken som döptes den 28 ejusdem vid namn . Honom bar Johan Jöns hust. å Wijken Gertrud. Mansff. Wi1 helmn Staffansson---dersson, Lars Swensson, ---- Anders Pedersson

25/10 föddes Rytt. Lars Nykops och Anna Nilsdotters barn i Buskerud, som döptes den 1 nov vid namn BENGT. Honom bar Swen Lars hustru ---- Ingelsträd Kirstina Nilsdotter ---- Rasmus syster i Ingelsträd. Mansf. Rasmus Larsson i Ingelsträd, Rytt. Thomas ___ Hultabo, Sasser ---- pegården, Nils Öhnesson i ___ - -skerud.

2/11 föddes Oluf Anderssons och Elina Larsdotters barn i Bräcke som döptes den 8 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Sasser Nilss hust. 1 Knapegården RIGEL. Mansf. Nils Nilsson i Kiörröd, Söne Andersson i Ingelsträd, Söne Jönsson, Peder Jönsson i Norre Danhult, Lars Trulsson i Langarud.

25/11 föddes Jöns Swensson och Boel Hånsdotters barn i Giör- sarp som döptes den 29 ejusdem vid namn ELINA. Henne bar Jöns Pederss hust. i Backegård - - - . Qwinff. i Öster Nils Jönss. d. Inger, Nils Olufsson i Danhult

28/11 föddes Peder Larsson och Signa Jeppesdotters barn i Bockesteen som döptes den 6 dec. vid namn HANA. Henne bar Måns Jeppes hust. i Långarud Inger. - Qwinff. Anders Clemets dotter Kirstina, Peder Lars syster Anna. Mansf. Peder Månsson i Wäsby, And. Clemetsson ibm, Rytt. Nils Norman, Jöns Pedersson Backe, Rytt Petter B ----- -

1/12 föddes Rytt. Lorends ---- och Gunnor --- dotters barn i --- ekiär som döptes den 6 ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Swen Olufs hustru i Danhult Boel. Qwinf. Anders Peders dotter i Ornekär Tora, Peder Peders d. ibm. Mansfadd. Rytt. Mårten Kalf, Nils Olufsson i Danhult, St. Nils Olufsson i Ornekiär, Peder Pedersson ibm, Rytt. Lars Boberg, Paul Rasmusson ___ - - - k i ä r.

3/12 föddes Paul Nilsson och Sissa Pedersdotters barn i Klappe som döptes den 6 ejusdem vid namn PEDER. Honom bar Oluf Pederssons hust. i Giöstorp Bengta. - Qwinf. ___ Mansf. Arfwid Pedersson i Esperud, Söne Andersson i Ingelsträd, Helge Nilsson i Danhult, Pehr Persson i Tore- hult Allerums sockn.