C:1 Väsby 1692 födelseboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1692

1/1 föddes Swen Larssons och Kirsti Nilsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 6 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Rytt. Lars Nykops hust. ibm Ana - Qwinff. Pijga Sissa Larsdotter ibm. Mansf. Arfwid Jönsson i Ornakärr, Rasmus Larsson i Ingelsträd, Pehr Swensson i Kiörröd, d. Rasmus Nilsson i Glörsarp.

2/1 föddes Swen Nielson/Larsson och Pernilla Rasmusdotters barn på Wijka som döptes den 8 ejusdem vid namn BOEL. Henne bar Lars Swens hust. på Wijken Boel - Qwinff. Nils Jöns d. ibm Boel. - Mansf. Nils Trulsson i Swinebäck, Öhn Ericksson å Wijka, Sasser Nilsson, Nils - - son yngre, Hans och Rassmuss i Ryy.

3/1 föddes Rytt. Oluf Drakes och Annicka Pedersdotters barn i Plöninge som döptes den 6 ejusdem vid namn PEDER. Honom bar Rytt. Peders Drakes hust. Ingeborg. - Qwinff. Oluf - - - hust. i Kiörred pijga - - - Gunnarsdotter - - - - Mansf. Hans Pedersson - - - Anders - - - i Wäsby, Franz son i Plöninge Peder, Gundmund hos - - - -

7/1 föddes Oluf Ekerots och Agneta Arfwidsdotters barn i Plöninge som döptes den - - vid namn - - -. Henne bar Rytt. Jonas - - - hust i Ingesträd Annicka. Qwinf. Gundmunds hustru - - - Inger - - - Lars - - Stijfdotter i - - - Mansf. Rytt -----

17/1 föddes Söne Frantsson och Kirsti Paåulsdotters barn i Plöninge som döptes den 29 ejusdem vid namn OLUF. Honom bar Oluf Pederssons hust. i Hogården Inger. Qw1nf Paul Gundmunds hust i Plöninge - - - , Pijga Ana Gunnarsdotter i wäsby. Mansf. Jöns Pedersson i Backegården, Rytt. Daniel Ström i Plöninge, Anders Nilsson ibm Hansson ibm, Pehr Paulsson i Moarp.

18/1 föddes Anders Ericksson och Kirstina Nilsdotters barn som döptes den 25 ejusdem wid namn SÖNE. Honom bar St Peders Swens hust. i Wijka. Qwinff. öhn Ericks. hust ibm. Nills, - - - Nilss. hust ibm. Tora - Mansfadder Jons Ericksson. Ebbe Ericksson, Oluf Jönsson tegelhuset. All:m Sockn.

29/1 föddes Anders Jeppesson och Anna Andersdotters barn i Buskeröd som döptes den 7 febr. vid namn SWEN. Honom bar Anders Oluffssons hust. i Huustofta Boel - Qwinff Nils Må Pjjga Buskerud Kirstina, Anders Olufs hustru syster i Huustofta Anna. Mansf. Nils Månsson i Buskerud, --- Jeppesson ibm, Ebbe Swensson ibm, Sw - Sorensson i Branstorp, Lars Larsson

1/2 föddes Måns Swenssons och Anna Olufsdotters barn i Kiörröd som döptes den 7 ejusdem vid namn OLUF. Honom bar Jöns---hustru i ---Hanna - Qwinff. Oluf - - - i Kiörröd. Troen Torkils d - - Elina. Mansf. Anders Månsson - - - Nills Nilsson 1 Kiörröd _ _ _ ibm Nils Swensson - - son ibm Bengt, Jepsson i Huustofta.

3/2 föddes Strandrijdarens Her Bengt Schönberg och Bengta Swensdotters barn i Wijka som döptes den 18 ejusdem wid namn CATHARINA. Henne bar Nils Truls hust i Swinabäck Lusse. Qwinff. Rasmus i Rys hust. Giertrud Pijga Boel Nilsdotter på Wijken. Mansf. Munsterskrifwaren Erich - - - alln S:n , Bengt i Ryy, ibm - - i Gunnarp ibm - - - Lars - - - i Ingelsträd, Oluf - - - ibm - - - - Hogården, Rytt Petter Gatsman och

28/2 föddes Swen Sönessons och Karina Olufsdotters barn i Branstorp som döptes den 4 mars vid namn MÅNS. Honom bar Rasmus Jöns hustru i Ryy Gertrud. Qwinff. Pehr Arfwids - - d. i --- Perudh Sissa, Rasmus pijga i Ryy Elna. - Mansfadd. Rasmus Swensson i Branstorp, Lars Larsson ibm, Jöns Swensson i Huustofta, Anders Jeppsson i Buskerud, Rytt. Lars Wilbom.

3/3 föddes Peder Jeppessons och Gunnil Pedersdotters (tvenne) barn på Högenähs som döptes den 6 ejusdem vid namn PÅUL och ELINA. Honom bar Söne Rasmus hust. på Höganäs, henne bar Jöns Mans hust. ibid. - Qwinff. Anders Mans hust. ibm. - Manff. Ebbe Bengtsson pa Högenähs, Nils Gundmundsson ibm, Måns Pedersson, Swen Månsson, Oluf Olufsson i Kiöröd, Pehr --- i wäsby, Lars Trulsson i Långarud.

13/3 föddes Tue Perssons och Inger Ebbesdotters barn som döptes hemma vid namn MÅNS men som dödde strax. - - - = 13/3 kastades mull på Tues barn i Stellinge

20/3 föddes Jöns Swensson och Kirstina Andersdotters barn i Ornekiär som döptes den 24 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Arfwid Jönssons hust. i Ornekiär Anna. - Mansf. Jöns Turesson i Tranikiär, Lorentz Nilsson ibidem, Jöns Sonesson ibid, Rytt. Lars Boberg.

April

7/4 föddes Jon Roos och Kirstina Jönsdotters barn i Bräcke som döptes den 10 ejusdem vid namn JOEN. Honom bar Anders Boms hust. i Bräcke Inger. - Qwinff. Jöns Swenss syster i Huustofta Sissa, Åke Torkils piga i Togalycke Bengta. Mansf. Åke Torkilsson i Togalycke, Paul Trulsson i Bräcke, Rytt. Pehr Bom, Anders Olufsson i Huustofta, Jöns Månsson i Huustofta.

10/4 föddes Jöns Swenssons och Boel Månsdotters barn i Giös- sarp som döptes den 13 ejusdem vid namn PAUL. Honom bar Paul Hans hust. i Roagra, Brundby S:n, Tören. - Qwinff. Jöns Peders Pijga i Backegård, Bengta Gärd p. Rigel i Hästhagahuset, Brunnby S:n. Mansf. Bengt Swens- son i Fiällestorp, B. S:n, Oluf Olufsson i Kiörröd, Erick Hansson, Paul Gundmundsson i Plöninge, Rytt. Pitter Broo.

11/4 föddes Rytt. Johan Bondes och Hanna Nilsdotters barn i Långarud som döptes den 15 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Swen Truls hust. i Långarudh Karna - Qwinff Jeppes - - - - hustru ibid Anna, Lars tienstpijga Rigel. Mansf. Lars Trulsson i Långarud, Rytt. Petter Örn ibm, Måns Jeppsson ibm, Pehr Månsson ibm, Petter Broo, Söne Bardskierer i Giördslöf.

21/4 föddes Oluf Pederssons och Bengta Pedersdotters barn Giöstorp som döptes den 24 ejusdem vid namn PEDER. Honom bar Nils Trulssons hust. i Swinebeck Lussi - Qwinf. Pehr Arfwids dotter i Esperud Sissa - Mansff. Måns Persson, Dito Måns i Esperud, Pehr Hansson, Anders Holm, Paul i Klappa, Helge Nilsson i Danhult.

30/4 föddes Peder Swenssons och Hana Nilsdotters barn i Kiöröd, som döptes den 5 maj wid namn SWEN. Honom bar Swen Lars hust. i Ingelsträde Kirstina - Qwinff. Swen Måns dotter Hanna i Kiörröd, Torckils pijga Elina. - Mansf. Nils Nilsson i Kiörred, Nils Swensson ibid, Bengt Jönsson ibid, d. Rasmus Nilsson i Giorsarp, Måns Swensson i Kiöröd.

8/5 föddes Hans Nilsson och Boel Olufsdotters barn i Ryy som döptes den 13 ejusdem vid namn BOEL. Henne bar Måns Jöns hust. i Giörsarp Karena. Qwinf. Nils Gundmunds dotter i Ingelsträd Lussi. Mansf. Oluf Andersson i Hustofta, Rasmus Jönsson i Ry, Jöns Boker på Wijka, Nils Trulsson i Swinebäck, Truls Hansson i Plöninge.

11/5 föddes Jöns Sönessons och Sissa Pedersdotters barn i Ornakiär som döptes den 12 ejusdem vid namn SÖNE. Honom bar Lars Peders hust. i Ingelsträd Sissa. - Qwinff Lars Peders pijga ibid Sissa, Steen i Hultas pijga - - - - - Mansf. Hans Nilsson i Norre - - - Mans Jeppesson i Långared d. Måns Jönsson hoos Länds.m. Lars Pedersson.

2/6 föddes Ryttrs Anders Lijtens och Hanna Pedersdotters barn i Moarp som döptes den 5 ejusdem vid namn MARGRETA. Henne bar Mans Lars hust. i Hysgården Kirstina. Qwinff. - - - Mansf. Oluf Pedersson i Hogården, Ma - - - Pedersson ibid, Rytt. Daniel Ström Plöninge, Söne Frantzson ibid, - - - Jeppesson i Moarp.

12/6 föddes Nils Gundmundsson och Karna Jeppesdotters barn på Höganäs, som döptes den 17 ejusdem vid namn ELSA. Henne bar Jöns Månss hust. på Höganähs Elina. Mansf. Swen Trulsson i Långarud, Anders Månsson på Höganähs, Nils Torckilsson i Kiörröd.

21/6 föddes Lars Jeppesons och Kirstina Ebbesdotters barn i Buskerud som döptes den 28 ejusdem vid namn INGER. Henne bar Nils Månss hustru i Buskerud Boel. - Qwinf Pehr Clemets pijga pa Wijken Karna, Nils Mans pijga i Buskerud Kirstine. Mansf. Nils Öhnsson i Buskerud, Ryt. Lars Nykop, Bengt Pedersson i Bräcke, Jöns Jeppesson på Wijken, Nils Pedersson i Allrum s:n och byy

21/6 föddes Pehr Gudmunds --- barn i Plöninge som döptes den 3 juli wid namn KARNA . - - - -

Juli

21/7 föddes Peder Påulsson och Elsa Pedersdotters barn i Moarp som döptes den 24 ejusdem vid namn OLUF. Honom bar Söne Franks hust. i Plöninge Kierstina - Qwinff. Söne Franks pijga - - anna, Oluf Peders dotter i Hogården Elsa. Mansfadd. Rytt. Anders Lijten i Moarp, Poul Gundmundsson i Plöninge, Jöns Pehrsson i Backegård, Måns Pehrsson i Esperud, Paul Nilsson i Krogstorp.

4/9 föddes Håns Jeppessons och - - - gers Jönsdotters barn Långerudh som döptes den 11 ejusdem vid namn - - - ERSTINA. Henne bar Lars Peders hustru i Ingelsträd Sissa. Qwinff. Lars stiufs dotter i Hogården Signel Dito Olufs dotter Elsa. Mansf. Oluf Pedersson i Hogård Joen i Hulta, Rytt. Ingel Pedersson, Lars Trulsson i Långarud, Swen Trulsson ibm.

Oktober

9/11 föddes Anders möllares och Bengta Jönsdotters barn på Höganähs som döptes den 13de wid namn MÅNS. Honom bar Pehr Olss. hust. Elsa 1 Moarp. - Qwlnfolksf. Anders Blauss dotter i Wäsby, Tora Gudmundsdotter på Höganäs, Mansfadd. Jöns Månsson, Pehr Jepp - - - Ebbe. Nilss Gudmundsson, alla på Höganäs.

10/11 föddes Pehr Andersson och Inger Jönsdotters barn på Wijken som döptes den 20 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Oluff Nils hust. Inger Jönsdotter pa Wijken. Qwi nfolckfad. Boel 0luffsdotter, Metta Olufsdotter, Lussa Andersdotter, Gertrud Ändersdotter. Manfadder Nils Nilsson, Pehr Olsson, Hans Larsson.

11/11 föddes Rytt. Daniel Ströms och Annicka Askmans barn i Plöninge, som döptes den 19de ejusdem vid namn MALINA. Henne bar Rytt Oluf Rosenbergs hust. i Togalycke Sara Askman. Qwinff. Peter Gunners hust. i Wäsby Rigel. Gunars doter ibm Anna, Oluf i Hogårdens doter Elsa. Mansf. Rytt. Anders Lijten i Moarp, Rytt Nils Roens, Petter Broo i Wäsby, Rytt. Claus Askman i Togalycke, Sone Frantsson i Plöninge, Rytt. Oluf Ekeroot ibm.

23/12 föddes Jöns Jeppesson och Tora Olufsdotters barn på Wijken som döptes den 28de wid namn INGER. Henne bar Ebbe Trulss hust. ibm Elsa Ebbesdotter. .....

27/12 föddes Hans Nilssons och Sissa Rasmusdotters barn i Norre Danhult, som döptes den 28 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Swen Lars hustru i Ingelsträd Kirstina Nilsdotter - Qwinff. Jo --- i Hultas dotter Sissa, Nils Gudmunds pijga i Ingelsträd Kirstin, Mansf. Sone Andersson i Ingelsträd, Rasmus Ebesson ibm, Oluf Helges- son ibm. Jöns --- i Hustoffta, Oluf Nilsson i Lunnagård, Fahrhult S:n.