C:1 Väsby 1691 födelseboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1691

14/1 föddes Rytt. Lars Wilborgs och Sigrid Swendsdotters barn i Brandstorp som döptes den 18 ejusdem vid namn INGRID. Henne bar Rytt. Oluf Norenbergs hust. Sara Askman - Qwinf. Rytt. Daniel Strands hustru Anicka. Mansf. Swen Sonesson i Branstorp, Lars Larsson ibid, Rasmus Swensson ibid, Nils Nilsson ibid, Rytt. Lars Unger i Buskerud.

29/1 föddes Påul Gundmundsson och Inger Swensdotters barn i Plöninge som döptes den 1 febr wid namn BOEL. Henne bar Jöns Swens hust. i Giösarp Boel - Qwinff. Per Larss Sti ufdotter i Bockesten Kirstina. Mansf. Rytt Oluf Ekeroth, Pehr - - - - i Moarp, Söne Frantzon i Plöninge, Pehr Månsson i Wäsby och Oluf Olufsson i Kiörröd.

26/3 föddes Jöns Anderssons Wäskemakaren och Karna Mogensdotters barn (intet af min församling) i Danhult, som döptes den 29 ejusdem vid namn ELISABET. Henne bar Pehr Pehrs hust. i Danhult Bengta. - Qwinff. Tyches dotter i Hulta Kirstina. Mansf. Rytt. Lorentz Nilsson dito, Mårten Kalf, Helge Nilsson i Danh.

27/3 föddes Måns Larssons och Kirstina Pedersdotters barn i Hysgården som döptes den 31 ejusdem vid namn LARS -

28/3 föddes Helge Eskilsson och Anna Sonesdotters barn å Wijcken som hemmadöptes den 5 april vid namn BOEL. 1/4 föddes Nils Mans Crämares och Karna Rasmusdotters barn på Wijka com döptes den 5 ejusdem vid namn KIRSTINA. Henne bar Pehr Olufs Backes hust - - - na Mattisdotter. Qwinff. Nils Jöns - - - hust. Gertrud Andersdotter. - Mansf. Lars Jonsson på Wijken - - - Jeppssson ibm, Jöns Oluffsson ibm, - - - Nilsson ibm.


April

15/4 föddes Anders Jeppessons och Sissa Ebbesdotters barn på Wijken som döptes den 18de vid namn PERNILLA. Henne bar Nils Peders Hust i - - - Hanna Ebbesdotter - Qvinff. Sissa, Oluf Nils hust. på Wijka - - - Mansf. Öhn Eriksson påp - - - Ericksson ibid, Jöns Jeppesson - - - Anders Andersson ibid - - -

19/4 föddes ett oäkta barn på Wijken ifr. Säland - Fad. Hanseen båtsman, mod. Boel Jonsdotter, barnet döptes den 18de vid namn CLERIET. (I övrigt ingen kunskap).

25/4 föddes Påul Nilssons och Boel Gunnarsdotters barn i Krogstorp som döptes den 3 maj wid namn ANIS. Henne bar Söne Olufs hust. i Glimminge, Jonstorp S:n - Qwinf. Sones dotter ibid Kirstina. Mansf. Pehr Larsson i Rögla, Jonstorps S:n, Mörten Jeppesson ibid, Oluf Pedersson i Hogården, Jöns Pedersson i Hogården, Jöns Pedersson i Backegården, Söne Frandsson i Plöninge.

28/4 föddes Nils Nilssons Slacktarens och Tora Trulsdotters barn på Wijka som döptes den 3 maj wid namn BENGTA. Henne bar -----

16/5 föddes Erich Jönsson och Mätta Olufsdotters barn på Wijka, som döptes den 24 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Swen Olufs hust. Inger Nilsdotter ibid - Quinff. Nils Bribos hust. Hanna, Brita Böös, Nils Briboos dotter Boel - Mansf. Jöns Nilsson på Wijka, Sasser Nilsson ibid, Jöns Erichsson ibid, Oluf Nilsson ibid, Pehr Clemetsson ibid.

3/6 föddes Oluf Nilssons och Inger Jönsdotters barn Wijka som döptes den 7 ejusdem vid namn KARNA. -

4/6 föddes Paul Månssons och Sissa Andersdotters barn på Wijka som döptes den 7 ejusdem vid namn BOEL. - - -

15/6 föddes Påul Nilssons och Sissa Pedersdotters barn i Klappe som döptes den 21 ejusdem vid namn KIRSTINA. Henne bar Helges hust. i Danhult Bengta Pedersdotter. Qwinff. Peder Arfweds h. i Esperud Signe. Mansf. Nils Trulsson i Swinebäck, Oluf Pedersson i Giöstorp, d. - - - - Larsson, Ebbe Nilsson i Myrop. Allerum S:n.

18/6 föddes Nils Hansson Twillings och Johanna Elofsdotters barn i Bräcke som döptes den 24 ejusdem vid namn INGERD Henne bar Paul Gundmunds hust. i Plöninge Ingerd Jönsdotter - Qwinff. pige Inger Månsdotter och Anna hos And. Olufsson i Hustofta. Mansf. Gundmund Pedersson i Plöninge, Jöns Månsson och Anders Olufsson i Hustofta, Åke Torcki1sson i Togalycke.

19/6 föddes Rytt. Lars Bobergs och Boel Jönsdotters barn i Norre Danhult som döptes den 24 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Swen Rytt. hustru Ingrid i Giörslöf, Jonstorp S:n - Qwinff. Nils Gundmunds dotter i Ingelsträd lussi, Kirsti Larsdotter. - Mansf. Corporal Jongk Ekebom, Rytt. Mårten Kalf, Anders Hansson i Hulta, Nils Gundmundsson i Ingelsträd, hans son Hans.

21/6 föddes Rytt. Nils Normans och Ingerd Pedersdotters barn i Wäsby som döptes den 28 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Corporal Jonas Ekeboms hust. Elisabet - Pigefad. Anna Gunnarsdotter i Wäsby, Pehr Lars stiufdotter i Bockesteen Kirstina Nilsdotter. Mansfadd. Rytt. Ingel Pe- dersson i Backegården, Pehr Månsson i Wäsby, Peder Larsson i Bockesteen, Torckil Åkesson i Kiörröd.

Juli

3/7 föddes Hans Larssons och Sissa Olufsdotters barn på Wijka, som döptes den 10 ejusdem vid namn NILLA. Henne bar byfougde Erick Jönssons hustru Mätta Olufsdotter på Wijka - Qwinff. Birta Böös. Mansfadd. Sasser Nilsson, Swen Olufsson, Lars Pedersson Backe, Peder Andersson, på Wijken alle.

14/7 föddes Jöns Nilssons och Sissa Anders dotters barn på Wijken som döptes den 21 ejusdem vid namn ELINA. Henne bar Nils Truls hust. i Swinabäck Lussi Rasmusdotter - Qwinff Nils Jöns dotter på Wijken Boel, Mansf. Peder Clemetsson, Måns Påulsson, Erick Jonsson, Swen Olufsson, Nils Rasmusson, alla på Wijken.

19/7 föddes Paul Jeppesson och Hanna Swensdotters barn i Hustoffta som döptes den 21 ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Oluf Anderssons hustru i Hustofta Olu Pedersdotter - Qwinff. Pijga Sissa Swensdotter i Huustofta. Mansf. Lars Jeppesson i Buskered, Jöns Mansson och Jöns Swensson, Anders Olufsson i Huustofta, Måns Swensson 1 Kiörröd.

24/7 föddes Påul Christensson och Karin Jonsdotters barn på Wijken som döptes den 26 ejusdem vid namn BOELL. Henne bar Peder Clemets hust. pa Wijken Hanna Jönsdotter. Qwinff. Nils Jöns dotter Boel ibm, Schönbergs pijga Kirstina. Mansf. Öhn Ericksson, Paul Månsson, Sasser Nilsson, Oluf Nilsson, Jöns Smed, alla på Wijken.

28/7 föddes Rytt. Daniel Starck och Ingebor Pehrsdotters barn i Kiörröd, som döptes den 31 ejusdem vid namn KARIN. Henne bar Rytt. Daniel Ströms hust. Annicka Askman i Plöninge. - Qwinff. Gunners dotter i Wäsby, Per Gunners hust. Rygel Ibm. Mansf. Rytt. Claus Askman, Nils Nilsson i Kiörröd, Bengt Jonsson Ibm, Oluf Andersson och Paul Jeppsson i Hustofta.

13/8 föddes Anders Olufssons och Boel Nilsdotters barn i Huustofta - - - som hemmadöptes den 14de och kallades HANNA.

18/9 föddes Ebbe Ericksson och Elsa Jeppasdotter barn på Wijka, som döptes den 21 ejusdem vid namn JEPPE. Honom bar Anders Jeppes hust. på Wijken. - Qwinff. An- ders Jeppes syster ibm Inger - Mansfad. Jöns Ericksson, Öhn Ericksson, Nils Ericksson på Wijka alla.

Oktober

15/10 föddes Jöns Swenssons och Hanna Öhnesdotters barn i Hultaboo som döptes den 18 ejusdem vid namn OLUFF. Honom bar Corporal Jonas Ekeboms hust. Elisabet. Qwinff. Nils Bierboos dotter i Hultaboo Bengta. Mansf. Nils Nilsson i Kiörred, - - - Jonsson ibidem, Jöns Månsson på Högenähs, Måns Jeppesson i Långared.

16/10 föddes Anders Hanssons och Inger Jonsdotters barn i Hulta som döptes den 28 ejusdem vid namn ERICK. Honom bar Länsm. Lars Pederssons hust i Ingelsträd Sissa - Qwinff. Jon i Hultabo - - - Sissa, Swens pijga Elna ibid, Mansf. Swen i Fiälastorp Brundby S:n. Länsm. Lars Pedersson i Ingelsträd, Swen Nilsson i Hulta, Erich Andersson i Fiällastorp, Brundby Soekn.

18/10 föddes Arfwid Jönsson och Anna Larsdotters barn i Ornekiär som döptes den 23de ejusdem vidh namn JÖNS. - - -

18/10 föddes Rytt. Mårten Kalf och Tören Jönsdotters barn i Danhult som döptes den 23 ejusdem vid namn KIRSTINA. Henne bar Helge Nils J - - - hult Bengta Persdotter. Qwinff. - - - Pijga Hanna och Nils Gudmans dotter i Ingelsträd Lussi. Mansf. Rytt. Jonas Kämpe - - - i Hulta, Gundmund ibm - - - - son i Norra Danhult.

19/10 född Rytt. Peder Drakes och Ingebor Mickelsdotters barn som döptes den 23 ejusdem vid namn MICKEL. Honom bar Rytt. Pitter Broos hust. Ingerd - Qwinff. Pehr Lars Stiufd, i Bockesten Kirstina. Mansf. Paul Nilsson i Krogstorp, Sasser Nilsson i Knapegården, Troed Månsson i Knapelycke, Rasmus och Hans i Ryy.

21/10 föddes Carl Olufssons Näbbs och Boel Paulsdotters barn i Hustofta som döptes den 29 ejusdem wid namn OLUF. Honom bar Jacob Hoof hustru i Plöninge Anna Qwinsf. Jöns Swens syster Sissa i Huustofta, Birta Elfwesdotter i Glörslöf, Jonstorp. Mansf. Rytt. Johan Groning i Jonstorp S:n Giörsle byy. Jöns Svens- son i Hustofta, Anders Balling och Jöns Swensson i Ornekier.

7/11 föddes Pastorens Her Barcks och Britta Börgesdotters Hammars barn i Wäsby som döptes den 9 ejusdem vid namn ANNA CATHARINA. Henne bar Hr Palles hust. i Allrum Elisabeth - Qwinf. Her Johans dotter i wällinge Anna Maria, Her Inspect Anders Nilss d. Mätta Catharina i Norregard. Mansf. min broder Lars Börgesson, Her Handelsman Johan Coster i Helsingborg, Her Inspect. Simon Kullenberg pa Krapperup, Monsre Christen Kulleberg ibid

13/11 föddes Sasser Nilssons och Boel Olufsdotters barn på Wijka som döptes den 15 ejusdem vid namn INGER ____

15/11 föddes Nils Månssons och Sigrid Swendsdotters barn på Wijka som döptes den 18 ejusdem vid namn BOEL. Henne bar St. Pehr Swens hust. på Wijka Boel - Qwinff St Pehr Swens dotter Elina, öhn Trulss hust. Nilla Larsdotter. Mansf. Lars Swensson, Jöns Johansson, Paul Mansson, Anders Månsson, Anders Jeppesson.

22/11 föddes Lars Pedersson i Backe och Elina Olufsdotters barn på Wijka som döptes den 31 ejusdem vid namn BOEL. Henne bar - - - -

26/11 föddes Måns Pederssons och Elina Påulsdotters barn i Hogården som döptes den 11 dec. vid namn PEDER. Honom bar Hs Leut Sch - - - i Giörslöff Maria - Qwinff. - - - dotter i Hogården Elsa - - - ibid Signe. Mansf. Oluf Ped - - . i Hoogården. Lars Rassmusson - - Troed Månsson i Knapelycke - - - Nilsson i Knapegården - - - son i Stellinge.

16/12 föddes Erich Mattssons och Tora Larsdotters barn på Wijka, som döptes den 21de ejusdem vid namn BOEL.

16/12 föddes Nils Nilssons och Rigel Andersdotters barn i Kiörröd som döptes den 27 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Jöns Nils hust. i Tonneberg, Jonstorp S:n Boel - Qwinff. Nils Gundmunds dot. i Ingelstred Lusse, Swen Mans d. i Kiörröd Anna. Mansf. Oluf Olufsson i Kiörröd, Torckil Åkesson ibid, Pehr Månsson i Wäsby, An- ders Bengtsson i Lönskog.

16/12 föddes Åke Torkilssons och Ingerd Jeppesdotters barn i Togalycke som döptes den 20 ejusdem vid namn MÄRNA. Henne bar östre Nils hust Boel i Giössar. - Qwinf.f. Rytt. Claus Askmans hust. i Togalycke Catharina, Åkes pijga Bengta Pedersdotter, Swen Måns dotter i Glimminge, Jonstorp S:n Sissa. - Mansfadd. Rytt Pehr Drake, Nils Twilling i Bräcke, Anders Olufsson i Huustofta, d. Nils Torckilsson i Kiörröd, d. Paul Swensson i Glimminge.