C:1 Väsby 1690 födelseboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1690

1/1 föddes klockan 6 om morgon Hr Pastorens Her Nils Barcks och Britta Börjesdotters barn, som döptes den 4 ejusdem vid namn INGRIDH. Henne bar Hr Enertz hustru i Br - - Karna Danjelsdotter - - - Qwinfolckfaddrar Kl. hust. Margreta, Jungf. Margareta Tulijn i Allrum. Mansfaddrar Hr Palle Bong i Allrum, hr Mårten i Fahrhult, Leut. Henrick Schiurman i Giörslööf, Befalningsm. Adolph Lohn Handelsm---Swerdfeijer i Helsingborg, Corporal Jonas Ekebom, Ländsm. Lars Pedersson i Ingelsträd.

2/1 föddes Nils Månses och Boel Adulfsdotters barn i Buskerudh som döptes den 6 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Ländsm. Lars Peders hust. Sissa Månsdotter i Ingelsträd. Qwinfolcks fadd. Lars Peders pige Ingerd, dito Lars Jäppes piga i Buskerud Tora Olufsdotter, Mansfaddrar Rytt. Ingel Pehrsson i Ingelst, Swen Olufsson i Danhult, Rytt Oluf --- i Buskerud, Lars Jeppsson ibm.

17/1 föddes Jöns Swenssons och Boel Månsdotters barn i Giössarp, sora döptes den 26 ejusdem vid namn PEHR. Honom bar Paul Gundmunds hust. i Plöninge Ingred Swensdotter. Qwinfolcksfaddrar Pijga Ingred Månsdotter i Huustofta, Anna Rasmusdotter hoos Anders Bengtsson i Lönskoug. Mansfaddrar Jöns Månsson i Huustofta, Oluf Olufsson i Kiörröd, Paul Hansson i Roagagr, Bengt Swensson i Fjällestorp, Nils Rasmusson i Giörsarp.

18/1 föddes Åke Torkilssons och Ingerd Jeppesdotters barn i Togalycke som döptes den 26 ejusdem vid namn ELINA. Henne bar Rytt. Oluf Norenbergs hust. Sara Askman - Qwinfolcks faddrar Pijga Ingerd Månsdotter i Huustofta, Sissa Swensdotter i Glimminge - Mansfaddrar Rytt. Claus Askman i Togalycke, Rytt Nils Norman, Paul Trulsson i Bräcke, Hindrich Månsson och Nils Torckelson i Kiörröd, Anders Olufssson i Huustofta.

9/2 föddes Peder Olufssons och Johanna Mattsdotters barn på Wijka som döptes den 14 ejusdem vid namn JOENS. Honom bar St. Pehr Swens hust Boel på Wijka - Qwinfolksfadd. Lars Håkans hust ibid Birta, Nils Bierbos doter ibid Boel. Mansfaddrar Mans Påulsson, Joens Larsson Böcker, Lars Pedersson Backe, dräng Anders Andersson på Wijka.

14/2 föddes Rytt. Oluf Kruus och Kirstina Larsdotters barn i Buskerudh wom döptes den 21 ejusdem vid namn GUSTA . Honom bar Rytt. Lars Ungers hust. Ingrid i Buskerud Qwinfolcksfaddrar Nils Mans pijga i Buskerud Boel, Lars Jeppessons pijga Tora ibid. - Mansfadd. Pehr Öhnsson i Buskerud, Nils Månsson ibid, Lars Jeppesson ibid, Rytt. Håkan Styyf ibid.

24/2 föddes Rytt. Lars Nykops och Anna Nilsdotters barn i Ingelsträdh som döptes den 2 mars widh namn HANS. Honom bar Corporal Jonas Ekeboms hustru Elisabeth. Qwinfolksfaddrar Lars - - mus doter Sissa i Ingelsträd, Nils Gundmunds dotter ibid Lucia. Mansf. Sasser Nilsson i Knapegården, Rytt. - - - Kempe, Rytt. Nils Norijn, Söne Andersson i Ingelsträdh.

6/3 föddes Jöens Pehrssons och Kirstlna Swendsdotters barn i Backegården som döptes den 9 ejusdem vid namn PEDER. Honom bar Jöns Swens hust. i Giössarp Boel - Qwinfolkfadd. Lars Rasmus dotter i Hogårdhen Signa, Pehr Lars doter i Bockesteen Kirstina. Mansfaddrar Oluf Pehrsson i Hogården, Lars Rasmusson ibid, Pehr Månsson i Wäsby, Rytt. Nils Norman, St. Nils Olsson i Ornekiär.

10/3 föddes Ryttaren Daniel Ströms och Annicka Askmans barn i Plöninge, som döptes den 16 ejusdem vid namn CARL. Honom bar Rytt Oluf Norenbergs hust. Sara Askm - - - Qwinfolkfaddrer Sone Franks hust. i Plöninge Kirst - - Truls Hans Tienstepijga Elna i Plöninge. Mansfadd. Rytt. Claus Askman i Togalycke, Åke Torckelsson ibid, Rytt. Nils Norman i Wäsby, Rytt Oluf Ekeroot, Rytt. Erick Unger.

27/3 föddes Jöns Sönessons och Sissa Pedersdotters barn i Ornekär som döptes den 30 ejusdem vid namn BOEL. Henne bar Jöns Swens hust. Kirstina i Ornekär - Qwinfolkfadd. Lars Peders tienstepijga i Ingesträde Inger, Swen Swens hust. i Ornekär Kirstina - Mansfadd. Rytt. Lars Boberg, Nils Olufsson i Ornekär, Arfwid Jöensson ibm, Jöns Turesson ibid.

April

2/4 föddes Nils Gundmundsson och Karna Jeppesdotters barn på Höganähs som döptes den 6 ejusdem vid namn ELSA. Henne bar Swen Truls hust. i Långarud - Qwinf. Öhn Bengts doter i Hultaboo Hanna Bengtsdoter ibid Bengta. Mansf. Jöns Månsson på Höganähs, Anders Månsson ibid, Pehr Jeppesson ibid, Sone Rasmus ibid, Klockarens dräng Swen.

13/4 föddes Rytt. Hakan Styfs och Bengta Pedersdotters barn i Buskeröd, som döptes den 17de ejusdem vid namn KARIN. Henne bar Nils Öhnes hust. i Buskerud Töre - Qwinf. Swen Sones Pijga i Branstorp Elina. Mansf. Rytt. Joen Roos i Branstorp, Swen Sörensson ibid. Nils Månsson i Buskerud, Lars Jeppsson och Rytt. Oluf Krims, Rytt. Lars Unges ibid

1/5 föddes Erich Mattssons och Tora Larsdotters barn på Wijka, som döptes den 4 ejusdem vid namn BOEL. Henne bar Pehr Olufs Backes hust. på Wijka Hanna Mathisdotter.

13/5 föddes Lars Larssons och Boel Olufsdotters barn i Branstorp som döptes den 18 ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Oluf Olufss hustru i Tiörröd Sissa. Qwinf. Lars Truls pijga i ---- Rigel Pedersdotter, Swen Sönes pijga i Branstorp Elina Ändersdotter. Mansf. - - - - Larsson i Döshult, Allerum S:n, Rytt. Roos i Branstorp, Swen Sönesson ibm, Rytt. Haka Styff i Buskered.

16/5 föddes Lars Bengtssons och Birta Håkansdotters barn i Buskerud som döptes den 18 ejusdem vid namn HÅKAN. Honom bar Ebbe Swens hustru i Buskeröd Karna Gunnarsdotter - Qwinf. Bengt - - - dotter Tora i Dööshult, Alle- rums S:n, - - - Sones pijga i Branstorp Elina. Mansf. Lars Jeppsson i Buskerud, Söne Frantzson i Plöninge, Swen Sonesson och Rasmus Swensson i Branstorp.

23/5 föddes Olof Drakes och Annicka Bengtsdotters barn i Plöninge som döptes den 25 ejusdem vid namn BENGT. Honom bar Rytt. Pitter Broos hustru i Wäsby Inger - Qwinf. Pehr Lars Stiufd. i Bockesteen, Kirstina, Erick Hans pijga i Plöninge Elina Pedersdotter. Mansf. Oluf Pedersson i Hogården, Lars Rasmusson ibid, Rytt. Claus Askman i Togalycke, d Hindrich hoos Torckill i Kiörröd.

26/5 föddes Rytt. Claus Assmus och Catharina Månsdotters barn i Togalycke som döptes den 1 juni wid namn CARL. Honom bar Rytt. Lars Ungers hustru i Buskared Ingrid. Qwinf. Åckes pijga i Togalycke Troen, Nils Willums Stiufd i Bräcke Hanna. Manf. Torckil Åkesson i Kiörröd, Rytt. Oluf Groot, Rytt Oluf Norenberg, Åke Torckilson i Togalycke, Andersson i Bräcke.

26/5 föddes Swen Larsson och Sissa Olufsdotters barn på Wijken som döptes den 1 juni vid namn LARS. -

6/6 föddes itt oäckta barn qw.folcket i Kiörröd, sade barnefades namn vara Hans Pedersson, hon heete Johanna Nilsdotter, barnet kallades RIJGEL och döptes den 11 ejusdem. Henne bar Oluf Olufs hust. i Kiörred Sissa Swensdotter.


27/6 föddes Rytt. Tomas Twilllng och Sissa Milsdotters barn i Hultaboo som döptes den 6 juli wid namn ANNA. Henne bar Rytt. Lars Nykops hust. Anna - Qwinff. Pijga Bengta Nilsdotter i Hultabo och Kar ---- Ebbesdotter hoos Tue i Stellinge. Mansf. Bengt Jonsson i Kiörröd, Oluf Olufsson ibid, d. Bengt Nilsson i Hultabo, Sasser Nils- son i Knapegården.

29/6 föddes Måns Paulsson och Birta Nilsdotters barn på Wijken som döptes den 6 juli, kallades PEDER. - - - -

Juli

1/8 föddes Måns Swenssons och Anna Olufsdotters barn i Kiörröd som döptes den 8 aug och kallades HANNA. Henne bar Påuls hustru i Hustofta --- . Qwinff. Nils Nils pijga i Kiörröd Elina --- Lars Rasmus Styfd. i Hogården Mansf. Lars i Hogården, Bengt Jonsson, Oluf 01ufsson ibid, Nils Nilso---

2/8 föddes Swen Sonesson och Kirstina Olufsdotters barn i Branstorp som döptes den 10 ejusdem vid namn MÅNS. Honom bar Lars Peders hust. i Ingelsträd Sissa Månsdotter - Qwinff. P---i Klappe Inger, Helges i Danhult - - - -. Mansff. Rytt. Nils Norijn, Ingel Peder - - - - Paul Nilsson i Klappe, Lars Larsson.

11/8 föddes Lars Eskilssons och Sissa Jönsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 17 ejusdem vid namn ESKILL. Honom bar Jöns --- . Qwinff. Nils Gundmundsdotter ibm. --- Anders Sones pijga Tören. Mansf. Clemet Nilsson i Ingelsträde, Oluf Helgesson ibid, såne Andersson ibid, dreng Rasmus Larsson ibid.

2/9 föddes Rytt. Erlch Ungers och Elina Nllsdotters barn i Hogården, som döptes den 7 ejusdem vid namn MAGDALENA. Henne bar Fru Leutnanskan i Giörslöf Maria N. - Qwinff. Lars Rasmus Stifdotter i Hogården Signel, Sassers pijga i Knapegården Bengta. Mansf. Rytt Claus Askman i Togalycke, Oluf Pedersson i Hogården, Lars Rasmusson ibid, Sasser Nilsson i Knapegården, Tue Pedersson i Stellinge.

10/9 föddes Jöns Ericksson och Sissa Jönsdotter barn på Wijka som döptes den 15 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar - - - . .

14/9 föddes Swen Olufsson och Inger Nilsdotters barn å Wijka som döptes den 19 ejusdem vid namn JÖNS. ......

17/9 föddes Rasmus Jönssons och Gertrud Jeppesdotters barn i Ryy som döptes den 22 ejusdem vid namn JEPPE. Honom bar Strandrijdaren ---- Qwinff. Past:s Nils Barcks pigor - - och Olu. Mansf. Ole Pedersson i Hogården, Jöns Pedersson i Backagård, Nils Rasmusson i S - - - enstorp, Jonstorp S:n, Swen Sönesson i B - - storp, Hans Jonsson i Ryy.

Oktober

24/11 föddes Hans Nilsson och Boel Olufsdotters barn i Ryy som döptes den 30 ejusdem vid namn PEDER. Honom bar Rasmus hust. i Ryy Gertrud - Qwinf. Lars Hans hust. i Långared A - - - il. Mansf. Mans Pedersson i Esperud, Oluf Olufsson i Kiörred, Nils Trulsson i Swinebäck, Nils Nilsson på Wijka, Anders Nilsson i Plöninge.

25/11 föddes Nils Anderssons och Inger Sönesdotters barn på Wijka som döptes den 26 ejusdem vid namn PERNILLA. Henne bar Strandrijd Bengt Se - - bergs hust. Bengta.

3/12 föddes Anders Jeppesson och Anna Andersdotters barn i Buskeröd som döptes den 7de ejusdem wid namn TROEN. Henne bar Ebbes Hust. i Buskeröd - - - - Qwinff. Nils Måns hustru Boel - - - hoos Anders i Hustofta - Mansf. Anders Olufsson i Huustofta, Swen Sörensson i Branstorp, Lars Larsson, Rytt. Håka Styf - - - Bengt - - -

6/12 föddes Öhn Ericksson och Nilla Larsdotters barn på Wijka som döptes den 10 ejusdem vid namn ELINA.

25/12 föddes Oluf Pederssons och Bengta Pedersdotters barn i Giöstorp som döptes den 1 jan 1691 wid namn MÄTTA. Henne bar Trompetarens Mickael - - - - hustru i Allrum S:n Kirsti. Qwinff. Pehr Arfwidsdotter i Esperöd Signe. Mansf. Anders Jönsson i Bölsagra, Jonstorp S:n, Truls Swensson ibid, Jöns Sassersson i Esperud, Måns Pedersson och Peder Jönsson ibid, Anders Bom ibid, - - - Trulsson i Swinebäck.