C:1 Kattarp dödsboken 1691-1699

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Dödboken, C:1 för Kattarp 1691-1699

Datum Avlidnes namn Avlidnes ort Anförvants namn Relation diverse
1691-01-06* Bengt Ingemandzon Tursskiöp
1691-05-10* Estbiörn Tursskiöp hus 4-de Söndag effter Påsk begrofz en liten dreng hos Lars Böcker
1691-05-10* Signestorp Arfved Olsson fader 4-de Söndag effter Påsk begrofz Moder: Kirstena
1691-09-27* Hellie Nielsson Möllarp
1691-11-22* Oluf Andersson Möllarp
1692-04-17* Klocharebohl Lars Åckerman make
1692-04-17* Klocharebohl Lars Åkerman fader
1692-05-29* Bonne Ingelson Kattarp
1692-07-10* Signestorp Arfved Olsson fader
1692-07-31* Östreby Larss Andersson fader
1692-12-13* Kirstena Andersses Östreby 86 år
1693-07-23* Östreby Pehr Jönsson fader 63 dagar
1693-08-30* Helfvetehuusset Elsse Hågensdoter moder 8 dagar. faderen Säges vara en dreng af Helsingöör Ved Nampn Oluf trulsson Var 8-te dagar g.
1694-04-17 Jönss Andersson Sveberg 60 år
1694-05-28* Madtz Madtzon Tursskiöphuus Mätte Joonsdoter moder 2- Pindssedag begrofz et litet barn [ Fadern ] Madtz Madtzon nu ehre i Helsingöör
1694-06-18 Hanna Tursskiöp 70år
1694-06-27 Inger Olssdoter Vestreby 30 år
1694-08-05* Anna Pehrsdotter Alrum Sochn uti sitt ålders 74 ½ åhr.
1694-08-30* Agda Pehrsdoter Sveberg 3 veckor gammal
1694-09-03* Nielss Olsson Möllarp 42 år
1694-12-20* Kirstena Hendrickzdotr Kattarp 8 dagar
1695-01-25* Månss Bengtzon Sveberg 1 dag, hemmadöpt
1695-03-07* Gunnar Hansson Signestorp 8 veckor
1695-04-14* Anna Olufzdotr Möllarp 44 år och 9 veckor
1695-08-16* Anderss Trulsson 4 dagar
1695-08-25* Kattarp Piga 32 år: Dom 14. Post Trinit: Begrofz Månss Knechtz Piga
1696-04-05* Boel Anderssis Lundzgården 78 år
1696-04-05* Trulss Ståhle 53 år och profoss
1696-04-26* Sweberg Nielss Huggares make 61 år
1697-02-29* Sveberg Lasse Pehrsson fader 3 veckor gammal
1697-04-08 Boel Olufzdotr Sveberg 62 år
1697-04-25* Gunnel Sveberg Pehr Påhls fader 5 veckor
1697-05-07 Svän Arfvedsson Signestorp 80 år
1697-07-09* Elne Anderssdotr Möllarp 14 år 5 veckor
1697-09-21* Kirstena Arfvedz Signestorp 29 år
1697-10-10 Pehr Johansson Johan Pehrsson fader 8 dagar
1697-11-17* Pehr Ingelsson Kattarp 80 år
1697-11-28* Nielss Andersson Huggare Sveberg 89 år
1697-11-28* Bengt Rännarre 82 år
1697-12-19* Oluf Myra Sveberg 79 år
1697-12-19* Boel Myra 41 år
1697-12-30* Nielss Andersson Sveberg 77 år
1698-03-06* Anderss Andersson Ebbarp 7 år 8 veckor
1698-03-13* Sohne Andersson Ebbarp mindre än ett år (7 veckor till ett år)
1698-04-10* Anna Pehr Madtz Kattarp 80 år
1698-05-08* Anderss Olsson Östreby 68 år
1698-05-08* Bengta Pehrssdotr Kattarp 70 år
1698-05-08* Tyre Sveberg Lasse Pehrs make 40 år
1698-05-15* Påhl Carlsson Kattarp 11 år
1698-12-04* Hanna Jönss Andersson Tursskiöphuss 65 år
1699-01-25* Elna Ifversdotr S-te Påuls dag begrofz bör införes i Wehlinge Kyrchieboch [ Posten överstruken ]
1699-01-29* Giertrud Nielssdotr Wästreby 68 år
1699-02-05* Swän Inger moder 56 dagar: Dom: Septuagesima Lätt pärnilla Gunnars dotter Inhyses hoss Ryttaren Olof Glade i Kattarp begrafwet et ljtet barn som hon strax effter 13. dagen hade gifvet Een hustru ifrån Sehlnad som lätt ssig kalla Inger och om sig berättade, tillijka med sin Man den hon sade War en bonde och heeta Hanss; Var komme ifrå Markryd i Småhland ongefehr 3 Wechor för sistledne Juul, men hafwa födt barnet uthi Jijstorp sochn i Seland och det der blifvit Christnet och kallat Swänn anledning til att få upfåstra hoos per Jönsson i östreby, Medan Moderen Var intet att igienfinna i Sehland på orten, som hon för per Jönson hade sagt sig Vistas och tiena för Amma: barnet föremente hon var ongefehr 8-te Vichor gammalt
1699-05-18* Boel Åkesdotter Möllarp 25 år
1699-09-10* Bengta Anderssis Ebbarp 82 år


Källa

ddss.nu