C:1 Farhult dödsboken 1689-1695

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Dödboken, C:1 för Farhult 1689-1695

Begravningdatum Avlidnes namn Avlidnes ort Anförvants namn Relation '
1689-06-16* Lutze Gundestrup Olluf Ollson fader Ålder 3 Månader och 3 vechor.
1689-10-28* Knut Lundsgården Oluf Nilson fader 11 veckor och tre dagar, pappan ryttare
1690-02-09* Karina Petter Möller fader 8 veckor, pappan ryttare
1690-03-24* Pehr Faurholt Sonne Larson fader 21 år, 6 månader. ”Barnet döde om natten.”
1690-04-02* Zigred Oluffsdotter 70 år Jordades en gammal gårdqvinna.
1690-04-13* Kistene Oluffsdotter Norre Heljaröd Påffwel Trulson son 92 år
1690-04-21* Knut Döinge Niels Hillersön fader Jordades tvende Niels Hillersöns Sönner som döde 3 dögn effter de vare christnade.
1690-04-21* Åche Döinge Niels Hillersön fader Jordades tvende Niels Hillersöns Sönner som döde 3 dögn effter de vare christnade.
1690-05-04* Kistena Oluff Nielson make 44 år
1690-05-24* Tue Wiekiöp Pehr Tuesson fader Ålder 8 weckor, och nogre timer gammel.
1690-09-21 Inger Lönhult Joen Sonnesson make 47 år tre månader
1690-12-14* Kistine Carl Nils fader pappan ryttare. 7 månader och 10 dagar.
1690-12-14* Elna Faurholt Anders Nilson fader 9 år
1690-12-19 Kistena Techerebolet Poffwel Techere fader 32 år
1691-01-04 Petter Möller Lönhult Ryttare. 45 år gammal.
1691-02-08* Norre Helleröd Nils Krabbe fader
1691-03-01* Truedh Schäringebolet Pehr Jönson fader 9 dagar
1691-03-11* Pehr Faurholt Sonne Larson fader Ålder 6 weckor och 3 dagar.
1692-02-14* Pehr Döenge Jöns Bengtson fader Ålder 5 timmar
1692-02-28 Citze Christen Nilson son 68 år
1692-03-06* Inger Mogns Pederson fader Ålder 13 weckor.
1692-03-31* Boel Norre Helleröd Jöns Hånson make 30 år och 6 månader
1692-11-12* Elne Faurholt Åke [ ej angivet ] fader Ålder 6 dygn.
1692-12-26 Throen Wiekiöp Poffwel Jönson make 58 år
1693-01-22* Elne Bircheröd Pehr Jonson fader Ålder et halff åhr och 8 wäkor.
1693-01-29* Pehr Döinge Jöns Bentson fader 13 ½ år
1693-02-24* Hanna Höijer Christen Rassmuson fader Datum S. Matthie dag. Ålder 3 åhr och 3 weckor.
1693-03-05 Gunner Arffwedson Faurholt 70 år Jordades en gammal gårdqvinna.
1693-03-06* Lönhult Jon Soneson fader Ålder 5 åhr 3 maaneder och 3 wäkor.
1693-04-07 Joen Pehrson Lönhult 39 år
1693-04-23* Jon Soneson fader Ålder ½ åhr och 3 manneder.
1693-06-01 Lönhult Jon Sonesson fader 6 år 7 månader 2 dagar
1693-06-01* Hendrich Tusk fader Ålder 1 åhr 17 wekor och 13 dagar. Pappan ryttare.
1694-01-14* Throen Pehrsdotter Faurholt bye Jordades et fattigt barn.
1694-03-02* Regina Faurholt Pehr Smed make 23 år 5 mån 5 dagar
1694-09-02* Inger Lönhult Jöns Nielsson fader 2 år 14 dagar
1694-10-07 Bente Hendrich Tusk fader 10 år 9 dagar. Pappan ryttare
1694-11-17 Lutze Wiekiöb Pehr Jönson fader 40 år
1694-11-25* Gunnestrup Jeppe Gudmanson fader Ålder 4 wäkor.
1694-12-21* Truedh Jöns Laurson fader Ålder 8 åhr och 15 wekor.
1695-03-17 Bente Persdotter Lönhult 72 år gårdskvinna
1695-06-07* Maria Peter Kreuger fader Ålder 11 åhr och 9 wekor
1695-06-07* Niels Gundestrup Pehr Nielson fader Ålder 13 åår och ½ och 2 wäkor.
1695-06-21* Ann Lönhult Jöns Nielson fader Ålder 4 maaneder och en veka.
1695-07-28* Rigil Döinge Jöns Bentson make 30 år
1695-08-11* Pehr Tuesson Gunnestrup 40 år och gårdman


Källa

dds.nu