C:1 Allerum dödsboken 1695-1699

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Dödboken, C:1 för Allerum 1690-1695

Datum Avlidnes namn Avlidnes ort Anförvants namn Relation '
1695-01-14* Pär Larson fader uthi sit ålders 1 år och 5-te monat
1695-01-21* Thue Jonson Lared uthi sitt ålders 44 år.
1695-02-02* Inger Pärsdotter war eengång gifft, wardt begraffwen i sitt ålders 58
1695-02-21* Tyge Pär Rasmuson fader hade leffwat 2 monader ringare än en dag.
1695-02-28* Mickel Pål Mickelson fader war wed pas 14 dag gammal
1695-06-12* Pär Niels Follebeck fader war ett år ringare en monat.
1695-06-20* Niels Swänson Dompäng war eengång gifft ock bleff begraffwen uthi sit ålders 60 år.
1695-06-30* Lars Håckenson Gummarp begraffwen uthi sitt ålders 41 åhr. war eengång gift.
1695-08-17* Oluff Nielson Döshult war eengång gifft ock wardt begraffwen uthi sit ålders 38 år
1695-09-12 Swän Zacharieson fader Fader ryttare. Dagar 67
1695-09-29* Niels Follebeck fader 33 år, war 2 gångar gifft
1695-10-01* Elna Miöhult Jöns Pärson fader begraffwen uthi sitt ålders 7 år.
1695-12-08* Anna Anders Nyman fader sex wehor gammal
1695-12-15 Nielss Lilla Tornhult Per Nilsson fader 8 dagar
1696-01-01* Smediehuset Olof Andersson fader 7 år, dödslagen af en Bielcke som föll uhr taket
1696-03-18* Magdalena Petter Gisler fadern major. på dess Siunde ålders åhr.
1696-03-20 Sijre Dombstene Hans Jönsson fader 29 år
1696-03-20 Hans Gunnar NiIsson fader 13 dagar
1696-03-20* Lafwe Casper dödfödd
1696-03-22* Kirstina Bodelssdotter warit en gång gifft 74 år.
1696-04-05 Stakahuset Allerum
1696-04-09 Anders Christopher Mårtensson fader fader ryttare, 9 dagar
1696-05-17* Tyre Gunner Nilsson fader 10 wechor gammal
1696-07-19 Anders Swenson Klappe 20 år, dräng.
1696-07-19* Karin Olufz Miöhult 83 år 6 mån, twå gånger gifft.
1696-07-26* Jöns Gunner Jonson fader [ Tvillingbror: Bengt] hwilcka blefwo hemma döpte och strax der efter döda.
1696-07-26* Bengt Gunner Jonson fader [ Tvillingbror: Jöns] hwilcka blefwo hemma döpte och strax der efter döda
1696-10-25 Karin Sachris Christenson fader Pappan ryttare, 17 dagar
1696-11-01 Råsendal fader 63 år
1696-11-08 Troen Nilsdotder Bohlet 63 år
1696-12-06* Jöns Påhl unfers 85 åhr
1697-01-01 Olu Anders Nyman fader 9 dagar
1697-01-10* Pär Eskell Person fader 5 dagar, vardt hemmadöpt
1697-01-17 Niels Jönson Klappe 87 år
1697-01-17* Hanna Pär Nilson fader 1 dag
1697-01-23* Hanna Nillses Lauröd 81 år, begrofz Hanna Nillses
1697-03-07 Anna Nilsdotter Lauröd Swen Anderson make 53 år
1697-03-14 Sidza Biörkehuuset 83 år
1697-05-13* Margareta Petter Gisler fader Pappan major, 35 dagar: ungefär 5 wekor gamal
1697-05-24 Myrarp Per Rassmuson son 70 år
1697-06-11 Hanna Nils Gunnarson fader 5 år
1697-06-20* Per Dumsteen 80 år, begrofz Store Per
1697-08-22* Per Drekehuset Anders Person fader 13 wekor gl.
1697-08-29 Oluf Springfelt Dööshult 50 år och 3 månader
1697-09-12* Johan Dumsteen 8 dagar
1697-09-27 Swen Nellåkre Anders Håkenson fader 6 år
1697-10-17* Anders Knutson Dräng: som förledet åhr tient hoos Hans Hanson i Alrum kyrkieby gård, sägz hafwa warit swag någre åhr i hufvudet och fans döder wijd grafverne såsom han kunnat ware drunknat i hafstranden men blef effter nämbdemännens Jöns Hansons i Lafre och Anders Pålsons i Sluus skriftel. attest om Tingzrättens affattade slut här om, begrafwen i körckegården, och ligger strax norr om körckietornet emodt körckiegårdzmuren.
1697-10-28* Lars Jönson Strasburgzhuset 75 år, toffelmakare. war född i W. Göinge härad: Röa Sockn i Lunden och bodt her i församl. ungefär 17 åhr, lefvat christel. och wäll
1697-12-12 Ingred Döshult Oluf Månson styvfader 10 år
1697-12-28 Diuremåsa Jöns Person fader
1697-12-28 Hittarp Anders Nyman fader
1697-12-28* Åke Swenson som war Måns Pers. hustrus bror i gategården.
1698-01-07 Påhl Ebbeson Liungen 80 år
1698-01-07 Kirstin Hultet Per Jönson fader 50 år
1698-01-16 Botell Andersdotter Lilla Tornhult Per Nilson make 36 år
1698-01-25 Toren Lafred backe Anders Ingelson fader 1 år
1698-01-25* Ellse Hindrichzdotter 57 år, född i Lundby i Wellams härad, som några åhr warit hos Joen i duebohlet
1698-02-06 Tohra Michlesdotter Gummarp Anders Jönson make 46 år
1698-02-06* Anna een almohehion kallat Selandz Anna som een lång tid warit i Smediehuset i Alrum, ungefär 50 åhr g.
1698-02-13* Jöns Person Hittarp Anders Nyman son ungefär 93 åhr g.
1698-02-13* Botell Swensdotter Döshult 60 år, gårdspiga hos Per Måns. barnfödd i Wässby Sokn
1698-02-18* Karin Olufzdotter Alrum Hindrich Jacobson make Maken ryttare, hon 61 år.
1698-02-24* Måns Trulson Eländig dräng, 32 år
1698-02-27* Clemmedt Pålson Måsagårdzhus 56 år, barnfödd i L. Karup i Biere härad.
1698-03-06* Gunnar Nilson Gummarp 34 år, barnfödd i Casslöse Sochn i Lugdu herad.
1698-03-06* Måns Person Alrum 83 år, Bengt Måns-s hustrus fader, som bodt i Alrum
1698-03-06* Truls Nilson Pojke, 19 år. som tiente i duestubbe, barnfödd i Asserhuset i Alrum
1698-03-09* Tosten Olson Smid Hittarp barnfödd i Svartestorp i Hörje Sockn i Göinge härad, som länge tient för smed wid Gunnestorp
1698-03-25* Botell Swensons Domsten Rasmus Swenson son 70 år, född ibm [ Domsten]
1698-03-26* Troen Trulsdotter Kongzhult Oluf Trulson broder 50 år, een elendig syskin
1698-04-01* Ellna Månsdotter Birckehuzset, Alrum som bodt ibm [ Birckehuzset] och war barnfödd på Hittarp ungefär 60 åhr g.
1698-04-08* Per Person Dompäng 29 år, 3 månader. född i Fierestad Sochn, som bodt i dompäng al. 3 åhr och lefde wäll.
1698-04-17* Hans Hanson Körkebygården 77 år. barnfödd i Stubbarp i Helsingborg Sochn, som bodde i förberörde gård [ Körkebygården] ungefär 17 åhr och lefde wäll ungefär 77 åhr g.
1698-04-17* Börge Person Fiskare. barnfödd på domsteen, der han bodde uppå Sotesäng dödde sedan han hade lefwat christel. 60 åhr
1698-05-01* Bengt Svenson Dompeng som kallades gemoen man dräng, barnfödd i Perstorpa Sochn Kongzgård Stockholm, som tiente länge hos Sahl. Pijl Crona, men bodde sedan i dompeng der han och dödde, sedan han lefwat 67 åhr.
1698-05-15* Bengt Person Strassborgzhusen 55 år. som kallades Lafvyd, barnfödd i Wässby Sochn, som tiente en tid för Lafvyd Svedberg, men bodde sedan i förbem-te huus [ Strassborgzhusen], der han och dödde
1698-06-04* Nilla Bengtsdotter Kongzhultehuset Bengt Skomakare fader som tiente sist hos Bengt i Ry war barnfödd i Småland i Sten? Sochn i gården Duelycke, men dödde i förbem-te huus hos föräldrarna
1698-11-13* Bengt Swenson ”Hospitalslem” - barnfödd i Halland, ungefär 70 åhr g.
1698-11-18 Matiss Diuremåsa Herman Bengtson fader 9 dagar
1698-12-27* Christoffer Nils Bergman fader Fader Befallningsman: trefierdedels åhr g.
1698-12-30* Påhl Tykeson Sluus 68 år. barnfödd i Öåkra
1699-01-25* Hanna Swensdotter Lafred Anders Håkanson make ungefär 30 åhr g. född och död ibm [ Lafred]
1699-03-01 Jöns Diuremåsa Swen Christofferson fader 5 dagar
1699-03-01* Rassmus Nilson Domsten född ibm [ Domsten], ungefär 36 åhr g.
1699-03-08 Bengt Lafred Jöns Bengtson fader 3 år 6 mån
1699-03-08 Nils Lafred Oluf Nilson fader fader husman, 3 år.
1699-03-12 Jöns Hittarp Anders Nyman fader 14 dagar
1699-03-17 Lafred Zachris Lekat fader fader ryttare
1699-03-30* Jöns Bengtson Lafred 40 år och rusthållare. barnfödd i Torshult gård
1699-04-13 Kirstin Jönsdotter Lilla Skoghuset Gunner Jönson son 75 år
1699-04-21* Ebbe Tuedson Diuremåsa 72 år. barnfödd i horsahuset
1699-05-07* Per Ebbeson fader 2 dagar, christnat hemma af Nils Pärson i Lilla Tornhult
1699-05-21 Truls Stora Tornhult Per Ebbeson fader 63 dagar
1699-06-02* Ingefred Essbiörnsdotter Gårdskvinna 36 år: som då war hos Söne Skräddare på Liungen
1699-06-06* Janicka Isacsdotter Primros Jonä Groteri make Make pastor. 37 år: barnfödd i Hellsingborg Stad, ungefär 37 åhr g.
1699-06-11* Nils Månson Döshult 23 år, barnfödd Döshult.
1699-06-18* Ellna Swensdotter Karup, Biäre härad som hade med sig wittnesbörd ifrån Karup i Biäre härad och blef död under wägen i Gummarp ungefär 70 åhr g.
1699-07-16 Ellse Nellåkra Anders Håkonson fader 15 år 6 månader
1699-08-27 Bengta Andersdotter Möhult Bengt Folabäck make 84 år
1699-10-01* Jeppe morbroder 1 år: drängens Jeppes, som då tiente hoos Pastoren, Syster barn från Köpenhamn, som dödde hos Gunnar Jeppson i Brödahuus.
1699-10-17* Seland Kirsti farmor Farmo tiggerska, 10 år.
1699-11-10 Oluf Domsteen Åke Larson fader 15 dagar
1699-12-08 Karin Alrum Hindrik Pärson fader Pappan ryttare 51 dagar
1699-12-27* Hanna Domsten född i göinge härad, gårdqwinna hoos Kiäll Oleson på domstenKälla

ddss.nu