C:1 Ängelholm: Födda, vigda och döda 1689-1690

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Det enda vi lagt till är fet stil och VERSALER. Dessutom stavas efternamn konsekvent med två S här.

1689

Nattvard ?? November -1689

Sissa Sahl. Jöns Afrwedssons

Åche Ebbesson? dräng Påhl, pigan Margretta

Johanna Olufsdotter af Munka Ljungby

Anders Skomakares Hustru

-- 40 personer


14 Novemb Christnadis Nils Ohlssons barn N: OLUF som war födt d 20 Ejusdem. Margretta Nilss  ??? Laris barn barnet. Testis. Pehr Tygasson, Hans Väfware, David Sadelmakare, Lars Fratsis hustru, Hans Väfwares piga Bengta.


15 Decembris begrafwdis Hendrich Swänssons hustru HELENA


Ibidem Dec. her efftershrefne hwaritt till Herrans nattward

Lars Frost, hustrun

Påhl Frost, hustrun

Oluf Frost, hustrun

Bendt Dunne, hustrun

Preben Dittlefsson, hustrun

Gårdsqv Thora

Nils Sporrmakaris dräng, Lars

Nils Jespersson, hustrun

David??? Ad???sson, hustrun

(...)


December Christnades (...) Testes: Per Stephensson, Pehr Smed, Karna Oluf Wävaris, Olu Pehrsdåtter, Sissa Jon...


(...)

Födda 11 barn, döda 6 pers, år 1689

1690

5 Januari Christnadis Pehr Jeppsons barn N: (...) som var födt den 30 December Anno 1689. Pehr Jeppssons syster af Stubbarp bar barnet[1]. Tetes: Oluf Allesson i Torp, Christopher Ståhle, Pehr Smedh, Trued Påhlssons hustru, Magdalena Åches, Oluf Bondes hustru.7


2 februari begrafwadis begrafdes Nils Ohlssons barn mann OLUF.


9 februari: Har Eftershrefne hwarit till Herrans Nattvard.

Christopher Ståhle, hustrun, drängen Swen, pigar Margareta.

Swen Swåvare, dottern Bengtra, gårdskvinnan Kirstina

Sophia Olufsdotter, Modern Sissa Olufs...(...)

(...)

An?ders? P?l/rs??? Laurs?, hustrun (...)

Jöns Jönsson, gårdspigan Gunilla (...)

Per Smed, hustrun, Enckian Johanna (...)

Hans Wäfvare, hustrun, pigan Bengta

Bi??? ?hordagger

Commissariens piga Hilla

H: Tulnären Hans Trägård, hustrun

Jöns Blyfäijiär, hustrun, Gårdskvinnan Giertrud

Hans Thomessons dräng Bengt Nilsson, pigan Giertrud

Michell Schreddare, hustrun, dreng Arnoldus, dottern Britta

Thor Guldsmed, hustrun

Sissa Sahl Christians

Swen Smed, hustrun, fadern Oluf

Pehr Andersson blind

- 51 pers -


16 Mars: Har Eftershrefne hwarit till Herrans Nattvard.

Anders Krämmner, hustru, dottern Maria, Sohnen Thomas

Swen Skreddare, hustrun

Lutze Peders, sonen Clemmendt, Gårdskvinnan dito Kirstina

Nils Sporrmakare, hustru

Åche Ebbesson, hustrun

Oluf Gudmandsson, hustrun

Hans Skomakare, hustrun. Gårdskvinnan Kirstin

(...)

..., hustrun, Modern Bohl

... Swensson, hustrun

Pehr Castrup, gårdskvinnan Ingabor

Sadelmakarens son, David

- 29 personer -


21 mars Christnadis Pehr Smeds barn N: OLUF som war född dhen 15 Ejusdem. Nils Skomakaris hustru bar barnet. Testes: Anders Pollsson, ??? Jon? Väfware??? Oluf Wäfvaris hustru, Nils Sporrmakaris hustru, Anna Månsdotter. (Senare kommentar: död 1744 8 sept)


16 April Christnadis Hans Trägårds barn ANNA ELISABETH som war födt dhen 8 Aprilis. Jungfru Christina Leijonschiold bar barnet. Testes: Hr Ehrwyrdigheth Kiörckioherdern Hr Pehr Höllingh, Hans Thomesson, Pigan i Össiö, Elisabeth Joannes?


17 aprilis: Har Eftershrefne hwarit till Herrans Nattvard.

Jöns pehrsson, hustrun, dottern Margaretta

Pehr Möllare, hustrun

Trued Påhlsson, hustrun

Nils Swårare, hustrun

Oluf Wäfvare, hustrun

Preben Dittlefsson, hustrun

Jon Wäfware, hustrun, dåttern Sissa, drängen Nils, pigan Bengta

Oluf Jänsson, hustrun

Swen Ladufogidh, hustrun, modern Kirsten

Oluf Felberedare, hustrun,

Gudmand Frost, hustrun

Lars ???????, hustrun

(...)

Ebbesson (...)

(...)

...man Sö?????a Lars??

Chrestopher Pehrsson och hustrun

David Nilsson, hustrun

- 40 personer -


1 Juni blef Klåckarens hustru b????h i sin siukdom.


9 Juni kopuleradis Pehr Andersson och Beingta Pehrsdotter som begge woro hemma här i byen.


15 Juni begrafwadis gamble Pehr Andersson här i byen.


Eodem Die: Har Eftershrefne hwarit till Herrans Nattvard.

Båtzmanshustrun Anna

Clemmedt? Pehrsson, Modern Lutze, Gårdskvinnan Tyre, Gårdskvinnan ibm Kristen

Oluf Frost, hustrun

Påhl Frost, hustrun

Gårdskvinnan Torren, Modren Bengta

Hans Skomakare, hustrun

Sophia Olufsdotter, Modren Sissa,

Sissa, Sahl Jöns Arfwidssons

Hans Väfware, hustrun, pigan Bengta

Biörn Skreddare

Oluf Bonde, hustrun, dåttern Bengta, drängen Nils

Hr Tullnärens piga Sidza

(...)

Sissa ...

(...)

... Frost, hustrun, drängen Håkan

Nils Jönsson, hustrun

Pehr Johansson, hustrun

Christopher Ståhle, hustrun, dräng

Pigan Margretta

Bendt Duune, hustrun, sonen ....

Nils Jespersson, hustrun, sonen ...

Anders Skomakare, hustrun

Swen Smid, hustrun, fadern Oluf

Thor Guldsmed, hustrun

Peter Pollack, hustrun

- 54 personer -


2 juli: Har Eftershrefne hwarit till Herrans Nattvard.

Hr Commissarien Nils Olsson, hustrun, sonen Albertt, dåtter Helena, gårdskvinnan Hilla

Anders Pottmakare, hustrun

Pehr Tygasson, hustrun, modern Bohl

Lars Bondesson, hustrun, gårdskvinnan Åsa

Pehr Smid, hustrun

Truedhs piga Bengta

Klåckarens dåtter Olu

- 21 personer -


6 Juli Begrafwadis Gudmand Frost här i staden.


20 Juli begrafwadis ett litet barn. Oluf Jönssons, här i staden. som döde strax effter det war hemma döpt. N: JÖNS


20 juli: Har Eftershrefne hwarit till Herrans Nattvard.

Hr Tullnären Trägård, hustru, piga

Pehr Castrups gårdskvinna Ingebor

Nils Sporremakare, hustru

Swen Skreddare, hustru

Hans Thomesson, hustrun, drängen Pehr

Pehr Smidh, drängen Nils

Oluf Gudmandsson, hustrun, gårdskvinna Kirstin

pigan Gunnell

Åche Ebbesson, hustrun

Trued Påhlsson, hustrun

Jöns Jönsson, hustrun

- 22 pers -


25 juli Christnadis ett oäckta barn MARIA som war födt D 20 Ejusdem. Modern är Hilma Lönandis hos Hr Commissarien Svan här i staden, fadren säer hon ware en soldatt som woldtagitt henne på hennis Resa wid Vexiö. Hr Commissariens hustru bar barnett. Faddrar Nils Skomakare, Pehr Castrup, pigan Åsa, Pottmakarens piga Una.


24 aug Begrafwadis ett lidtet barn som döde straxt effter födtzeln, effter åth det war döpt hemma. Faden ähr Thor guldsmid här i staden.


9 Sept: Har Eftershrefne hwarit till Herrans Nattvard.

Hendich Snichare

Oluf Wäfvare, hustrun,

Thor Guldsmid, pigan Anna

Sissa, Sahl Christians

(...)

... Swårare, hustrun

Pehr Möllare, hustrun

Oluf Felberedare, hustrun

Gudmund Frostis änckia

Jon Wäfvare, hustrun, dottern Sissa, pigan Bengta, drängen Nils

Anders Swårare, hustrun, Modern Kirstin, sonen pehr

Hans Wäfvare, hustrun

David Nilsson, hustrun

Nils Skomakare, hustrun

- 33 personer -


28 september Christnadis Nils Skomakares barn N: BERNDT som war födt d. 22 Ejusdem. Pehr Smidhs hustru barn barnet. Testes: Hans Wäfvare, Oluf Wäfvaris hustru, Oluf Felberedares hustru, Anders Skomakaris hustru, Hilma Nilsdotter.


12 Octobris Christnadis Nils Skomakaris barn N: SWEN som war födt d 5 Ejusdem. Pehr Smidhs hustru af Ströfwelstorp bar barnett. Fadder: Jöns Ohlsson, Thor Guldsmid, Nils Skomakare, Swen Smidhs hustru, Hans Thomessons piga Giertrud.


12 Octob: Har Eftershrefne hwaritt till Herrans Nattvard.

Lars Frost, hustrun, dräng Håkan

Lutze Pehrs, sonen Clemmindt, Gårdskvinnorna Tyra och Kirstin

Pehr Jepsson och hustrun

Pehr Johansson och hustrun

Oluf Frost och hustrun

Påhl Frost och hustrun

Sophia Olufsdotter och modern Sissa, drängen Påhl

Anders Skomakare och hustru

Oluf Bonde, hustrun och dottern Bengta

Pehr Tygasson, hustrun och modern Boehl

H:r Tulnärens piga Lutze

Gårdskvinnan Thora

Christopher Ståhle, hustrun och drängen Swen och pigan Margreta

Pehr Smidh och dräng

Bengt Duune, hustrun och sonen Jon

Nils Jönsson och hustrun

Johanna, Sahl Olufs, gårdskvinnan Sissa Knutz

David Sadellmakare

Knut Jonsson, fästmön Sissa Börgesdotter

Dräng Nils Ohlsson

Preben dittlefsson och hustrun

Anders Krämmare, hustrun och dottern Maria

Hijrne??? Håkan Andersson

Jöns Blytächare, hustrun, gårdskvinnan Giertrud

Nils Jespersson, hustrun och sonen lars

Nils Sporremakaris söster Britta

Trued Påhlsson och hustrun

Peter Pollack och hustrun

Michell Schreddare och hustrun

Thor Pehrsson och hustrun

(...)

... hustrun, fadern Oluf

... ladufogde, hustrun, ???? Kirsten

Oluf Jönsson, hustrun

- 77 personer -


1 Novembris, Christnadis Nils Johanssons barn N: HANS som war födt d 25 Octobris. Pehr Möllaris hustru bar barnitt. Testis: Truedh Påhlsson, Pehr Castrup, Pehr Jeppssons hustru, Magalena Åches, Bengta Olufsdåtter.


2 November Copuleradis Knut Jonsson och Sissa Börgesdåtter


7 November Begrawadis Hr Tulnärens barn N: Lars Trägård.


9 November Christnadis Anders Skomakaris barn GUNNELL CHRISTINA som war födt d: 2 Ejusdem. Sissa Sahl: Christians bar barnet. Testes: Nils Skomakare, Anders Pottmakare, Margareta Nils Sporemakaris, Olu Jönssons hustru, Olu Pehrsdåtter.


16 Novemb: Har Eftershrefne hwaritt till Herrans Nattvard.

Klåckaren, hustrun och dåttern Olu

Anders Pottemakare, hustrun, Gårdskvinnan Åsa, tjänstekvinnan Una?

Hans Tommessons piga Giertrud

Swen Skredder och hustrun

Hans Skomaker, hustrun, Gårdskvinnan Kirstin

Önner Jönsson, hustrun, pigan Inger

Oluf Gudmandsson och hustrun

Michell Skreddaris gesell Arnoldus

Jöns Arfwedssons änckia

Torren och hennis modher Bengta

(...)

Pehr Smid och hustrun...

Oluf Bonde... Påhl

- 25 personer -


23 Novembris Christnadis Thrued Påhlssons barn N: LARS, som war födt d. 17 Ejusdem. Swen Smidhs hustru bar barnet. Testes: Hans Thommesson, Oluf Jönsson, Önnre Jönssons hustru, Peder Jepessons hustru, Anna Månsdotter, Olu Pehrsdåtter,


Eodem die begrawadis Oluf Bondis barn här i byen. N: Pehr Ohlsson


30 Ejusdem begrawadis Maren, Sahl Isaak Bärgmanns barn. N: Peter Ernst.


7 Decembris Har Eftershrefne hwaritt till Herrans Nattvard.

Hr Commissarien Swan, hustrun, son Alberth, dåttern Helena

Jöns Jönsson, Pehr Smidhs piga Elsa

Hans Wäfvaris piga

Nils Ohlssons fästmö Gunnell

Hr Tullnärens hustru

Nils Jesperssons hustru och modher

- 11 personer -


14 december begrawadis Nils Jesperssons lilla son N: Jöns.


16 december begrawadis Jöns Kiäldssons lilla barn N: Kiäld.


Eodem die Christnadis Knut Jonssons barn N: ANNA som war födt här i staden d 16 Ejusdem. Hr Tulnärens hustru bar barnet. Testes: Nils Swårare, David Salomonsson, Margareta Nils Sporrmakaris, Anders Pottmakaris piga,


26 december begrawadis ett oäkta barn N: Maria. Modern ähr Helena hos Hr Cömmäsar Svan.


- 10 födda och 11 döda 1690 -


Fotnoter

<references>

  1. Troligen Ingebor Persdotter på Stubbarp 3, gift med Anders Berg.