Bläsinge, Jonstorp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1698-99 sid 165[1]

Nils Jönsson i Gössarp Såhne Jönsson i Torp och Olof Gudmundsson i Bläsinge på sin hustru Elin Jeppesdotters wägnar hade låtit instämma Jöns Ohlsson i Lindeknubelr angående 60 dlr smt penningar i silf. Bellte och 3 st sölfskedar kärandes moder sal Sissa Såhhnasdotter skall hava levererat till Jöns Ohlssons moder Boel Såhnasdotter att förvara varav Jöns Ohlsson endast levererat silverskedarna tillbaka men ej penningarna eller silverbältet. Jöns Ohlsson framviste ett skiftesbrev efter sina sal föräldrar av d 3 febr 1679 samt en vidimerad Copia av dess stadjebrev på Lindeknabe av 28 Juni 1674

1701-1702 sid 406[2]

Olof Gudmundsson i Bläsinge instämt Anders Svensson i Tunneberga angående lösningsrätten i 2 parter i skattegården i Tunneberga om Anders tänker bestrida dess sonebarn som är avlade med Olofs dotter. Svarandens sons barn och kärandens dotter sal Olofs änka är närmast. 1. Svaranden hade då indelningen började avstått hemmanet till sin son. 4. Ingen av svarandens barn är nu oförsörjda. 5. En supplice 30 juli 1687 där Anders Svensson begär att Olof Andersson må bli inskriven för rusthållet. Anders Svensson gjorde till fullmäktig sin måg Orfved Persson i Gödstorp. Olof Gudmundsson vill att Anders svensson skall lösa till sig jorden gör han det men om han själv vill eller dess dotterbarn skall lösa in den protesterar han då barnen endast äger 4 1/2 sk. land och han äger mer

1701-1702 sid 409[3]

Anders Svensson instämt Ander Jonsson som nu till äkta taget dess sal sons Olofs Enke Troen Olsdotter.

Källor

  1. Kurt Bengtssons avskrift
  2. Kurt Bengtssons avskrift
  3. Kurt Bengtssons avskrift