Bjäre härad: domboksavskrifter 1697

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

BJÄRE CD betyder: Ur Cd:n: Bjäre häradsrätt: Domboksavskrifter 1683-1727 (Spridda år), Bjäre släktring (http://www.bjareslaktring.org)


31 januari [1]

Inspektören på Krapperup, Lars Bark, mot "cämnären och invånaren i Engelholm Hans Thomasson" angående det 1/8 frälsehemman han i 6 år har brukat i Rebbelberga. Nån tvist om det blivit bebyggt som sig bör.

19 maj 1697 [2]

"Hr Inspectorn, ehreborne och wälbetrodde Lars Barck berättar hurusom här några folck wid Mölleleie i Kullen blewfe borta några fiskeredskap och som några af desamma i Torikou Öö skulle wara fundne, ty tillser Hr Inspectorn efter dem, begiäranes de, att de som funnit dem wille til sin ägare emot skiälig wedergällning, dem restituera".

Avskriften pågår...


C:\SLÄKTFORSKNINGEN\Släktforsknings mappen\data-källor\Bjäre häradsrätt AVSK1 1683-1727\Bjäre domboksavskrift 1-188 (1694 1697 1683-1684 1686) -- pc38Fotnoter

<references>

  1. /BJÄRE CD
  2. /BJÄRE CD