Bjäre härad: domboksavskrifter 1694

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

BJÄRE CD betyder: Ur Cd:n: Bjäre häradsrätt: Domboksavskrifter 1683-1727 (Spridda år), Bjäre släktring (http://www.bjareslaktring.org)


31 januari [1]

"Hr rådmannen i Helsingborg Nils Nilsson hafwer andra gången låtit uppläsa sin protest, som han wid 16 maj 1693 hafwer wid Rätten insinueradt emot det kiöp som magistraten i Helsingborg har ingått med Hr Secreteraren Hans Pahl angående Sahl Cammarrådet Jöran Ellerts under Engeltofta beläget och genom execution från honom til Helsingborgsh kyrckia och hospital är utwärderadt warder, som samma protest af den 16 maj 1693 wijdare förmähler."

Den 6/2 lästes det sen upp för tredje gången.

5 februari [2]

Ett mål som kronolänsmannen Gabriel Eriksson för mot ett par som beått lönskeläge med varandra, nämligen Nils Brorsson i Engelsbäck och Bengta Olufsdotter, på samma ställe. Lönskeläger "har skedt på Krapperups Adels utsocknes frälse gods". Herrskapet där hade inte tagit i saken alltså hade länsmannen fått fallet. Det noteras att ingen av dem begått lönskeläge förr och att ingen av dem var gifta heller. Kvinnan menade att lönskeläget skett under löfte om äktenskap men drängen nekade till detta. Kvinnan hade inga som helst bevis för detta alltså beslöt rätten att drängen betalar 10 daler Smt och kvinnfolket 5 daler Smt i böter. "desutom böra dhee undgåå kyrckioplicht."

21 October [3]

Musikanten i Helsingborg, lät uppläsa "Hans Excellensens Hr Kgl Rådets och Fältmarskalkens och gen Guveneurens ordre, att ingen annan uthi Helsingborgs Lähn må gå honom i förwäg wid Bröllope at musicera. Dat 3 Aug. 1692"

Hans Pahl protesterar än en gång mot beslutet, som kan läsas den 31/1.Fotnoter

<references>

  1. /BJÄRE CD
  2. /BJÄRE CD
  3. /BJÄRE CD