Bölsåkra i Jonstorp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Jonstorp socken enligt generalstabskartan 1861. (Lantmäteriet).

Domböcker

Okänd källa

John Mallmö och Måna Thorsen på helig Arilds lege hade låtit instämma Anders Swensson i Böllsager angående dheras skatterättighet han skall hafwa i bruuk och bebo son dhe sjelfwa nu willia anträda. Wittne Säfwed Kilsson och Toel pehrsson i Böllsager. Säfwed Nilsson wittnade att dhenna gårdh stodt öde allenast ett åhr. När krigen stillades då blef en rothe ditskrefwen sampt een knecht hwilken bygde något på gården och fick frihetsbref på några åhr men brefwet förkom, hwarföre toges skatterna ifrån honom så han blef förarmadt måste alltså qvittera gården och tog en saelpettersiuderj hwar wed han dödde.

Käranden inprunerade ett skiöte uppå den halfwa gårdh i Bölsager utgifwet till dheras faderfader Pehr Tohrs, i Bölsager dat 13 November 1594. I Iijka måtto inlade ett Tingwittne här af Rätten utfärdat d 21 September 1670. Sammaledes een Tolfmäns afskrift passerad här wed Rätten d 11 Januari 1691.

(Fiskaren John Larsson Mallmö hade en son Lars Johnason och en Bengt Johnsson.)[1]

1676 pag 346

Olle Giörmanason i Bölsager stämt Per Paulsson i Fjällastorp på sin dotters vägnar Boel Olsdotter efter hennes mors söster Inger Jepsdotter i Bölså...[2]

9/5 1708

Bölsåkra 6 1/4 som Påhl Olsson emot tagit 1706 enligt bef m. skrivelse av 26 febr 1706. Detta hemman har förut brukats av Anders Jönsson vilken råkade i fattigdom och nu är i Brunnby fattighus.[3]

23/5 1711

Utsockne frälse Bölsåkra 9. Ett helt hemman. har drängen Truls Tolsson fått städja 10 april 1711. Förre åbon Per Bengtsson var utarmad och fattig.[4]


Notiser

Per Thorsson Bölsåkra 1594. Son. Tor Persson, son Måns Thorsson. Samt hans Persson, son Joenns Mallmö, söner Lars och Bengt.[5]

Källor

  1. Kurt Bengtssons anteckningar.
  2. Kurt Bengtssons anteckningar
  3. Kurt Bengtssons anteckningar
  4. Kurt Bengtssons anteckningar
  5. Kurt Bengtssons anteckningar