1698, Dombok, Luggude häradsting

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

A1A:9 1698-1699 Dombok Luggude

Avskrift baseras på Arlocks avskrifter, med bidrag från Torbjörn Jerlerup.

Confirmerades den 19 febr 1698

Den 11 februarij 1698

Rusthållaren Jacob Munster i Möllehässle hade låtit citera Inspect: Wählb:e Anders Nilsson i Norregård, angående någon ägendomb, som skall wara bytt ifrån Jacob Munsters Rusthåll och till Norregården, Hwilcken Han påstår få tillbaka, emedan dhetta byte skall wara Rusthållet till skada.

Uppå Inspecteurens wägnar war dhess Swähr Sohn Handelsmannen Wählb:e Magnus Månsson i Halmstad till wedermähle, efter fullmacht af d: 10 huius, Whilcken protesterade emot dhenna intenderade process, alldhenstund Höggrefwel; herskapet till Krabberup, som är rätte Jordägande, intet är citerat.

Resolutio

Rätten kan intet befatta sig med dhenna saak, innan i anledning af 15 cap: i JordeB: rätte Jordägarena dhertill stembt warder.

Den 12 Februari 1698

UNDER BEARBETNING


<references>