Äsperöd, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Väsby 1684.
Äsperöd 1783.

Domboksmål

1670 sid 173

Anders Arvidsson i Brandstorp efter fullmakt av Peder Jensen i Esperöd och på egna vägnar stämt Peder Arvidsson i Esperöd, Önd Aruedsson/Truedsson i Väsby Satser Hansen i Esperöd, Sidza Arvidsdotter i Öager med lauwerge, Johanna Arvidsdotter i Esperöd med lauwerge om den arvslott de har efter sin sahl fader Aruid Pedersen som bodde och dödde i Esperöd i den halva gård som Peder Aruidsen nu påbor och som Peder Bensen i Esperöd på sin hustrus vägnar efter sahl Olle Pedersen i den halva skattegård.[1]

1670 sidan 198

Anders Auridsen i Brandstorp om all den lott och anpart han har efter sin sal fader i den skattegård i Esperöd Per Auridsen och Per Jenssens hustru Ludze Larsdotter har efter sin son Olle Persson uti samma skattegård och Olle Persson ärft efter sin faderfader Aurid Pedersen. Anders Auridsen och Per Jensen på sin hustrus vägnar ger Per Auridsen och hans hustru Boel Nilsdotter i V Esperöd full rätt till hemmanet.[2]


1671 sidan 10

Nils Bendsen i Esperöd på egen och hustrun Hanna Auridsdotters vägnar efter fullmakt av Gunnar Nilsson i Öager (hustru Sidza Auridsd.) och Önd Auridsen i Väsby. Han i hand tog Per Arffuidsen i Esperöd och giver honom och hans hustru Boel Nilsdotter rätt och anpart i Västra Esperöds gård efter deras sahl fader Ared Pedersen.[3]

1674 sidan 35

Nils Mons hustru och barn i Esperöd Nils Pehrsen i Esperöd som är satt till bonde på gården som inspektören har införsel i med sina Iw Peder Auredssen ibm Peder Jens hustru ibm.[4]

1674 Pag 157

Lars Larsen i Esperöd stämt inspektor Johan Jong samt Nils Persson i Esperöd med sina Iw Rigil och Elna Pedersd. i Esperöd med sina Iw Per Monsen i Suiberg, Per Jenssen i Nelager, Paul Rasmusen i Ingelsträde, Nils Bendsen i Esperöd, Sahl Jon Lars Barn i Esperöd m s Iw Mons Nilsson på Wigen, Ryttaren Nils Nilssen i Esperöd om den införsel Lars Larsson har i den skattegård i Esperöd som Per Jenssen i bodde [5]

1680 sid 173

Olle Helliessen i Ingelsträde bjuder sin rätt i den skattegård i Esperöd som Suend Pedersen påbor till denne.[6]

1680 pag 177

Nils Nilsson i Tunneberga stämt Johanna Auridsd i Esperöd Saken är från 1676 angående skatt efter hennes sal man. Hennes son Per Jonsen i Esperöd att han inte vid skiftet efter styffadern Nils Auredsen eller utlagt till ryttaren Nils Jönsson Norr i Farhult.[7]

1697 pag 115 (även på 255)

Helge Nilsson i Danhult på dess hustru Bengta Persdotters vägnar Såhne Andersson i Ingelsträde på dess hustru Sissa Pehrsdotters vägnar, Påhl Nilsson i Klappe på dess hustru Sissa Pehrsdotters vägnar, och Oluf Pehrsson i Gödstorp på dess hustru Bengta Pehrsdotters vägnar hade låtit citera Arvid Pehrsson och Lars Pehrsson i Esperöd samt pigan Signe Pehrsdotter därsammastedes till laga uppbud uppå den skattejord. som bemälte hustrur ärvt efter sin sal fader Pehr Arvidsson och moder Boel Nilsdotter uti den skattegård som Arvid Pehrsson åbor. Arvid Pehrsson och Lars Pehrsson ville lösa till sig vardera 1/4 hemman (Samma personer hade också instämt Arvid Pehrsson om rätten i rustningen)[8]

1702-05 pag 32

Stadsvaktmästaren i Helsingborg Gert Rasmusson har citerat Pehr Jonsson i Östra Esperöd att göra reda för det arv som dess hustru Karin Nilsdotter har tillkommit efter dess moder samt efter dess halvbroder Lars Jonsson. Karin Nilsdotter och Pehr Jonsson äro halvsyskon. Pehr Jonsson skall betala till sin svåger Gert Rasmus son dess hustrus arvsdel efter modern och efter bröderna Lars Olufs kvarlåtensskap. (Modern dog 1694 30/3) [9]


Källor

  1. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare
  2. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare
  3. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare
  4. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare
  5. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare
  6. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare
  7. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare
  8. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare
  9. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare