Ägarlängd: Bräcke, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby 1684.
Tågalycke, Hustofta och Bräcke 1703-04. (Lantmäteriet).

Ägarförhållandena är ganska lätta att utreda i Bräcke eftersom en gård, Storegård Nr. 1, skilde sig från de andra fyra gårdarna under dansktiden genom att den var skriven i Jonstorp Setting. Utgår man från den gården, och det faktum att Storegård var ett helt hemman hela 1600-talet ser man lätt vilket hemman som är det. De andra två identifieras genom att följa skrivna brukare av gårdarna. Det finns gott om notiser som rör "Bräcke" under dansktiden i källorna men de måste utredas noggrannare eftersom riskerna är stora för förväxlingar med Bräcke i Brunnby. Ägarskiftet på Nr. 1 är däremot identifierat 1642/1643.

Dokumentet från 1656 avslöjar att Suend Suendssen i Nr. 1 var två med samma namn och att dessutom den Suend Suendssen i Danhult som står omnämnd i jordeböckerna på 1630-talet var en av dem.

Lägg märke till att Nr. 4 gick från att vara festehemman till att bli ett hemman under Krapperup ca 1650-1651. Nr. 2 och Nr. 4 kan lätt sammanblandas.

Jordebok reflekterar ägandeförhållanden och mantalslängden vilka som var skrivna på vilken ort.

År & källa Nummer namn och information
1582-1583 nr. 1 LR 1582-1583: Ebbe. "Länsman". Dvs skatten går till länsmannen, eventuellt är Ebbe själv länsman. (Ev. kopplad till Tycho Brahes förläningar)
1584 Jordebok Nr. 3 Laurtz Joennsenn Väsby Socken
Nr. 1 Ebbe Pedersenn i Jonstorp Setting
Mtl 1584 Nr. 3 Lauridtzs Jensönn i BRÄCKE, jordegen
2?? Findued i BRÄCKE, leiebonde
Jenns Anndersönn, leiebonde
Nr. 1 Ebbe i BRÄCKE, leiebonde
Mtl 1596 Nr. 3 Niels Arridsen, jordegen
Niels Nielssenn, leiebonde
1597-98 Jordebok Nr. 3 Niels Arrildtsenn Väsby Socken
Nr. 1 Suend Suendsen i Jonstorp Setting
Suennnd Suenndssenn, leiebonde
Sönne Suenndssenn, leiebonde
1601-1602 Jordebok nr. 3 Niels Arrildssenn Väsby Socken
Nr. 1 Suend Suendsen i Jonstorp Setting
1606 Mtl Nr. 3 Niels Arrdtzen, jordegen
2?? Niels Findsen, festebonde
Nr. 1 Suend Suendsen, festebonde
Mtl 1617 Nr. 3 Lauffridtz Nielssenn, jordegen bonde
2?? Niels Findtzenn, festebonde
Nr. 1 Suend Suendtssenn, festebonde
Boell (Bräcke?) Gunder
Mtl 1618 Nr. 3 Lauffritz Nielsen, jordegen
2?? Niels Findtzen, festebonde
Nr. 1 Suend Suendtzen, festebonde
Ett Boell (Bräcke??), Gunder
1618-1619 Jordebok Nr. 3 Niels Arvidtzenn Väsby Socken
Nr. 2 Niells Niellsenn Väsby Socken
Nr. 1 Suend Suendsen i Jonstorp Setting
1620-1621 Jordebok Nr. 3 Lauridtz Niellsenn Väsby Socken
Nr. 2 Niells Niellsenn Väsby Socken
Nr. 1 Suend Suendsen i Jonstorp Setting
Mtl 1621 2?? Niels Finndtzen och drängen Anders
Mtl 1627 Nr. 3 Laurs Nielsen, jordegen hel
2?? Niels Findtztzen? Hel festebonde
Nr. 4?? Peder Sönnesen, Hel festebonde
1630-1631 Jordebok Nr. 3 Lauridtz Niellsenn Väsby Socken
Nr. 2 Niells Niellsenn Väsby Socken
Nr. 1 Suend Suendsen i Jonstorp Setting
Jordebok 1632-1633 Nr. 3 Laurids Nielsenn Väsby Socken
Nr. 2 Truls Nielsenn Väsby Socken
Jordebok 1636-1637 Nr. 3 Laurids Nielssenn
Nr. 2 Thröels Nielssenn
Nr. 1 Suend Suendsen
Mtl 1637 Nr. 3 Lauridtz Niellsen, halv jordegen bonde
Nr. 1 Suend Suendssen, hel festebonde
Nr. 2 Thröels Nielssenn, halv festebonde
Jordebok 1638-1639 Nr. 3 Laurids Nielssenn
Nr. 2 Thröels Nielssenn
Nr. 1 Suend Suendsen
Mtl 1641 Nr. 3 Lauridtz Nielssen, Halv Jordeigen
Nr. 1 Suend Suendssen, hel festebonde
(ej komplett)
Mtl 1642
Nr. 3 Lauridtz Nielssen, Halv Jordeigen
Nr. 1 Suend Suendssen, hel festebonde
Nr. 2 Thröls Nielssen, halv festebonde
Nr 4?? Peder Sönnessen, halv festebonde.
1642-1643 nr. 1 LR 1642-1643: Gudmand Jenssen i Bräcke i stedsmål för den gård i Bräcke som Suend Suendssen tidigare bodde på och dog på.
1645 Besigtelser 1643-1645 efter kriget: Saa uel som Niels Andersen ibid Laurids Nielsen i Wessbye brecke och troells Nielssen, ibid, giffuer oc halff landgilde...
Jordebok 1645-1646 Nr. 3 Laurids Nielssenn
Nr. 2 Thröls Nielssenn
Nr.1 Suend Suendsen
Mtl 1650 Nr. 3 Nielss Lauridtzenn, Halv Jordeigen Nr. 3 (ev. Drängen Niels)
Nr. 1 Gudmand Jenssen, Hel. Festebonde.
Nr. 2 Tröls Nielssen, Halv festebonde.
? Peder Sönnessen, Halv festebonde.
1651 Decimant Nr. 1 Gudmand Jenssenn (Kong/Crona)
Nr. 2 Throels Nielsen (Kong/Crona)
Nr. 3 Niels Lauridzen (Kong/Crona)
Nr. 4 N... N... (Krapperup, adelsbonde)
Mtl 1653-1655 Nr. 1 Gudmand Jensen, hel jordegen
nr. 3 Niels Lauridtzen, halv jordegen eller festebonde
Nr. 2 Tröls Nielsen, halv jordegen eller festebonde
1656, brev Hulta Danhult ägartvist 1656
Nr. 1 ”Nog framstod Gumen Olsen i Bläsinge swor ock want efter lowen\" att för 30 år sedan tjänade jag hos nu avlidne Sven Svensson i Väsby Bräcke då han och hans son Sven Svensson rådde om den halva skattegård i Danhult, som nu bebos av Ola Svensson, samt brukade dess skog och mark. Han hade dessutom själv för 22 år sedan suttit på skatt i Hulta i ett års tid och brukat tredjeparten där.”
1656/57 Jordebok Nr. 4 Peder Sönnessen (Krapperups jordebok)
1658 Mtl Nr. 3 Nils Larennssen, hel gård
Nr. 1 Gudmund Jönsson, hel gård
Nr. 2 Truls Nilsson, halv gård
Jöns Jeppasson
1662 Mtl Nr. 3 Nilss Larsson
Nr. 2 Trulss Nilsson
Nr. 1 Gunne Jönsson
1664 Koppskatt Nr. 3 Niels Larsson +h (utfattig)
Nr. 2 Thryels Nielsson +h (utfattig)
Per Tryelsson
Dragonen hans Dubertz? hustru
Nr. 1 Ghudmundh Jensson +h
1665 Mtl nr. 3 Niels Larsson
Nr. 2??? Sidza (änka)
Nr. 1 Gudmun Jönsson
1666 Jordebok nr. 3 Nils Larsson ½ hemman Skatte
Nr. 1 Gudmund Jönsson 1 kronohemman, helt
Nr. 2 Truls Nilsson ½ kronohemman
Ion? Tuhlsson?? ½ adelshemman, Krapperup
Tufwe Olsson gatehus, skatte
Hans Trulsson, gatehus, skatte
1667 Jordebok Nr. 4 Lars Gunmundsson (Krapperups jordebok, ¼ gård)
1671 Jorderevningen Nr 3 Niels Lauridtzsson, ½ skatte
Jorderevningen 1670, Bräcke nr. 3: Skatte, halvt hemman. dragonhemman. Har tingsbevis daterat 10/5 1654. Före: 10 tunnor och 5/8 skäppor utsäde. EFter 8 3/6. Före 14 lass hö, efter 14 1/2 lass. 2 hoper, i ko, 1 ungnöt.
Nr 1 Niels Monsson, 1 krono
Jorderevningen 1670, Bräcke nr. 1:krono, helt hemman. Kavallerihemman. Bevis på gård 1668 8/5. Före 18 och 2 skeppor utsäde, efter 16 tunnor och 13/24 skeppor utsäde. Från 23 till 26 lass äng. Hester och hoper - 4. Kor - 6. Samt 8 ungnöt och 8 får.
dräng per Monsson
nr. 2 Peder Tröelsson, ½ krono
Jorderevningen 1670, Bräcke nr. 2:krono, haövt hemman. Bevis härrör från 1666. 8 1/2 utsäde, 8 lass äng och efteråt 5 1/6 tunnor och skäppor samt 8 1/4 lass hö. 2 hoper, 2 kor, 3 ungnöt och 3 får.
Nr. 4 Jens Nielsson, 1/2 frälse
Jorderevningen 1670, Bräcke. Halvt frälse under Krapperup., helt hemman. 6 och 5/6 tunnor och skäppor samt 16 lass hö.
1677 Trohetsförsäkran Nr. 2 Pehr Trulsson
1688 Jordebok Ryttaren Anders Boom (Halva är ödhe) ¾ kronohemman BRÄCKE 1
BRÄCKE 3, Nils Hansson ¼ kronohemman
BRÄCKE 2, Påhl Trullsson 1/8 kronohemman
Gatehus BRÄCKE BOHLET 2, uti Tågalycke - ödhe
BRÄCKE 4, Jöns Juh/Nih-lesson - Krapperup - ödhe - 3/8
BRÄCKE 5, Jöns i Smedshuset - ödhe
Mtl 1698 Nr. 1 Ryttare Pär Boom Nr. 3
Nr. 3 Ryttaren Anders i Nr. 1
Nr. 2 Anders Nilsson i Nr. 2
Nr. 4 Brukas av Länsmannen Lars Persson

Bräcke enligt katekationslängden för Väsby 1698

Status Yrke Namn Född ca Kommentarer
Bräcke Nr. 1
Far Ryttare Peter Boom 1670 Yrke: Ryttare. Svenska. Kan läsa och kan allt i katekesen. Bräcke nr. 1.
Hustru Sissa Nilsdotter 1668 danska. Bräcke Nr. 1. Kan inte läsa.
Piga Ingerd Nilsdotter 1683 Kan inte läsa/skriva. Bräcke nr. 1. 1 i katekesen.
Inhyse kvinna Tören Oluffsdotter -
Bräcke Nr. 2
Far Anders Nilsson 1656 Kan läsa. Danska. Bräcke nr. 2.
Hustru Elina Larsdotter 1672 Kan inte läsa. Svenska. Bräcke nr. 2.
Inhyse kvinna Anna Nilsdotter 1636 Danska. kan inte läsa. Bräcke nr. 2.
Bräcke Nr. 3
Far Anders Boom 1634 Svenska. Kan inte läsa. Bräcke 3
Hustru Ingerd Nilsdotter 1636 danska. Kan inte läsa. Bräcke3
Far Ryttare Anders Ackerman 1662 Yrke: Ryttare Svenska. Bräcke nr. 3. kan läsa.
Hustru Boell 1662 danska. Bräcke nr. 3. kan läsa.