Danska mantalslängder

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Detta är en text som håller på att skapas.

UNDER BEARBETNING


DRÄNGAR och GÅRDSMÄN

Listorna över gårdsmän och drängar har vi försett med siffror som beskriver hur sannolikt det är att en dräng hör hemma i den gård som vi skrivit drängen/gårdsmannen på. 1 = mkt sannolikt och 2 = eventuellt bodde denna i en annan gård, men namnet före eller efter troligen då.

Varför har vi gjort så? Jo, för att drängarna och gårdsmännen ofta var söner, fäder eller bröder till de som bodde i gården och som mantalslängderna är skrivna är det inte alltid helt klart vilken dräng/gårdsman som hör till vilken gård.

Det finns ett lysande exempel på detta:

I Väsby bodde i början av svensktiden en Rasmus Persson i Tjörröd nr. 3. En Sven Persson bodde i Gssarp nr. 4. Om man kikar i listorna över ovissa inkomster ser man denna notis: "Anammat av Rasmus Pedersen i Tjörröd i husbondhold för hans broder Suend Pedersen i Gössarp, för den halva gård där som hans fader bodde i."

Sven och Rasmus är alltså bröder. Vem är fadern? Låt oss titta i Mtl 1627 för Gössarp. Då har vi registrerat en gård så här:

  • Jordeigen Hel - Peder Suändssen
  • Dräng 2 Rasmus
  • Dräng 1 Suend

Vi ansåg det klart att Suend var dräng hos Peder. men inte att Rasmus var det. (Men med facit i hand ser man på släktskapet att gissningen var bra.)

Drängar och gårdsmän är alltså vikiga och ger viktiga ledtrådar till vem som är släkt med vem och vem som bor var.