Båtsmansrulla för Brunnby 1717 och 1724

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Mönstringar av 5e enrolleringens båtsmän i Brunnby sn, Luggude hd 1717 och 1724

1716-17 mönstring på Helsingborgs Rådhus d 19 Januarij 1717

1724 mönstring i Helsingborg d 14 April 1724


Obs! Åldern de båda mönstringsåren stämmer på några håll mycket dåligt

förnamn / patronym tillnamn enroull år gl då mönstr. År mönstr. År gl då kommentarer år 1724
Jöns Jönsson Pijk 1707 22 1716-17 1724 37 odugl. Afsked
Anders Pärsson Grubb 1707 22 1716-17 1724 38 blesserad i brystet, får afsked
Tore Jönsson Toplänta 1710 18 1716-17 1724 30 1), 2)
Pär Jönsson Pijk 1711 23 1716-17 1724 34 1), 2)
Anders Persson Brand 1711 24 1716-17 1724 35 1), 2)
Anders Jönsson Pijk 1711 23 1716-17 1724 34 1), 2)
Bengt Pärsson Möller 1711 24 1716-17 1724 35 1), 2)
Anders Andersson Höök 1711 24 1716-17 1724 35 1), 2)
Hans Larsson Giöck 1711 16 1716-17 1724 27 dödh 1720
Hans Pärsson Grubb 1711 16 1716-17 1724 27 1), 2)
Pål Larsson Mölleläge 1712 17 1716-17 1724 27 1), 2)
Anders Swensson Smedstorp 1712 20 1716-17 1724 30 har rusth., 2)
Lars Mårtensson Arildsläije 1712 16 1716-17 1724 26 byfogde på Krapperup, Afsked 1721
Bengt Larsson Esperij 1712 18 1716-17 1724 28 1), fri 1721
Jöns Pärsson Frisk 1713 16 1716-17 1724 25 1), 2)
Matz Jönsson Tunneberg 1713 21 1716-17 1724 30 dödh
3)
Påhl Andersson Mölleläije 1713 29 1716-17 1724 38 1), fri 1721
Såne Jönsson Siöman 1713 22 1716-17 1724 31 1), fri 1721
Nils Pärsson Biörk 1714 16 1716-17 1724 24 1), 2)
Hans Jönsson Stubbarp 1714 30 1716-17 1724 38 fått afsk. 1717
4)
Anders Jönsson Hwitlock 1715 16 1716-17 1724 23 1), 2)
Pär Larsson Lijten 1715 16 1716-17 1724 23 döfhörd fri 1721
Lars Andersson Fijsk 1715 18 1716-17 1724 25 1), 2)
Jöns Pärsson Katt 1715 16 1716-17 1724 23 benskada, 2)
Bengt Andersson Rijpe 1715 24 1716-17 1724 31 1), 2)
Bengt Jönsson Pijk 1715 23 1716-17 1724 30 1),2) fri 1721
Nils Andersson Krapparp 1715 17 1716-17 1724 24 dödh
Pär Larsson Tåre 1715 19 1716-17 1724 26 1), 2)
Pär Mårtensson Stenhög 1715 16 1716-17 1724 23 1), 2)
Nils Nilsson Möller 1715 18 1716-17
5)
Bengt Pärsson Berg 1716 17 1716-17 1724 23 perm 1721, 1), 2)
Påhl Jönsson Tambour 1716 16 1716-17 1724 22 perm 1721, 1), 2)
Rasmus Jönsson Sönnerberg 1716 17 1716-17 1724 23 perm 1721, 1), 2)
Lars Andersson Möller 1716 17 1716-17 1724 23 perm 1721, 1), 2)
Nils Nilsson Lustig 1717 19 1717 1724 24 perm 1721, 1), 2)
Jöns Nilsson Modig 1717 19 1717 1724 25 1), 2)
Bengt Pärsson Nordenberg 1717 20 1717 1724 25 1), 2)
Jäppe Nilsson Berg 1717 22 1717 1724 27 1), 2)
Hans Olufsson Groth 1717 20 1717 1724 25 1), 2)
Oluf Pärsson Bohle 1717 20 1717 1724 25 römd 1720
Jöns Olufsson Katt 1717 20 1717 1724 25 1), 2)
Gunnar Bengtsson Siöman 1717 20 1717 1724 25 1), 2)
Jöns Påhlsson Hurtig 1717 21 1717 1724 26 1), 2)
Anders Pärsson Biörk 1717 22 1717 1724 27 dödh
Anders Hansson Tysk 1717 22 1717 1724 27 perm 1721, 1), 2)
Nils Larsson Kålija 1717 28 1717 1724 33 perm 1721, 1), 2)
Anders Persson Berggren 1717 22 1717 1724 27 1), 2)
Mårten Jönsson Frijsk 1717 22 1717 1724 27 perm 1721, 1), 2)
Bengt Larsson Beijer 1717 19 1717 1724 24 perm 1721, 1), 2)
Hans Sånesson Siöberg 1717 22 1717 1724 26 perm 1721, 1), 2)
Mauritz Månsson Ruåkra 1717 18 1717 1724 23 perm 1721, 1), 2)
Hälje Andersson f Mölleläije 1717 19 1717 1724 24 perm 1721, 1), 2)
Olof Nilsson f Stubbarp 1717 20 1717 1724 25 perm 1721, 1), 2)
Önn Suensson f Stubbarp 1717 20 1717 1724 25 benbråck, 2)
Påhl Pärsson Fjäll 1717 18 1717 1724 23 1), 2)
Jöns Nilsson Vädermöllehuset 1717 18 1717 1724 23 abs med lof borta
Hans Hansson Himmelstorp 1717 21 1717 6)
Nils Bengtsson Björkaröd 1717 20 1717 1724 25 1),2)
Nils Larsson Unger 1717 14 1717 1724 19 römd
Anders Swensson Lustig 1717 1724 23 römd
Gudmun Andersson Berg 1717 1724 23 1), 2)
Anders Larsson Kruslock 1718 1724 24 1), 2)
Erik Gunnarsson Jägerman 1718 1724 21 römd
Nils Pärsson Fix 1718 1724 20 1), 2)
Nils Larsson Skytt 1718 1724 26 befriad 1), 2)
Jöns Jeppsson Rohlig 1718 1724 28 befriad 1), 2)
Nils Pärsson Berggren 1718 1724 19 befriad 1), 2)
Pär Larsson Dam 1718 1724 19 befriad 1), 2)
Jöns Bengtsson Siöman 1718 1724 18 befriad 1), 2)
Nils Hansson Tysk 1718 1724 18 perm 1721, 1), 2)
Hans Jönsson Lund 1718 1724 19 absens
Anders Pålsson Ryberg 1718 1724 19 absens
Anders Pärsson Rohlig 1718 1724 19 absens
Bengt Hermansson Bäjare(=bajrare) 1718 1724 18 absens
Pär Giödmarsson Lustig 1718 1724 18 1), 2)
Anders Olsson Friberg 1718 1724 18 römd
Gunnar Mauritzson Bärgkull 1718 1724 18 absens
Lars Pärsson Tambour 1718 1724 19 absens
Pål Nilsson Kiämpe 1718 1724 19 abs säges römd
Gunnar Härmansson Bäjare 1718 1724 19 abs
Påll Swensson Lustig 1724 1724 24
Pär Swensson Berggren 1724 1724 24

1) är på Krapperups sätesgård. Befriad enligt adliga Privilegier 16 oct 1723

2) får afskied

3) sönderslagen af wärk i ryggen, odugl., får afskied

4) denne brukar 1/2 hemman frälse insokne gods tillhörigt öfr. Cermonimästare Sparfelt och ? Af godset är nu d 19 Januari Enroullerad 14 st friska Karl. Befriad till widare Commendering

5) tagen till ryttare under Hr öfwerste Benets Regemente 1715 och Ryttmästare Salmons Compagnie

6) är skadat i axelen och således aldeles oduglig att Enroullera, män skall emellertig tiena hoos Rusthållaren Erik Nyman i stället för han låtit sin dräng Önn Sånesson Enroullera.

Källa

Kullabygdens släktforskares medlemsblad hösten 1998 sid 13-16

Mall:Template1