Mtl 1665, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).


Mantalslängd för Väsby socken 1665

status Yrke namn Komm
VÄSBY SOCKEN
Man, pojke Pastor Hr. Daniel
Man, pojke Degn Anders Mårtensson Degn. På hustrun står det \"död\".
Fastighetsrad HULTA
Man, pojke +H Sone Trulson
Man, pojke +H +D Anders Andersson
Man, pojke Jon Christensson
Man, pojke +H Gudmund Persson
Man, pojke +H Tyge Knutsson
Man, pojke +H Påhl Persson
Man, pojke Huusman +H Tufue Nillson
DANHULT
Man, pojke +H Per Larsson
Man, pojke H (bara H markerad) Niels Hansson
Man, pojke +H Niels Helliesson
Man, pojke +H Jöns Helliesson
Man, pojke +H Oluff Swensson
Fastighetsrad VÅTAMOSSE
Man, pojke +H Niels Jönsson
Fastighetsrad INGELSTRÄDE
Man, pojke +H Lars Nillsson
Man, pojke +H Huusman Måns Larsson
Man, pojke +H Måns Swensson
Man, pojke +H Påhl Rasmusson
Man, pojke +H Helle Persson
Man, pojke Swen Larsson gammal/sjuk/skattebefriad?
Man, pojke +H+2S+D Per Hermansson
Man, pojke +H Nils Gudmundsson
Man, pojke +H Arfuedh Ollofsson gammal/sjuk?
Inhyse kvinna gårdskvinna Agnis
Man, pojke +H Anders Sohnesson
Man, pojke +H Jöns Sohnesson
Man, pojke +H Swän Nilsson
Man, pojke +H Lars Rasmusson
Man, pojke +H Per Sohnesson
Inhyse man gårdsman Per Larsson
Fastighetsrad BRANDSTORP
Man, pojke +H Swän Rasmusson
Man, pojke +H Sohne Ollsson
Man, pojke +H Joan Sohnesson
Man, pojke Anders Arfuedsson
Fastighetsrad KLAPPE
Man, pojke +H Gudmund Andersson
Man, pojke +H Måns Eskellsson
Man, pojke +H Bengt Eskellsson
Änka ÄNKA Anders Gunnarssons ÄNKA Anders Gunnarssons änka, Klappe.
Fastighetsrad RY
Man, pojke Prästens folck
Fastighetsrad SVANEBÄCK
Man, pojke +H Trulls Andersson
Fastighetsrad GÖDSTORP
Man, pojke +H Tyge Rasmusson
Fastighetsrad BUSKERÖD
Man, pojke Swen Olufsson
Man, pojke Arfued Christensson
Man, pojke +H Ynnd Nilsson
Man, pojke gammal? Oluf Olu?ffsson
Man, pojke +H Ebbe Önnersson
Man, pojke +H Månss Nilsson
Man, pojke +H Lars Månsson
Fastighetsrad ESPERÖD
Man, pojke +H Måns Jacobsson
Man, pojke +H Nills Bengtsson
Man, pojke +H Per Jönsson
Man, pojke +H+Dr+pi Satzer Hansson
Man, pojke +H+Dr+pi Per Arildson
LÅNGARÖD
Man, pojke +H+Dr+pi Nills Sohnesson
Man, pojke +H+Dr+pi Jäppa Sohnesson
Man, pojke +H+pi Per Persson
Man, pojke +Dr+pi Frans Gunnarsson
Man, pojke +H Jäppe Persson
Man, pojke +H+Dr+pi Lars Hansson
Man, pojke +H+Dr+pi Per Nilsson
Man, pojke +H (gamla?) Måns Persson
HULTABO
Man, pojke EJ H, +s+pi Öhnne Bengtsson
Man, pojke +H+pi Nills Bengtsson
TJÖRRÖD
Man, pojke +H Nills Persson
Man, pojke +H Jon Olsson
Man, pojke +H+Dr+pi Nills Månsson
Man, pojke +H Anders Hansson
Man, pojke +H Rasmus Persson
Man, pojke +H Suen Månsson
Man, pojke +H Ola Larsson
Man, pojke +H (gamla?) Per Trullsson
Man, pojke Per Frantsson
Man, pojke +H Joen Bengtsson
MÅARP
Man, pojke +H Jöns Persson
Man, pojke +H+S Per Månsson
Man, pojke +H Påhl Persson
Fastighetsrad VÄSBY BY
Man, pojke Anders Hansson
Man, pojke +H Truls Hansson
Man, pojke +pi Frantz Sohnesson
Man, pojke +H Sohne Frantzsson
Man, pojke +H Nills Påhlsson
Man, pojke +H Tuve Persson
Man, pojke Nills Olufsson
Man, pojke +H Öhnne Arfuedsson
Man, pojke +H Per Jacobsson
Man, pojke +H Jöns Persson
Man, pojke +H Måns Bengtsson
Man, pojke +H Gunne Persson
Man, pojke +H Per Persson
Man, pojke +H Per Satsersson
Kvinna, flicka Ingred ????
Man, pojke +H Nills Persson
Man, pojke +H Erich Trudsson
Husmän i VÄSBY BY
Man, pojke Jenns Persson
Kvinna, flicka Johanna ????
Fastighetsrad HOVGÅRDEN
Man, pojke +H Måns Truedsson
Man, pojke +H+Dr+pi Påhl Jäppsson
Man, pojke +H+Dr Per Larsson
Man, pojke Johan Jungs? Häreds se? Kraffnd?
Fastighetsrad LÖNSKOG
Man, pojke +H+Dr+pi Anders Bengtsson
Fastighetsrad GÖSSARP
Man, pojke +H+Dr+pi Suen Persson
Man, pojke +H+Dr Nills Rasmusson
Man, pojke ej H +S Jöns Larsson
Kvinna, flicka +dr+pi Sidza Sadsersdotter
Fastighetsrad KROKSTORP
Man, pojke Gunne Andersson
Fastighetsrad ORNAKÄRR
Man, pojke Måns Påhlsson
Man, pojke (gammal?) Suen Michelsson
Man, pojke Husman +H Nils Trudsson
Man, pojke +H Gudmund Jäppsson
Man, pojke +H Jöns Persson
Man, pojke +H+dr+pi Påhl Andersson
Man, pojke +H Johan Ollsson
Man, pojke +H+2pi Jäppa Kellsson
Man, pojke +H Måns Nilsson
Man, pojke +H Anders Larsson
Man, pojke Tufue Clemetzsson
Man, pojke +H Per Jönsson
Man, pojke Ture Jonsson
Oluf Oluffssen
Registerrad Norra Danhult I ORNAKÄRR Registrerat under Ornakärr: Oluff Larsson i Norra Danhult. +H+S+D
Man, pojke Oluf Larsson Mtl 1665, Väsby: Registrerat under Ornakärr: Oluff Larsson i Norra Danhult. +H+S+D
Registerrad Se Norra Danhult
Fastighetsrad ORNAKÄRR Norra Danhult I ORNAKÄRR Registrerat under Ornakärr: Oluff Larsson i Norra Danhult. +H+S+D
Man, pojke Oluf Larsson Mtl 1665, Väsby: Registrerat under Ornakärr: Oluff Larsson i Norra Danhult. +H+S+D
Fastighetsrad TÅGALYCKE
Man, pojke +H+dr+2pi Oluff Mattsson
Fastighetsrad BRÄCKE
Man, pojke Niels Larsson
Änka +S Sidza
Man, pojke +H+dr Gudmun Jönsson
Fastighetsrad HUSTOFTA
Man, pojke Oluff Svensson
Kvinna, flicka +S Måns Perssons KAREN
Kvinna, flicka +dr+pi Swän Jönssons KIRSTINA
Man, pojke Per Nillsson
Man, pojke Oluff Suensson
Fastighetsrad POTTENBORG 17
Man, pojke +H Nils Seyersson
Fastighetsrad KNAPE-LYCKE/Gården 15 o 16
Man, pojke +H Måns Persson
Man, pojke +H Bengt Jönsson
Fastighetsrad HÖGANÄS
Man, pojke +H Per Mårtensson
Man, pojke +H Måns Suensson
Man, pojke \"som lösdräng\" Per Suensson
Man, pojke +H Staffan Påhlsson
Man, pojke +H Nills Månsson
Man, pojke +dr Påhl Larsson
Man, pojke Lars Persson
Man, pojke +H Anders Ebbesson
Man, pojke +H+pi Suen Månsson
Man, pojke +H+2dr Mårten Nilsson
Man, pojke +H Jäppa Andersson
Man, pojke +H Måns Pehrsson
Man, pojke Jöns Påhlsson
Man, pojke \"i gård\"... +h?? Nils Thommesson
Man, pojke Johan Lasseson?
Man, pojke +H+Dr Måns Möllare
Man, pojke +H+s (gammal? sjuk?) Per Anderson
Fastighetsrad VIKEN
Man, pojke +H+S Erich Nilsson Mtl 1665, Viken.
Man, pojke +H Suen Persson
Man, pojke +H Per Suensson?
Man, pojke BYFOGDE +H+S Jäppe Pedersson Byfogde
Man, pojke +H Bror Classon
Man, pojke +H Rasmus Hansson
Man, pojke +H Nills Böcker
Man, pojke +H Lars Böcker
Man, pojke +H Oluff Giemmersson
Man, pojke +H Måns Påhlsson
Man, pojke +H Oluff Wäster
Man, pojke - Oluf Jönsson
Man, pojke +H Suen Larsson
Man, pojke +D Christer Jepsson (Gamla troligen. +D +två skattebefriade.
Man, pojke +H Rasmus Mickelsson
Man, pojke +H Nills Olufsson
Man, pojke +H Suen Knapp
Man, pojke +H Jöns Clemmidsson
Man, pojke +H +D Oluff Andersson
Man, pojke - Mårtten Nilsson
Man, pojke +H Suen Persson
Man, pojke +H Anders Nillsson
Man, pojke +H+Dr Suen Rasmusson
Man, pojke Anders Persson
Man, pojke +H Christen "Lag Fogde" En skattebefriad oh en hustru.
Man, pojke +H Mårten Persson
Man, pojke +H Hans Persson
Man, pojke +Dr+Pi Anders Bondesson
Man, pojke Giemmed Oluffsson
Man, pojke +h +dr Anders Larsson
Man, pojke +h +2dr Jöns Larsson
Man, pojke Tufue Hansson (skattebefriad = gammal?)
Man, pojke Boell, Mattssons änka +dr +pi
Man, pojke Hans Jude
Man, pojke +h Nills Jönsson
Man, pojke +h+s+dr Jöns Nillsson
Man, pojke +h Jöns Hansson
Man, pojke Jöns Gårdsman
Man, pojke +h Nills Jäppasson
Man, pojke +h Påhl Andersson Två gamla, skattebefriade
Man, pojke +h Rasmus Classon
Man, pojke +h+dr+pi Clemmet Classon
Man, pojke Nills Clametsson gammal
Man, pojke Johanna Jönses
Man, pojke +h Bengt Nilsson (skattebefriade = gamla?)
Man, pojke +h+dr+pi Suen Nillsson Utfattig och blind
Man, pojke +h Anders Bengtsson
Man, pojke +h Anders Ollsson
Man, pojke +h Måns Jönsson
Man, pojke +h Peer Wäster
Man, pojke +h Sohne Persson
Man, pojke +h+dr Oluff Larsson
Man, pojke +h Nills Rasmusson
Man, pojke +h Påhl Persson
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke
Man, pojke(Med reservation för fel av avskrivaren: Torbjörn Jerlerup)