Mtl 1663, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Väsby socken 1684.

Mantallängd 1663, Väsby

Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/5 (1663), bildid: A0005455_00295

http://www.svar.ra.se/image.asp?imageid=A0005455_00295

ort/namn
Kyrkoherden Hr Daniel Persson
Kyrkovärd: Sasser Hansson i ÄSPERÖD
Kyrkovärd: Oloff Swensson i DANHULT
Sexmännen: Ynner Nielssen i BUSKERÖD
Sexmännen: Rasmus Larsson i INGELSTRÄDE
Sexmännen: Matts Jönnsson på VIKEN
Sexmännen: Oloff Pollsson i ORNAKÄRR
Sexmännen: Nills Månsson i TJÖRRÖD
Sexmännen: Anders Nillsson på VIKEN
VIKEN
Erich Nielssen +h
Såhne Nielssen +h
Swänd Persson +h
sonen Pehr
Per Swensson +h ("Gårdfäll?")
Jeppa Pehrsson +h
SON Bengt Jeppsson
Broder? ??ass?? +h
Swänd Persson +h
Nills Jönsson +h
Son Hans Nilsson
Måns Påhlsson +h
Gårdskvinnan Bodell som tigger
Lars Hansson +h
Olof Giödmarsson +h
Gårdskona Ingar? Bodells?
Olof Olsson +h
Gårdskona Bodell Möllares
Anders Persson +h
Gårdsman Rasmus Nilsson (tiggare)
Christenn ladufogde +h
Måns Persson +h
Hans Persson +h
Swänd Larsson +h
Christenn Jeppesson +h
dåttern Ingar?
Rasmus Mickelsson +h
Jönns Nilsson +h
Swänd Timmermand +h
Gårdsfolk Jönns Clemetsson +h
Oloff Andersson +h
sonen Anders Olsson
Gårdsfolck Nills Såhnesson +h
Mårtenn Nilsson änkling (vanför)
Suänd Persson +h
Gårdskona Nilla Rasmussons (ligger)
Anders Nillsson +h
Suänd Rasmusson +h
Måns Nillsson +h
Clemmed Klasson +h
Söner Jönns och Nills
dottern Johanna
Jöns Persson +h (-Mannen är skröplig och utfattig.)
Suänd Nillsson +h
sonen Peer Suändsson
styvdottern Bengta
Egen dotter Sissa
Anders Bengtsson +h
Måns Jönsson +h
Giörmund Olsson +h
dottern Kahrina
Annders Ersson +h
sonen Erick Andersson
Inhyses dräng Erick Rasmusson
Jöns Ersson +h
son Erick Jönsson
Nills Rasmusson +h
Hans Persson +h kvinnan vanför
Påhl Andersson +h (utfattig)
Hans Jyde +h (Utfattiga)
Sonen Jöns Hansson
Jönns Nillsson +h
Gårdsfolk Nills Jönsson +h
Gårdsfolk Nills Olsson +h
Nills Jönsson +h
sönerna Måns och Jeppe
Inhyses dräng, Nills Rasmusson
Rasmus Classon +h
Påehl Persson +h (huset bränt och de är utfattiga)
Peer Wester +h
sonen Per Persson
Såhne Persson +h
Gårdskvinnan Ingar
Olof Larsson +h
sonen Nills Olsson
dottern Sissa Olsson
Nills Rasmusson +h
gårdskvinnan Giertrud
Nils Rasmussons son Mickell och hustru
Gårdsfolk Joen Olsson +h
Nårre Mickell och hustru
son Peer Mickelsson
Gårdsfolk Clemet Nilsson +h
Oloff Mickelsson +h
Peer Giömansson +h
Tienstepiga Sissla
Byfogden Mathes Jönsson +h
sonen Jöns
Tienstepiga Bodell
HÖGANÄS
Peer Mårtensson +h
Gårdsman: Påhl Skreddare (Gammal och tigger)
Måns Swensson +h
Enkan Johanna Nillsdotter
Gådskvinna modern Kierstinna (Mkt gammal)
Tohre Olsson +h (Mannen sängliggande i tre år)
Gårdskvinnan Kierstina (tigger)
Påhl Larsson +h
Gårdsfolk Casper +h (utfattiga)
Suänd Månsson +h
Mårten Nillson änkeman
Söner Jönns och Nills
Jeppa Andersson +h
Gårdskvinnan Rigill
Hans Persson +h
Inhyses Piga Anna
Johann Lassen +h
Gårdskvinnan Sissla Lasses ("Svär och tigger")
Jöns Påhlsson +h (utfattiga)
Gårdsfolk Nills Larsson? +h
Måns bengtsson +h
Nils Bengtsson - skeppsbyggare
Modern Bodell
Per Assursson - sjuklig och fattig man
Son Joen Persson
HULTA
Siunne Troedsson +h
Tjänstedräng Påhl Öriansson
Dottern Sissa
Anders Andersson +h
Styvson Christen Christensson - skräddare
Styvdotter Inngur
Gudmund Persson +h
dottern Ellna
Husfolk - Nils Hansson +h
Påhl Persson +h
Sissa och dottern Bodell - utfattiga
Gatehus Tuffue Nilsson +h
DANULT
Per Larsson +h
Dottern Kirstina
Nills Helliesson +h
Jöns Helgesson +h
Tjänstepiga Gunnill
Oluf Swensson +h
tjänstedräng Anders Swensson
tjänstepiga Boell Girömandsdotter
VÅTAMOSSE
Nills Jönsson +h
Tjänstedräng Bengt Persson
Tjänstepiga Boell
Gårdsfolk - Jöns Larsson (fattig, på undantag)
Gårdshus - Måns Larsson och hustru - socken skräddare
INGELSTRÄDE
Lyktbonde Lars Nilsson +h
Piga Kirstina Larsdotter
Måns Swensson +h
Gårdsfolk Jeppa Nilsson +h (utfattiga)
Per Hermandsson +h
Söner Bengt och Ynner
Tjänstepiga Ellsa
Gårdskvinna - Innger Per Ynnerssons (tigger)
Helge Persson +h
Styvdottern Johanna
Arfwedh Thommasson? (vanför och tigger)
Halta Lusse (ligger)
Niels Gunmundsson +h
Tjänstedräng Sueänd Larsson
Arfwedh Olsson +h (Gårdsfolk på undantag), kvinnan har legat till sängs i 14 år.
Tjänstepiga, Tora Tryllsdotter
Gårdskona Agnes
Annders Såhnesson +h
Tjänstedräng Jöns Andersson
Tjänstepiga Boell Tufvuesdotter
Gårdskona Elsa
Jöns Såhnasson, änkling
Tjänstedräng Såhne Larsson
Tjänstepiga Agnis
Suänd Nillsson +h
Tjänstepiga Tören Andersdotter
Gårdskona ?lle????? (gammal)
Rasmus Larsson +h
Son Påhl Rasmusson
Tjänste Johanna Andersdotter
Gårdskvinna Anna Nillsdotter (fattig)
Per Såhnesson (ogift)
Tjänstedräng Hellge Andersson
Tjänstepiga Johanna
Gatehus Anders Persson +h (skomakare)
BRANDSTORP
Siunne Olsson +h
Gårdsfolk Anders Arfwedsson +h
Suänd Rasmusson +h
Tjänstedräng Chrissen??
Tjänstepiga Sissla
Gårdspigan Kirstina
Tjänstedräng Oluff Suensson
Tjänstepiga Johanna
Inhyses dräng Anders Nillsson
Gårdskvinna Thora (utfattig och tigger)
Ryttaren Pelle och hustru (fri för sin person)
KLAPPE
Eshe Bengtsson +h
Tjänstedräng Måns Giörmandsson
Tjänstepiga Ingar Ebbesdotter
Gårdsfolk Måns Eshesson +h
Giörmand Andersson +H
Dottern Ellsa
Gatehus Anders Giörmandsson +h
BUSKERÖD
Swänd Ollsson +h
Dottern Boell
Ryttaren Nills Jönsson +h (fri för sin person)
Arfwedh Christensson +h
Tjänstepiga Carinna
Gårdamannen Christen (urgammal och fattig)
Ynn Nillsson +h
Sonen Peer Ynnsson
Gatehus Bengt Nillsson +h
Ebbe Ynnsson +h
Tjänstedräng Påhl Tryllsson
Tjänstepiga Johanna Larsdotter
Månns Nilsson +h
Tjänstepiga Kirstina
Lars Månsson +h
Hans Tryllsson +h
Gårdskvinna Johanna Mickelsdotter
GÖDSTORP
Tyge Rasmusson ´+h
Tjänstepiga Tyre
Gårdskona Ellna Johans. 90 år och tigger)
RY Lyktehemman
Prästen Hr. Daniel
Drängen Jöns
Pigan Elsa
Inhyses kvinna Karina (tigger)
SVANEBÄCK
Trylls Andersson +h
Dräng Torsten Larsson
Piga Giertrud Andersdotter
ÄSPERÖD
Måns
Modern Bodell Persdotter - utfattig