Skillnad mellan versioner av "Mtl 1663, Väsby"

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Rad 91: Rad 91:
 
| Gårdsfolk Jönns Clemetsson +h
 
| Gårdsfolk Jönns Clemetsson +h
 
|-
 
|-
| 296
+
| Oloff Andersson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| sonen Anders Olsson
 
|-
 
|-
|  
+
| Gårdsfolck Nills Såhnesson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Mårtenn Nilsson änkling (vanför)
 
|-
 
|-
|  
+
| Suänd Persson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Gårdskona Nilla Rasmussons (ligger)
 
|-
 
|-
|  
+
| Anders Nillsson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Suänd Rasmusson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Måns Nillsson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Clemmed Klasson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Söner Jönns och Nills
 
|-
 
|-
|  
+
| dottern Johanna
 
|-
 
|-
|  
+
| Jöns Persson +h (-Mannen är skröplig och utfattig.)
 
|-
 
|-
|  
+
| Suänd Nillsson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| sonen Peer Suändsson
 
|-
 
|-
|  
+
| styvdottern Bengta
 
|-
 
|-
|  
+
| Egen dotter Sissa
 
|-
 
|-
|  
+
| Anders Bengtsson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Måns Jönsson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Giörmund Olsson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| dottern Kahrina
 
|-
 
|-
|  
+
| Annders Ersson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| sonen Erick Andersson
 
|-
 
|-
|  
+
| Inhyses dräng Erick Rasmusson
 
|-
 
|-
|  
+
| Jöns Ersson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| son Erick Jönsson
 
|-
 
|-
|  
+
| Nills Rasmusson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Hans Persson +h kvinnan vanför
 
|-
 
|-
|  
+
| Påhl Andersson +h (utfattig)
 +
|-
 +
| Hans Jyde +h (Utfattiga)
 
|-
 
|-
|  
+
| Sonen Jöns Hansson
 
|-
 
|-
|  
+
| Jönns Nillsson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Gårdsfolk Nills Jönsson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Gårdsfolk Nills Olsson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Nills Jönsson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| sönerna Måns och Jeppe
 
|-
 
|-
|  
+
| Inhyses dräng, Nills Rasmusson
 
|-
 
|-
|  
+
| Rasmus Classon +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Påehl Persson +h (huset bränt och de är utfattiga)
 
|-
 
|-
|  
+
| Peer Wester +h
 
|-
 
|-
|  
+
| sonen Per Persson
 
|-
 
|-
|  
+
| Såhne Persson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Gårdskvinnan Ingar
 
|-
 
|-
|  
+
| Olof Larsson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| sonen Nills Olsson
 
|-
 
|-
|  
+
| dottern Sissa Olsson
 
|-
 
|-
|  
+
| Nills Rasmusson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| gårdskvinnan Giertrud
 
|-
 
|-
|  
+
| Nils Rasmussons son Mickell och hustru
 
|-
 
|-
|  
+
| Gårdsfolk Joen Olsson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Nårre Mickell och hustru
 
|-
 
|-
|  
+
| son Peer Mickelsson
 
|-
 
|-
|  
+
| Gårdsfolk Clemet Nilsson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Oloff Mickelsson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Peer Giömansson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Tienstepiga Sissla
 
|-
 
|-
|  
+
| Byfogden Mathes Jönsson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| sonen Jöns
 
|-
 
|-
|  
+
| Tienstepiga Bodell
 
|-
 
|-
|  
+
| '''HÖGANÄS'''
 
|-
 
|-
|  
+
| Peer Mårtensson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Gårdsman: Påhl Skreddare (Gammal och tigger)
 
|-
 
|-
|  
+
| Måns Swensson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Enkan Johanna Nillsdotter
 
|-
 
|-
|  
+
| Gådskvinna modern Kierstinna (Mkt gammal)
 
|-
 
|-
|  
+
| Tohre Olsson +h (Mannen sängliggande i tre år)
 
|-
 
|-
|  
+
| Gårdskvinnan Kierstina (tigger)
 
|-
 
|-
|  
+
| Påhl Larsson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Gårdsfolk Casper +h (utfattiga)
 
|-
 
|-
|  
+
| Suänd Månsson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Mårten Nillson änkeman
 
|-
 
|-
|  
+
| Söner Jönns och Nills
 
|-
 
|-
|  
+
| Jeppa Andersson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Gårdskvinnan Rigill
 
|-
 
|-
|  
+
| Hans Persson +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Inhyses Piga Anna
 
|-
 
|-
|  
+
| Johann Lassen +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Gårdskvinnan Sissla Lasses ("Svär och tigger")
 
|-
 
|-
|  
+
| Jöns Påhlsson +h (utfattiga)
 
|-
 
|-
|  
+
| Gårdsfolk Nills Larsson? +h
 
|-
 
|-
|  
+
| Måns bengtsson +h
|-
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  

Versionen från 24 april 2011 kl. 21.35

Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Väsby socken 1684.

Mantallängd 1663, Väsby

Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/5 (1663), bildid: A0005455_00295

http://www.svar.ra.se/image.asp?imageid=A0005455_00295

ort/namn
Kyrkoherden Hr Daniel Persson
Kyrkovärd: Sasser Hansson i ÄSPERÖD
Kyrkovärd: Oloff Swensson i DANHULT
Sexmännen: Ynner Nielssen i BUSKERÖD
Sexmännen: Rasmus Larsson i INGELSTRÄDE
Sexmännen: Matts Jönnsson på VIKEN
Sexmännen: Oloff Pollsson i ORNAKÄRR
Sexmännen: Nills Månsson i TJÖRRÖD
Sexmännen: Anders Nillsson på VIKEN
VIKEN
Erich Nielssen +h
Såhne Nielssen +h
Swänd Persson +h
sonen Pehr
Per Swensson +h ("Gårdfäll?")
Jeppa Pehrsson +h
SON Bengt Jeppsson
Broder? ??ass?? +h
Swänd Persson +h
Nills Jönsson +h
Son Hans Nilsson
Måns Påhlsson +h
Gårdskvinnan Bodell som tigger
Lars Hansson +h
Olof Giödmarsson +h
Gårdskona Ingar? Bodells?
Olof Olsson +h
Gårdskona Bodell Möllares
Anders Persson +h
Gårdsman Rasmus Nilsson (tiggare)
Christenn ladufogde +h
Måns Persson +h
Hans Persson +h
Swänd Larsson +h
Christenn Jeppesson +h
dåttern Ingar?
Rasmus Mickelsson +h
Jönns Nilsson +h
Swänd Timmermand +h
Gårdsfolk Jönns Clemetsson +h
Oloff Andersson +h
sonen Anders Olsson
Gårdsfolck Nills Såhnesson +h
Mårtenn Nilsson änkling (vanför)
Suänd Persson +h
Gårdskona Nilla Rasmussons (ligger)
Anders Nillsson +h
Suänd Rasmusson +h
Måns Nillsson +h
Clemmed Klasson +h
Söner Jönns och Nills
dottern Johanna
Jöns Persson +h (-Mannen är skröplig och utfattig.)
Suänd Nillsson +h
sonen Peer Suändsson
styvdottern Bengta
Egen dotter Sissa
Anders Bengtsson +h
Måns Jönsson +h
Giörmund Olsson +h
dottern Kahrina
Annders Ersson +h
sonen Erick Andersson
Inhyses dräng Erick Rasmusson
Jöns Ersson +h
son Erick Jönsson
Nills Rasmusson +h
Hans Persson +h kvinnan vanför
Påhl Andersson +h (utfattig)
Hans Jyde +h (Utfattiga)
Sonen Jöns Hansson
Jönns Nillsson +h
Gårdsfolk Nills Jönsson +h
Gårdsfolk Nills Olsson +h
Nills Jönsson +h
sönerna Måns och Jeppe
Inhyses dräng, Nills Rasmusson
Rasmus Classon +h
Påehl Persson +h (huset bränt och de är utfattiga)
Peer Wester +h
sonen Per Persson
Såhne Persson +h
Gårdskvinnan Ingar
Olof Larsson +h
sonen Nills Olsson
dottern Sissa Olsson
Nills Rasmusson +h
gårdskvinnan Giertrud
Nils Rasmussons son Mickell och hustru
Gårdsfolk Joen Olsson +h
Nårre Mickell och hustru
son Peer Mickelsson
Gårdsfolk Clemet Nilsson +h
Oloff Mickelsson +h
Peer Giömansson +h
Tienstepiga Sissla
Byfogden Mathes Jönsson +h
sonen Jöns
Tienstepiga Bodell
HÖGANÄS
Peer Mårtensson +h
Gårdsman: Påhl Skreddare (Gammal och tigger)
Måns Swensson +h
Enkan Johanna Nillsdotter
Gådskvinna modern Kierstinna (Mkt gammal)
Tohre Olsson +h (Mannen sängliggande i tre år)
Gårdskvinnan Kierstina (tigger)
Påhl Larsson +h
Gårdsfolk Casper +h (utfattiga)
Suänd Månsson +h
Mårten Nillson änkeman
Söner Jönns och Nills
Jeppa Andersson +h
Gårdskvinnan Rigill
Hans Persson +h
Inhyses Piga Anna
Johann Lassen +h
Gårdskvinnan Sissla Lasses ("Svär och tigger")
Jöns Påhlsson +h (utfattiga)
Gårdsfolk Nills Larsson? +h
Måns bengtsson +h