Mtl 1584, Brunnby

Från LuggudeWiki
Version från den 14 december 2010 kl. 22.07 av Jerlerup (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'thumb|380px|Brunnbysocken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet). thumb|380px|Brunnby socken 1684. == Mantalslängd f...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök
Brunnbysocken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Brunnby socken 1684.


Mantalslängd för Brunnby socken 1584

Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Väsby socken 1684.


Mantalslängd för Väsby socken 1584

Bröndby Sogen
Jordeigere
Giödmer i ellesholtt
Joenn Jepsönn i Smedstorp
Truid Helliesönn
Jenns Pedersönn
Oluff Pedersönn i Ruager
Thue Pedersönn i Fiellebergjtorp
Gordmenndtt
Oluff Giödmersönn i Ellisholt
Annders Mogensönn i Smedstorp
Michill Mogensönn
Oluff Lassönn
Joen Morthensön
Anders Due i Fielbergrtorp
Peder i Boelitt
Oluff Pedersönn i Smedstorp
Leiebönnder
Jenns i Ruager
Mogenns Möenboe
Christenn Nielsön
Joenn Berfie
Henrich Rasmussönn
Suend i Lundtzgordt
Joen Mönboe
Jnnger Anderfiis i Smedstorp
Mogenns Tordtzönn
Suend Ebbesönn
Trud i Schette Kier
Bendt Salmanndtzön
Trued Nissesönn
Suend Nissesön
Lauritzs Krog i Ellisholtt
Mogens Nielsönn i mö11e hesle
Jenns Hoffdall
Sone Bendtzon
Boild Bendtzs i Birchefalle
Peder Sonesönn i Hamelstorp
Anders Bendtzönn
Lauridtzs Jennsönn
Peder Jepsönn
Anders Nielsönn
Jenns Bendtzönn
Hanns Andersönn
Jens Oelsönn i Breche
Peder Bendtzönn
Mogens Jensönn
Las Gundersönn
Peder Jensönn
Karll Poulsönn
Pernille Christiernns
Peder Gundersönn i mö11e hesle
Anders Clemidtzönn i Flönderup
Anders Poulsönn
Joenn Eschildtzönn
Helle Pedersönn
Jenns Willumsönn i Stubberup
Oluff Clausönn
Wier Willumsönn
Trued Jensönn
Thue Nielsönn
Tordt Mogensönn
Bodill i itt Boell
Las Bendtzönn
Hanns Smid i Kulle (Som sköter Lyktan)
Gordmenndtt
Bendt Jsachsönn i Breche
Mogenns Jensönn i Stubberup
Jenns i Houffgorden
Niels Morthensönn i Ruager
Jens Erichsönn
Gudmind Suendtzön i Lundtzgördt
Jens Hermindsönn Jbidmi
önder Oelsönn i Smedstorp
Helle Suendtzönn
Joen Jensönn i SchetteKier
Jens Bendtzönn
Jens Nielsönn
Joen Andersönn i Bögeboelitt
Anders i BierneKuldt
Giödmer i Fielbergjtorp
Oluff Bendtzönn
Gudmind Poulsönn
Niels Oelsönn
Pebersuenne
Mogenns Tordtzönn i Stubberup
Peder Tordtzönn
Esbernn Poulsönn i Schettekier
Jens Kieldtzönn i mö11e hesle
Källa

Egen avskrift kollad mot boken: "Helsingborgs län, Räkenskaper 1582/83, Jordebok 1583/84, Extraskattemantalslängd 1584. Utgivna och kommenterade av Ola Svensson."


Mall:Template1