Skillnad mellan versioner av "Mtl 1584, Brunnby"

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
 
(En mellanliggande version av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
 
[[Fil:Brunnby_1861.jpg|thumb|380px|Brunnbysocken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).]]
 
[[Fil:Brunnby_1861.jpg|thumb|380px|Brunnbysocken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).]]
 
[[Fil:Brunnby_1684.jpg|thumb|380px|Brunnby socken 1684.]]
 
[[Fil:Brunnby_1684.jpg|thumb|380px|Brunnby socken 1684.]]
 
  
 
== Mantalslängd för Brunnby socken 1584 ==
 
== Mantalslängd för Brunnby socken 1584 ==
 
  
  
Rad 24: Rad 22:
 
| Thue Pedersönn i Fiellebergjtorp
 
| Thue Pedersönn i Fiellebergjtorp
 
|-
 
|-
| Gordmenndtt
+
| '''Gordmenndtt'''
 
|-
 
|-
 
| Oluff Giödmersönn i Ellisholt
 
| Oluff Giödmersönn i Ellisholt

Nuvarande version från 6 januari 2011 kl. 09.20

Brunnbysocken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Brunnby socken 1684.

Mantalslängd för Brunnby socken 1584

Bröndby Sogen
Jordeigere
Giödmer i ellesholtt
Joenn Jepsönn i Smedstorp
Truid Helliesönn
Jenns Pedersönn
Oluff Pedersönn i Ruager
Thue Pedersönn i Fiellebergjtorp
Gordmenndtt
Oluff Giödmersönn i Ellisholt
Annders Mogensönn i Smedstorp
Michill Mogensönn
Oluff Lassönn
Joen Morthensön
Anders Due i Fielbergrtorp
Peder i Boelitt
Oluff Pedersönn i Smedstorp
Leiebönnder
Jenns i Ruager
Mogenns Möenboe
Christenn Nielsön
Joenn Berfie
Henrich Rasmussönn
Suend i Lundtzgordt
Joen Mönboe
Jnnger Anderfiis i Smedstorp
Mogenns Tordtzönn
Suend Ebbesönn
Trud i Schette Kier
Bendt Salmanndtzön
Trued Nissesönn
Suend Nissesön
Lauritzs Krog i Ellisholtt
Mogens Nielsönn i mö11e hesle
Jenns Hoffdall
Sone Bendtzon
Boild Bendtzs i Birchefalle
Peder Sonesönn i Hamelstorp
Anders Bendtzönn
Lauridtzs Jennsönn
Peder Jepsönn
Anders Nielsönn
Jenns Bendtzönn
Hanns Andersönn
Jens Oelsönn i Breche
Peder Bendtzönn
Mogens Jensönn
Las Gundersönn
Peder Jensönn
Karll Poulsönn
Pernille Christiernns
Peder Gundersönn i mölle hesle
Anders Clemidtzönn i Flönderup
Anders Poulsönn
Joenn Eschildtzönn
Helle Pedersönn
Jenns Willumsönn i Stubberup
Oluff Clausönn
Wier Willumsönn
Trued Jensönn
Thue Nielsönn
Tordt Mogensönn
Bodill i itt Boell
Las Bendtzönn
Hanns Smid i Kulle (Som sköter Lyktan)
Gordmenndtt
Bendt Jsachsönn i Breche
Mogenns Jensönn i Stubberup
Jenns i Houffgorden
Niels Morthensönn i Ruager
Jens Erichsönn
Gudmind Suendtzön i Lundtzgördt
Jens Hermindsönn Jbidmi
önder Oelsönn i Smedstorp
Helle Suendtzönn
Joen Jensönn i SchetteKier
Jens Bendtzönn
Jens Nielsönn
Joen Andersönn i Bögeboelitt
Anders i BierneKuldt
Giödmer i Fielbergjtorp
Oluff Bendtzönn
Gudmind Poulsönn
Niels Oelsönn
Pebersuenne
Mogenns Tordtzönn i Stubberup
Peder Tordtzönn
Esbernn Poulsönn i Schettekier
Jens Kieldtzönn i mölle hesle
Källa

Egen avskrift kollad mot boken: "Helsingborgs län, Räkenskaper 1582/83, Jordebok 1583/84, Extraskattemantalslängd 1584. Utgivna och kommenterade av Ola Svensson."


Mall:Template1